You are currently viewing Surdegio bibliotekoje paroda „Profesoriui Osvaldui Janoniui atminti“

Surdegio bibliotekoje paroda „Profesoriui Osvaldui Janoniui atminti“

Kraštietis mokslininkas-bibliografas, kraštotyrininkas Osvaldas Janonis gimė 1948 m. lapkričio 25 d. Netikiškių k. Anykščių rajone. Mirė 2020 m. lapkričio 8 d. Kaune, palaidotas Surdegio kapinėse.

1966–1970 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete bibliotekininkystę ir bibliografiją, įgijo mokslinio bibliotekininko bibliografo išsilavinimą.

Prof. O. Janonis buvo Vaclovo Biržiškos pirmosios premijos laureatas (1996 m.) ir Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatas (2012 m.). Jam buvo suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas (2019 m.).

Didžioji jo aistra buvo kraštotyra. Profesorius net septynias knygas paskyrė Surdegio miestelio istorijai aprašyti. 2010 m. – „Surdegis 1510–1940 metais. Laikai ir žmonės“ (kraštotyros žinynas), 2012 m. – „Surdegio Šv. Dvasios vyrų vienuolynas“ („Surdegskij v čest Sošestvija Sviatogo Ducha na apostolov mužskoj monastyr“, 2014 m. – „Surdegis ir jo apylinkės : atminimo knyga“ (kraštotyros enciklopedinis žinynas), 2017 m. – „Surdegis XV–XX a. : įvykių chronologija“ („Surdegiečio bibliotekėlės“ 1-asis leidinys), „Surdegio Šv. Dvasios vyrų vienuolyno istorijos puslapiai“ (rusų kalba, „Surdegiečio bibliotekėlės“ 2-asis leidinys), „Surdegio kalendorius 2018 metams“ („Surdegiečio bibliotekėlės“ 3-asis leidinys), 2018 m. – „Surdegis : bibliografijos rodyklė (1622–2017)“ („Surdegiečio bibliotekėlės“ 4-asis leidinys).

Su kitais autoriais jis parengė daugiau nei 10 žinynų, sudarė elektroninę kompaktinę plokštelę „Lietuvos knygos veikėjai“ 2004 m., parengė ir išleido Balio Kašponio memuarus „Mokytojo ir vargonininko atsiminimai“. O. Janonio moksliniai straipsniai ir recenzijos buvo spausdintos įvairiuose leidiniuose: „Knygotyra“, „Bibliografijos žinios“, „Bibliografija“, „Bibliotekų darbas“, „Tarp knygų“ ir kt.
Parodoje eksponuojamos prof. O. Janonio knygos apie Surdegį, bibliografiniai ir kraštotyros darbai.

Paroda bibliotekoje veiks lapkričio 21–30 d.

Plačiau apie prof. Osvaldą Janonį  www.anykstenai.lt

Rita Liutkevičiūtė
Surdegio filialo bibliotekininkė