ANYKŠTĖNO KRAŠTOTYRININKO SKAITYKLA

Čia rasite straipsnius apie žymius, nusipelniusius  Anykščių kraštui žmones, reikšmingus įvykius,  įvairius kraštotyros renginius, išleistas kraštotyros knygas,  asmenines anykštėnų bibliotekas  bei daug kitos informacijos, susijusios su Anykščiais ir anykštėnais.

Čia kaupiami tekstai, kuriuos įdomu ir naudinga laisvalaikiu paskaityti anykštėnams kraštotyrininkams ir tiems, kam įdomus Anykščių kraštas ir jo žmonės.
https://anykstenai.lt

Asta Sarapienė. Istorijų pasakojimas XXI amžiuje. Apie pasakojimo meno tradicijas Lietuvoje. „Būdasׅ“ , 2022 m. Nr. 6, p. 64–71. (46 MB)

Birutė VenteraitienėGilūs Liudvikos Didžiulienės pėdsakai Anykščiuose. Apie rašytoją Liudviką Didžiulienę-Žmoną ir jos kultūrinį paveldą. „Tarp knygų“, 2023 m. sausis, p. 20–24.

Audronė BerezauskienėAnykščių gyvasis klasikas. Apie rašytoją ir kraštotyrininką Rimantą P. Vanagą. „Tarp knygų“, 2022 m. balandis, p. 25–27.

Audronė BerezauskienėLeonido Donskio premija – kūrėjui R. P. Vanagui. Apie rašytoją ir kraštotyrininką Rimantą P. Vanagą. „Utenos apskrities žinios“, 2022 m. kovo 16 d., p. 5, 6.

Birutė VenteraitienėAnykščių  kraštotyrininkai vėl susirinko draugėn. Apie Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos sambūrį-seminarą, vykusį 2021 m. lapkričio 27 d. Anykščių bibliotekoje. Paskelbta Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos interneto svetainėje 2021 m. lapkričio 30 d.

„Mano draugai – visos gamtos sudėtinės dalys“: virtualioji paroda, skirta gamtininko Broniaus Šablevičiaus jubiliejui. Paskelbta Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos interneto svetainėje 2021 m. rugpjūčio 6 d.

Audronė Berezauskienė. Trys dešimtmečiai – bibliotekinei veiklai, dešimtmetis – kalendoriukų rinkimui. Apie bibliotekininkę ir kraštotyrininkę Ligitą Matulienę„Šilelis“, 2021 m. liepos 17 d., p. 1, 9.

Tautvilis Uža: „Esame apdovanoti ką nors gražaus kurti“. Kraštotyrininką Tautvilį Užą kalbino Dalina Rupinskienė. „Šilelis“, 2021 m. kovo 13 d., p. 1, 9, 12.

Į savarankišką gyvenimą išvažiavo siauruku : Lino Bitvinsko interviu su sportininku ir visuomenininku Romu Pačinsku„Šilelis“, 2021 m. vasario 27 d., p. 1, 12.

Irena Andrukaitienė. Habent sua fata libelli (lot. knygos turi savo likimus). Dr. Ingos Liepaitės ir Antano Verbicko parengtos ir išleistos šaltinių publikacijos „Per Tamstos laišką į mane padvelkė tikras pavasaris : Antano Vienuolio-Žukausko ir tremtinių bei politinių kalinių ir jų artimųjų epistolinis palikimas“ recenzija interneto portale www.voruta.lt.

Audronė Berezauskienė. Prof. Osvaldas Janonis: „Kraštiečius sutelkė veidaknygė“. Paskutinis interviu su Anykščių rajono Garbės piliečiu prof. Osvaldu Janoniu. „Gimtasai kraštas“, 2020 m. Nr. 1, p. 66–68.

Lionė Lapinskienė. Ištikima gimtajam žodžiui ir savo kūrybos pasauliui. Pasakojimas apie Bronės Buivydaitės gyvenimo ir kūrybos kelią, jos gimtosios tarmės pėdsakus kūriniuose. „Gimtoji kalba“, 2020 m. Nr. 11, p. 25–31.

Audronė Berezauskienė. Anykštėnų kraštotyrininkų sambūrio praeitis, dabartis ir perspektyvos. Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos sambūrių retrospektyvinė apžvalga. „Utenos apskrities žinios“, 2020 m. lapkričio 11 d., p. 5, 6.

Birutė Venteraitienė. Anykščių viešojoje bibliotekoje pristatytas muziejininko Raimondo Guobio knygų derlius. Pasakojimas apie kraštotyrininko R. Guobio veiklos pristatymo renginį. „Utenos apskrities žinios“, 2020 m. lapkričio 11 d.

