Bibliotekos struktūra ir kontaktai

Jurgita Bugailiškienė  Direktorė tel. +370 381 51 663;
mob. +370 614 95 013
jurgita.bugailiskiene@anyksciuvb.lt
Laura Vaškevičiūtė Administratorė tel. +370 381 58 109 laura.vaskeviciute@anyksciuvb.lt
Diana Judžentienė Vyriausioji finansininkė tel.   +370 381 50 782 diana.judzentiene@anyksciuvb.lt
finansai@anyksciuvb.lt
Nijolė Esmantienė Buhalterė tel. +370 381 50 782 nijole.esmantiene@anyksciuvb.lt
finansai@anyksciuvb.lt
 Skyriaus vedėjatel. +370 381 58 109; 
Greta Tubelytė-BiliūnienėKultūrinės veiklos vadybininkėtel. +370 381 58 109;
mob. +370 616 79 209
greta.biliuniene@anyksciuvb.lt
Laura VaškevičiūtėAdministratorėtel. +370 381 58 109laura.vaskeviciute@anyksciuvb.lt
 Violeta MatelienėDizainerė-maketuotoja violeta.mateliene@anyksciuvb.lt
Vyta Budavičienė Skyriaus vedėja tel. +370 381 50 784 vyta.budaviciene@anyksciuvb.lt
Audronė Šidlauskienė Skyriaus vedėjos pavaduotoja tel. +370 381 50 784 audrone.sidlauskiene@anyksciuvb.lt
Danutė Dudonienė Bibliotekininkė tel. +370 381 50 784 danute.dudoniene@anyksciuvb.lt
Judita Skačkauskienė Bibliotekininkė tel. +370 381 50 784 judita.skackauskiene@anyksciuvb.lt
 Danguolė Matulienė Bibliotekininkė tel. +370 381 50 784 danguole.matuliene@anyksciuvb.lt
Audronė Berezauskienė Skyriaus vedėja tel. +370 381 58 101 audrone.berezauskiene@anyksciuvb.lt
Ligita Matulienė Bibliotekininkė tel. +370 381 58 101 ligita.matuliene@anyksciuvb.lt
Birutė Venteraitienė Bibliotekininkė tel. +370 381 58 101 birute.venteraitiene@anyksciuvb.lt
 Ramunė Bražiūnienė  Skyriaus vedėja tel. +370 381 51 850;
tel. +370 381 58 124
ramune.braziuniene@anyksciuvb.lt
 Rimvydė Urbonienė  Bibliotekininkė tel. +370 381 51 850 rimvyde.urboniene@anyksciuvb.lt
 Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė  Bibliotekininkė tel. +370 381 51 850 iveta.pozeliene@anyksciuvb.lt
Rita Pocienė Skyriaus vedėja tel. +370 381 53 840 rita.pociene@anyksciuvb.lt
Laima Kamarova Bibliotekininkė tel. +370 381 53 840 laima.kamarova@anyksciuvb.lt
Skaivė Meškauskienė Bibliotekininkė tel. +370 381 53 840 skaive.meskauskiene@anyksciuvb.lt
Justas Šaučiūnas Skyriaus vedėjas;
Komp. sistemų specialistas
tel. +370 381 58 109;
mob. +370 609 55 014

justas.sauciunas@anyksciuvb.lt

Paulius Simonavičius Komp. sistemų specialistas mob. +370 647 03 468 paulius.simonavicius@anyksciuvb.lt
Mindaugas Andziulis

