Skaitmeninės kolekcijos

Kraštotyros dokumentų fonde kaupiamos atskirų vietovių, žmonių bendruomenių, pavienių asmenų istorijos, dokumentai ir atsiminimai, taip pat iš įvairių šaltinių renkama ir sisteminama informacija, skirta Anykščių kraštui pažinti ir jo praeičiai tyrinėti.

Siekiant pagerinti vartotojams prieigą prie kraštotyros informacijos Bibliotekos svetainės skiltyje „SKAITMENINĖS KOLEKCIJOS“ skelbiama palaipsniui į skaitmenines laikmenas perkeliama rankraštinė medžiaga bei reti ir seni spaudiniai, saugomi Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kazimiero Zulono archyvas

Kazimieras Zulonas (.pdf 422 KB)

„Anykščių ąžuolas“: iš prisiminimų apie Antaną Vienuolį  (.pdf 2 MB)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Po Anykščių kraštą pasižvalgius

Okuličiūtės dvarelio istorijos fragmentai   (.pdf 772KB)

Sedeikių kaimo istorija nuo 1922 m. reformos iki 2002 m. (.pdf 3356 KB)

Kazio Inčiūros atminimą saugantis Vidugirių kaimas  (.pdf 109KB)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Mūsų rinkiniai

Anykščių krašto knygnešiai (.pdf 131KB)

Iš Anykščių krašto tautosakos rinkinių: Marija Čirlienė, seserys Kairytės (.pdf 134KB)

Anykščių krašto amatų meistrai (.pdf 58KB)

Etnografinis vaidinimas „Subatos vakarėly“ 1976 m. (.pdf 9 100 KB)
Suskaitmenintas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje 2019 m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Iš bibliotekų ir bibliotekininkų praeities

Janina MIKUCKIENĖ: „Laikas užmarštin nugramzdina daug ką…“ (.pdf 1,75MB)

Rožė KLIMAŠAUSKAITĖ: „… pasijusdavau tarsi tarp kūjo ir priekalo“ (.pdf 494KB)

Stasė TANKŪNIENĖ: „Žiupsnelis prisiminimų iš tų senų laikų…“  (.pdf 75KB)

Germa AVILTIENĖ: „Gimiau nei per anksti, nei per vėlai…”  (.pdf 72KB)

Vlada GINDRĖNIENĖ: „Kartais gyvenimas žmogų pasuka visai netikėta linkme“ (.pdf 61KB)

Janina DAUNORAVIČIENĖ: „Įsimintinas laikas“ (.pdf 59KB)

Audra Baltrūnaitė-BALTUŠKIENĖ: „Mano darbo metai bibliotekoje” (.pdf 60KB)

Surdegio bibliotekos istorija. 1980 m. (21 662 KB) 
Suskaitmeninta Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje 2019 m.

Surdegio bibliotekos istorija I dalis. 1980 m. (11 918 KB)
Suskaitmeninta Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje 2019 m.

Surdegio bibliotekos istorija II dalis. 1980 m. (19 426 KB)
Suskaitmeninta Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje 2019 m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Fotomenininkės ONOS PAJEDAITĖS nuotraukų albumai

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka kviečia susipažinti su Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus rankraščių fonduose saugomais kraštietės, pedagogės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, fotomenininkės, kraštotyrininkės ONOS PAJEDAITĖS (1925–2016) sudarytais nuotraukų albumais:

„Knygos šventė Anykščiuose“ (1985 m.),

„Juozas Baltušis Anykščiuose“ (1985 m.)

Albumai suskaitmeninti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje 2020 m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Laikraštis Anykščių krašto žmonėms „Žiburys“

1988 m.  
Žiburys 1988 spalis Nr. 1
Kolektyvinis darbas 1988 spalis Nr. 127(5402) Žiburys p. 3
Kolektyvinis darbas 1988 lapkritis Nr. 132(5407) Žiburys p. 3

1989 m. 
Žiburys 1989 sausis Nr.4
Žiburys 1989 vasaris Nr.5
Žiburys 1989 kovas Nr.6
Žiburys 1989 balandis Nr.7
Žiburys 1989 birželis Nr.8

Žiburys 1989 rugpjūtis Nr.9
Žiburys 1989 spalis Nr.10
Žiburys 1989 gruodis Nr.11
Žiburys 1989 gruodis Nr.13

 1990 m. 

Kolektyvinis darbas 1990 vasaris Nr. 15(5602) Žiburys p. 3
Kolektyvinis darbas 1990 vasaris Nr. 21(5608) Žiburys p. 3

 1992 m. 
Žiburys 1992 kovas Nr.1(15)
Žiburys 1992 balandis Nr.2(16)
Žiburys 1992 balandis Nr.3(17)
Žiburys 1992 gegužė Nr.4(18)
Žiburys 1992 birželis Nr.5(19)
Žiburys 1992 liepa Nr.6(20)
Žiburys 1992 liepa Nr.7(21)
Žiburys 1992 rugpjūtis Nr.8(22)
Žiburys 1992 spalis Nr.9(23)

Žiburys 1992 spalis Nr.10(24)
Žiburys 1992 gruodis Nr.11(25)
Žiburys 1992 gruodis Nr.12(26)