Virginijus Strolia – ir sovietmečiu reikėjo dėtis „kaukes“. Interviu su Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariu Virginijumi Strolia„Šilelis“, 2020 m. lapkričio 6 d., p. 9.

Remigijus Bimba – treneris, kuris tapo genealogijos tyrinėtoju. Interviu su Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariu Vilniaus anykštėnu Remigijumi Bimba„Šilelis“, 2020 m. spalio 23 d., p. 1, 9.

Technokratas, kuris tapo kraštotyrininku. Interviu su Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariu uteniškiu Jonu Sriubu„Šilelis“, 2020 m. rugsėjo 12 d., p. 4, 12.

Ligita Matulienė. Anykščių kraštotyrininkai miesto šventėje. Pasakojimas apie šventinį kraštotyrininkų sambūrį, surengtą Miesto šventės „Anykščiai. Čia gera“ programoje. „Utenos apskrities žinios“, 2020 m. rugpjūčio 19 d., p. 9. 

Teisėja gyvenime mėgsta kaitą. Interviu su Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nare Irma Randakevičiene. „Šilelis“, 2020 m. rugpjūčio 14 d., p. 9, 12.

Dalia Savickaitė. Ištirpusi bibliotekinio darbo mene. Pasakojimas apie bibliotekininkę ir kraštotyrininkę Audronę Berezauskienę„Utenos apskrities žinios“, 2020 m. rugpjūčio 5 d., p. 5–6.

Ligita Matulienė. Šventinis anykštėnų kraštotyrininkų sambūris. Pasakojimas apie kraštotyrininkų sambūrį Anykščių miesto šventės „Čia gera“ programoje. „Šilelis“, 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Pokalbis su Anykščių rajono garbės piliečiu prof. Osvaldu Janoniu. „Šilelis“, 2020 m. birželio 13 d., p. 9.

Kas arčiau širdies: fizika, karo mokslas, genealogija ar kraštotyra? Interviu su Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariu Gediminu Grina„Šilelis“, 2020 m. gegužės 23 d., p. 9.

Audronė Berezauskenė. Savo krašto išskirtinumo saugotojos. Pasakojimas apie kraštotyros veiklos bibliotekose reikšmingumą Anykščių pavyzdžiu. „Tarp knygų“, 2020 m. vasaris, p. 1–2.

Genealogijos kelias: iš istorijos mokslo pakraščių į inovatyvių tyrimų laikus. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininko Remigijaus Bimbos interviu. „Mokslo Lietuva“, 2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 22 (643), p. 1–2. 

Audronė Berezauskienė. Iš Amerikos – į gimtąjį Anykščių kraštą. Pasakojimas apie mokslininko gydytojo Juozo Meškausko kultūrinio palikimo kelionę į Lietuvą. „Draugas“, 2019 m. lapkričio 16 d., p. 1, 10–11.

Birutė Venteraitienė. Anykščių kraštotyrininkai susirinko į tradicinį sambūrį-seminarą. Pasakojimas apie rudeninį Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos renginį. „Utenos apskrities žinios“, 2019 m. gruodžio 4 d., p. 10.

Gintaras Vaičiūnas, Dalius Žygelis. Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus-Montė. Publikacija apie vieną ryškiausių XX a. vidurio laisvės kovų organizatorių Anykščių krašte A. Starkų-Montę, skirta jo 100-mečiui atminti. „Karys“, 2019 m. Nr. 10, p. 48–53.

Aldona Vasiliauskienė. Traupio Šv. Onos bažnyčios „šventieji“. Publikacija apie lietuvybės ir tikėjimo gynėjų portretus, kun. Stepono Galvydžio iniciatyva atsiradusius Traupio bažnyčioje. „Lietuvos aidas“, 2019 m. rugsėjo 14-21 d., p. 13. 

Audronė Berezauskienė. Asmeninės bibliotekos saugo istorinę atmintį. Publikacija apie anykštėnų kraštotyrininkų asmenines bibliotekas. „Utenos apskrities žinios“, 2019 m. balandžio 3 d., p. 6.

Audronė Berezauskienė. Kraštotyros darbas bibliotekai suteikia nepakartojamą, individualų veidą : kraštotyros veiklos Anykščių viešojoje bibliotekoje 60-mečiui. „Gimtasai kraštas“, 2018 m. Nr. 1.

Audronė Berezauskienė. Matematikos mokslo istorijos, karo pedagogikos ir gimtojo krašto tyrinėtojas. Pasakojimas apie mokslininką anykštėną prof. Algirdą Povilą Ažubalį. „Utenos apskrities žinios“, 2018 m. rugsėjo 5 d., p. 6.

