You are currently viewing Anykščiuose viešėjo žurnalistė iš Japonijos Hirano Kumiko

Anykščiuose viešėjo žurnalistė iš Japonijos Hirano Kumiko

Sekmadienį, lapkričio 20 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje lankėsi iš Japonijos atvykusi žurnalistė Hirano Kumiko, o ją lydėjo Japonijos ambasados Lietuvoje asistentė administraciniams reikalams, vertėja Haruka Seto.

Viešosios bibliotekos salėje su viešniomis bendravo Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Anykščių savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė, Skyriaus specialistė Monika Biliūnė, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus (Arklio muziejaus) Amatų centro muziejininkė Rasa Černiauskaitė, Viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka ir kiti Viešosios bibliotekos darbuotojai.

Priminsime, kad viešnia iš Japonijos Anykščiuose vieši jau antrą kartą. Prieš dvylika metų Hirano Kumiko buvo atvykusi į Kurklius (Anykščių r.). Tuo metu žurnalistę domino, ką Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos mokiniai žino apie Japoniją ir, ką jiems reiškia S. Kairio vardas. Hirano Kumiko domėjosi Lietuvos ir Japonijos ryšiais bei S. Kairio išleistomis knygomis apie Japoniją: „Japonija seniau ir dabar“ (1906 m.), „Kaip japonai gyvena dabar“ (1906 m.) ir „Japonų konstitucija“ (1906 m.). Žurnalistę sužavėjo žmogaus, niekada nebuvusio Japonijoje, žinių gausa apie jų šalį. Iki tol apie šias tris knygeles neminėjo nei vienas S. Kairio biografas. Paaiškėjo, kad iki S. Kairio apie Japoniją išsamiau niekas ir nerašė, todėl jis laikomas japonologijos pradininku Lietuvoje.

Žurnalistė Hirano Kumiko išleido knygą apie S. Kairį japonų kalba, kuri lietuviškai vadinasi „Japonija ant kalvos“ (2011 m.). Minėtą knygą prieš daugiau kaip dešimtmetį Anykščių viešoji biblioteka gavo dovanų iš autorės. 2011 m. knygą perdavė bibliotekininkams R. Černiauskaitė, kuri visą laiką palaikė ryšius su Hirano Kumiko ir jos vertėja Haruka Seto.

Dabartinio vizito metu Anykščių viešojoje bibliotekoje viešnios dar kartą pavartė S. Kairio 1906 m. išleistas apie Japoniją knygeles, kurios yra saugomos VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje. Taip pat papasakojo apie tai, kaip kilo mintis išleisti knygą apie S. Kairį japonų kalba. Žurnalistė Hirano Kumiko ne tik domėjosi S. Kairio asmenybe, ją domino ir vyskupo Antano Baranausko knyga „Anykščių šilelis“. Viešnia labai apsidžiaugė iš Anykščių rajono savivaldybės darbuotojų gavusi dovanų knygą „Vis kitoki balseliai …“ (2018 m.), kurioje įvairiomis kalbomis, tarp jų ir japonų kalba, yra spausdintos ištraukos iš A. Baranausko knygos „Anykščių šilelis“.

Ir ne tik vyskupo A. Baranausko knyga apie gamtą sudomino žurnalistę iš Japonijos. Taip pat Hirano Kumiko susipažino su mero S. Obelevičiaus išleistomis knygomis apie augalus. Viešniai buvo smalsu sužinoti apie Traupio botanikos sodą, jame augančius augalus, ieškojo sąsajos tarp japoniškų ir lietuviškų augalų. Buvo kalbama ir apie tradicinius japoniškus bei lietuviškus valgius, aptariami turizmo reikalai ir galimybės bendradarbiauti ateityje.

Po pietų viešnios lankėsi Užunevėžiuose, S. Kairio tėviškėje ir Kurkliuose, kur bendravo su Kurklių miestelio bendruomene ir seniūnu Algimantu Jurkumi. Ponia Hirano Kumiko aplankė sakurų sodą Kurkliuose, susitikimo su bendruomenės nariais metu aptarė būsimą Japonijos Sakurų sodinimo asociacijos narių vizitą Kurkliuose ateinantį pavasarį.

Audronė BEREZAUSKIENĖ