Darbininkas;
Komp. sistemų specialistas;
Vairuotojas

mob. +370 611 49 557 mindaugas.andziulis@anyksciuvb.lt
Lina Medžiuolienė Valytoja  lina.medziuoliene@anyksciuvb.lt
Rimvydė Urbonienė Valytoja  rimvyde.urboniene@anyksciuvb.lt
Gitana Kontrimavičienė Valytoja gitana.kontrimaviciene@anyksciuvb.lt
Gytis Medžiuolis Kiemsargis gytis.medziuolis@anyksciuvb.lt
Ažuožeriai, Ežero g. Nr. 1 Bibliotekininkė Daiva Varabliauskienė daiva.varabliauskiene@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 58 257
Andrioniškis, Anykščių g. Nr. 48 Bibliotekininkė Lina Vaišnytė lina.vaisnyte@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 58 076
Burbiškis, Anykštos g. Nr. 2B Bibliotekininkė Laura Leonavičiūtė laura.leonaviciute@anyksciuvb.lt
Debeikiai, J. Biliūno g. Nr. 46 Bibliotekininkė Ingrida Markuns ingrida.markuns@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 43 205
Elmininkai, Šilelio g. Nr. 3, N. Elmininkai Bibliotekininkė
Istorijų dvarelis, Paupio g. Nr. 10, Anykščiai Kultūrinių veiklų organizatorė Rasa Garalevičiūtė rasa.garaleviciute@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 58 107; mob. +370 633 44 506
Kuratorė Orinta Kelpšaitė orinta.kelpsaite@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 58 107; mob. +370 633 44 506
Edukatorė Justina Kamarauskaitė justina.kamarauskaite@anyksciuvb.lt; +370 381 58 107; mob. +370 633 44 506
Kavarskas, P. Cvirkos g. Nr. 35 Bibliotekininkė Eglė Djačenko egle.djacenko@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 55 123
Bibliotekininkė Vilma Kisieliūtė vilma.kisieliute@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 55 123
Kuniškiai, Švyturio g. Nr. 21 Bibliotekininkė Daiva Šišlienė daiva.sisliene@anyksciuvb.lt
Kurkliai II Bibliotekininkė Aldona Papšytė aldona.papsyte@anyksciuvb.lt
Kurkliai, Šviesos g. Nr. 2 Bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė grazina.adomaviciute@anyksciuvb.lt tel. +370 381 43 258
Leliūnai, Ilgoji g. Nr. 4 Bibliotekininkė Birutė Ražanskienė birute.razanskiene@anyksciuvb.lt tel. +370 381 59 343
Mačionys, Mačionių g. Nr. 1 Bibliotekininkė Laura Leonavičiūtė laura.leonaviciute@anyksciuvb.lt
Raguvėlė, Liepų g. Nr. 2 Bibliotekininkė Rita Ivanova rita.ivanova@anyksciuvb.lt
Rubikiai, Čentupio g. Nr. 6 Bibliotekininkė Birutė Ražanskienė birute.razanskiene@anyksciuvb.lt
Skiemonys, Šilo g. Nr. 3 Bibliotekininkė Danguolė Gaidukevičienė danguole.gaidukeviciene@anyksciuvb.lt
Staškūniškis, Pievų g. Nr. 1 Bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė grazina.adomaviciute@anyksciuvb.lt
Surdegis, Sodų g. Nr. 10 Bibliotekininkė Rita Liutkevičiūtė rita.liutkeviciute@anyksciuvb.lt
Svirnai II, Vilties g. Nr. 5 BibliotekininkėJurga Chlibik jurga.chlibik@anyksciuvb.lt
Svėdasai, J. Tumo-Vaižganto g. Nr. 16 Bibliotekininkė Vita Ražanskienė vita.razanskiene@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 43 200
Šeriai, Gėlių g. Nr. 14 Bibliotekininkė Virginija Jakučionienė virginija.jakucioniene@anyksciuvb.lt
Traupis, Jaunimo g. Nr. 4 Bibliotekininkė Ramunė Musteikienė ramune.musteikiene@anyksciuvb.lt
Troškūnai, Vytauto g. Nr. 2 Bibliotekininkė Aurėlija Deveikienė aurelija.deveikiene@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 53 348
Bibliotekininkė Sigita Steponavičienė sigita.steponaviciene@anyksciuvb.lt; tel. +370 381 53 348
Viešintos, Klevų g. Nr. 2 Bibliotekininkė Jolanta Mameniškienė jolanta.mameniskiene@anyksciuvb.lt tel. +370 381 47 492