Audronė Berezauskienė. Veikla, suteikianti bibliotekai išskirtinį veidą. Publikacija apie kraštotyros veiklą Anykščių bibliotekoje. „Tarp knygų”, 2018 m. liepa-rugpjūtis, p. 19–21.

Genealogija – tai įdomu. Žurnalisto Algimanto Kačiuškos pokalbis su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininku Remigijumi Bimba. „Šiaulių kraštas“, 2018 m. balandžio 27 d., p. 3, 8.

Audronė Berezauskienė. Nepriklausomos Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškuose rašytojams anykštėnams. Publikacija apie H. Mošinskienės ir M. Telksnytės bei V. Račkaičio susirašinėjimą moksliniame leidinyje „Bibliotheca Lituana V“, 2018, p. 197–210.

Audronė Berezauskienė. Gedimino Grinos asmeninės bibliotekos knygas skaitys Anykščių bibliotekos skaitytojai. „Utenos apskrities žinios“, 2018 m. balandžio 18 d., p. 6.

Audronė Berezauskienė. Meilė Lietuvai išeivės laiškuose anykštėnams. Halinos Didžiulytės-Mošinskienės susirašinėjimo su kraštiečiais apžvalga. „Utenos apskrities žinios, 2018 m. kovo 21 d., p. 6.

Dalia Savickaitė. Darbas jai yra gyvenimas. Pasakojimas apie kraštotyrininkę Ireną Seliukaitę. „Respublika“, 2018 m. sausio 5–12 d., p. 12.

Prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis. Prasmingas  anykštėnų savaitgalis. Vilniaus anykštėno ir Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nario pasakojimas apie lapkričio 18 ir 19 d. renginius Anykščiuose ir Vilniuje. „Lietuvos aidas“, 2017 m. lapkričio 25 d., p. 7.

Audronė Berezauskienė. Surdegis – pirmasis Anykščių krašto miestelis, kuriam skirta knygų serija. Interviu su prof. Osvaldu Janoniu apie leidinius, pristatančius Surdegį ir apylinkes. „Mokslo Lietuva“, 2017 m. liepos 28 d., p. 9, ir 2017 m. rugsėjo 29 d., p. 11.

Irma Randakevičienė. Kanauninką Petrą Raudą prisiminus. Dvasininko, palikusio pėdsakus Svėdasų krašte, biografinė apžvalga, 2017 m. spalio 4 d. paskelbta interneto portale www.bernardinai.lt.

Audronė Berezauskienė. Anykštėnų asmeninių bibliotekų kolekcijos. Anykščių bibliotekai dovanotų asmeninių knygų kolekcijų pristatymas laikraštyje „Šilelis“ 2017 m. rugsėjo 29 d. (puslapyje data ir numeris klaidingi).

Audronė Berezauskienė. Nykstančios gamtos tyrėjas ir saugotojas. Pasakojimas apie anykštėną mokslininką biologą Bronių Šablevičių laikraštyje „Mokslo Lietuva“ 2017 m. rugsėjo 4 d.

Bibliotekininkystės mokslinių tyrimų mokyklos kūrėjas. Kolektyvinė publikacija, skirta Romualdo Vytauto Rimšos 80-mečiui, žurnale „Tarp knygų“ 2017 m. liepą.

Dr. Inga Liepaitė. „Negaliu atsigėrėti jūros amžinu grožiu…“ Publikacija apie Antano Žukausko-Vienuolio paskutiniąją gyvenimo vasarą 1957 m. žurnale „Tarp knygų“ 2017 m. liepą.

Vytautas Rimša. Apie Anykščių kraštotyrininkus – išsamiai ir solidžiai. Publikacija žurnale „Tarp knygų“ 2017 m. kovą.

Libertas Klimka. Piliakalnių metai – kuo jie bus reikšmingi? Autoriaus pateiktas tekstas.

Libertas Klimka. Lietuvos fotometraštininkui Baliui Buračui – 120. Autoriaus pateiktas tekstas.

Vida Zasienė. Antano Baranausko klėtelės lankytojų knygos – asmeninio ryšio su poetu liudijimas. Publikacija žurnale „Gimtoji kalba“ 2015 m. gruodį. 

Audronė  Berezauskienė. Pomėgio bendražygiai arba Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos veiklos apžvalga. Publikacija žurnale „Gimtasai kraštas“ 2015 m. gruodį.

 
 
 

———————– —————————— ——————-

Žymių datų kalendorius
Informacija iš Pasaulio anykštėnų bendrijos tinklapio http://www.anykstenai.lt