 1993 m. 
Žiburys 1993 sausis Nr.1(37)
Žiburys 1993 vasaris Nr.2(28)
Žiburys 1993 kovas Nr.3(29)
Žiburys 1993 balandis Nr.4(30)
Žiburys 1993 gegužė Nr.5(31)
Žiburys 1993 gegužė Nr.6(32)
Žiburys 1993 birželis Nr.7(33)
Žiburys 1993 birželis Nr.8(34)
Žiburys 1993 liepa Nr.9(35)
Žiburys 1993 liepa Nr.10(36)
Žiburys 1993 liepa Nr.11(37)
Žiburys 1993 rugpjūtis Nr.12(38)
Žiburys 1993 rugsėjis Nr.13(39)
Žiburys 1993 spalis Nr.14(40)
Žiburys 1993 lapkritis Nr.15(41)
Žiburys 1993 gruodis Nr.16(42)

1994 m. 
Žiburys 1994 sausis Nr.1 (43)
Žiburys 1994 vasaris Nr.2 (44)
Žiburys 1994 kovas Nr.3 (45)
Žiburys 1994 balandis Nr.4 (46)
Žiburys 1994 gegužė Nr.5 (47)
Žiburys 1994 birželis Nr.6 (48)
Žiburys 1994 liepa Nr.7 (49)
Žiburys 1994 rugpjūtis Nr.8 (50)
Žiburys 1994 rugpjūtis Nr.9 (51)
Žiburys 1994 spalis Nr.10 (52)
Žiburys 1994 lapkritis Nr.11 (53)
Žiburys 1994 gruodis Nr.12 (54)

 1995 m. 

Žiburys 1994 sausis Nr.1 (43)
Žiburys 1994 vasaris Nr.2 (44)
Žiburys 1994 kovas Nr.3 (45)
Žiburys 1994 balandis Nr.4 (46)
Žiburys 1994 gegužė Nr.5 (47)
Žiburys 1994 birželis Nr.6 (48)
Žiburys 1994 liepa Nr.7 (49)
Žiburys 1994 rugpjūtis Nr.8 (50)
Žiburys 1994 rugpjūtis Nr.9 (51)
Žiburys 1994 spalis Nr.10 (52)
Žiburys 1994 lapkritis Nr.11 (53)
Žiburys 1994 gruodis Nr.12 (54)

 1996 m. 
Žiburys 1996 sausis Nr.1 (67)
Žiburys 1996 vasaris Nr.2 (68)
Žiburys 1996 kovas Nr.3 (69)
Žiburys 1996 kovas Nr.4 (70)
Žiburys 1996 birželis Nr.6 (72)
Žiburys 1996 liepa Nr.7 (73)
Žiburys 1996 rugsėjis Nr.8 (74)
Žiburys 1996 lapkritis Nr.9 (75)
Žiburys 1996 gruodis Nr.10 (76)

 1997 m. 
Žiburys 1997 vasaris Nr.1 (77)
Žiburys 1997 kovas Nr.2 (78)
Žiburys 1997 balandis Nr.3 (79)
Žiburys 1997 birželis Nr.4 (80)
Žiburys 1997 liepa Nr.5 (81)
Žiburys 1997 rugpjūtis Nr.6 (82)
Žiburys 1997 spalis Nr.7 (83)

 1998 m. 
Žiburys 1998 vasaris Nr.1 (84)
Žiburys 1998 kovas Nr.2 (85)
Žiburys 1998 birželis Nr.3 (86)
Žiburys 1998 rugsėjis Nr.4 (87)
Žiburys 1998 lapkritis Nr.5 (88)
Žiburys 1998 gruodis Nr.6 (89) 

1999 m.  
Žiburys 1999 vasaris Nr.1 (90)
Žiburys 1999 kovas Nr.2 (91)

Žiburys 1999 birželis Nr.3 (92)

Žiburys 1999 lapkritis Nr.4 (93)

2000 m.  
Žiburys 2000 kovas Nr.1 (94)

Žiburys 2000 birželis Nr.2 (95)
Žiburys 2000 birželis Nr.3 (96)
Žiburys 2000 birželis Nr.4 (97)
Žiburys 2000 liepa Nr.5 (98)
Žiburys 2000 rugsėjis Nr.6 (99)

2001 m. 
Žiburys 2001 vasaris Nr.1 (100)

Žiburys 2001 liepa Nr.2 (101)
Žiburys 2001 gruodis Nr.3 (102)

 

 2008 m. 
Žiburys 2008 liepa Nr.1

 2009 m.  
Žiburys 2009 rugpjūtis Nr.1(101)

2010 m. 
Žiburys 2010 kovas Nr.1(102)

 2011 m.
Žiburys 2011 vasaris Nr.1(103)

 
Suskaitmenintas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje 2019 m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 Suskaitmeninti leidiniai

Mantnieks, Pēteris
Mantnieks’ Baltic States [Kartografija] : Eesti – Latvija – Lietuva. – 1:700 000. – Brussels : Inst. Cartographique P. Mantnieks, 1954. – 1 žml. apl. : spalv   
Suskaitmenintas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioniniame skaitmeninimo skyriuje 2018 m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —