BIBLIOTEKOJE

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Salėje


Kovo 8 d., penktadienį, 16.30 val. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje žurnalistė, komunikacijos specialistė Ilona Skujaitė anykštėnams pristatys istorinį romaną „Karo nuotaka“.
Tai įkvepianti jauniausios Žygimanto Augusto sesers Kotrynos Jogailaitės gyvenimo ir meilės istorija.

Kovo 12 d., antradienį, 14 val. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje kultūros istoriko, rašytojo Silvestro Rimgaudo Sinkaus knygos ISTORIJA PAREINANT Į LIETUVĄ pristatymas

Šiaurės Lietuvos kalbininkų knygų paroda „Žmonėms, žodžio stogą kėlusiems“.
Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvių kalbos dienoms. Paroda eksponuojama iki vasario 23 dienos.

Šiaurietiško dizaino štrichai. Kupiškio viešosios bibliotekos bibliotekininko, istoriko Minijaus Pučėtos sumanyta ir parengta paroda, skirta Šiaurės šalių dizaino raidai. Iki vasario 29 d.

 *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

Vartotojų aptarnavimo, informacijos  skyriuje

Utilitarinis indas „Gyvūnas“. Anykščių Meno mokyklos Dailės skyriaus 3 klasės mokinių darbų paroda . Iki balandžio 30 d.

„Medžių magija“  muziejininko, kraštotyrininko Raimondo Guobio piešinių paroda

Šiaurietiško dizaino štrichai. Kupiškio viešosios bibliotekos bibliotekininko, istoriko Minijaus Pučėtos sumanyta ir parengta paroda, skirta Šiaurės šalių dizaino raidai. Iki vasario 29 d.

Valdemaro Kukulo – poeto, literatūros kritiko 65-osioms gimimo metinėms

Kristijono Donelaičio 310-osioms gimimo metinėms

*** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Muzikos ir meno skaitykloje

Teatro elitas: aktorius Gediminas Girdvainis. Lietuvos teatro, televizijos ir kino aktoriui Gediminui Girdvainiui – 80.

 *** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

Krašto dokumentų ir kraštotyros  skyriuje

„Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai – lietuviško žodžio skleidėjai“. Nuolat veikianti ekspozicija. 

„Pirmasis lietuvių kalbos žodynas“. Vienos knygos paroda lietuvių kalbos dienai. Pirmojo lietuvių kalba žodyno autoriaus, kilusio iš Anykščių krašto Konstantino Sirvydo 445-osioms gimimo metinėms paminėti.

„Atrandantis mums duoto pasaulio grožį“ rašytojui, poetui, žurnalistui, kraštotyrininkaui Vygandui Račkaičiui  85-eri.

„Anykštėno išeivio prof. Juozo Meškausko asmeninės bibliotekos radiniai“.  Juozo Meškausko (1906–2010) asmeninės bibliotekos knygų paroda 

„Profesoriaus Antano Tylos asmeninės bibliotekos atodangos“

*** *** ****** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

Vaikų literatūros ir edukacijos  skyriuje

„Paslapčiausia paslaptis“ Agnės Nananai iliustruotų knygų paroda

„Sugrįžimai“ Anykščių meno mokyklos mokinių keramikos kūrybinių darbų paroda.  Mokytoja Jūratė Vingrienė

** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

PARODOS IR RENGINIAI KITOSE RAJONO KULTŪROS ĮSTAIGOSE