BIBLIOTEKOJE

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Salėje

„ARKLYS“. Latvijos iliustruotojų darbai. Iki liepos 5 d.

 *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

Vartotojų aptarnavimo, informacijos  skyriuje

„Įkvepiančios įžymybių biografijos”, spaudinių apie iškilias asmenybes paroda

„Europos sostinės atvirukuose”. Lietuva 20 metų Europos sąjungoje.
(Atvirukų, parsivežtų iš kelionių po Europą, ekspozicija)

„Vasara ant šilko“.  Anykščių Meno mokyklos dailės skyriaus absolventų tapybos darbų ant šilko paroda

*** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *** 

Muzikos ir meno skaitykloje

„Nebijokite tobulybės – vis tiek niekada jos nepasieksite“. Salvadorui Felipui Žasintui Dali Domenekui – 120

 *** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

Krašto dokumentų ir kraštotyros  skyriuje

„Jonas Biliūnas – poetinės prozos pradininkas“. Rašytojui prozininkui, poetui Jonui Biliūnui –145 m.

„Anykštėno išeivio prof. Juozo Meškausko asmeninės bibliotekos radiniai“.  Juozo Meškausko (1906–2010) asmeninės bibliotekos knygų paroda.

 

*** *** ****** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

Vaikų literatūros ir edukacijos  skyriuje

„Nuotaikingos Kęstučio Navako knygelės vaikams“

„Per knygą, per žodį, per spalvą…“ dailininkei Irenai Žviliuvienei

„Improvizacijos Čiurlionio temomis“ Anykščių meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda. Parengė mokytoja Jūratė Vingrienė

** *** *** *** *** *** **** *** *** ****** *** *** *** *** *** **** *** *** *

PARODOS IR RENGINIAI KITOSE RAJONO KULTŪROS ĮSTAIGOSE