paslaugos IR PATARIMAI

Biblioteka atlieka ypatingą vaidmenį Anykščių miesto kultūros gyvenime, siedama turtingą knygos meno tradiciją su naujomis informacijų technologijų teikiamomis galimybėmis kaupti, saugoti ir skleisti informaciją ne tik apie savo krašto, bet ir visos šalies kultūrą.

BIBLIOTEKOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi kompiuterizuota darbo vieta taisyklės

Elektroninių skaityklių naudojimo aprašas

Nemokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

LIBIS asmens duomenų tvarkymo taisyklės

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO >>>