Anykštėnų knygos mėgėjų klubas „Knyginyčia“

Pirmasis knygos mėgėjų klubo susitikimas 2024 02 07

2024 m. vasario 7 d. Anykščių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įkurtas naujas knygos mėgėjų klubas „Knyginyčia“. Šio klubo veiklą organizuoja Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius, siekdamas suburti knygos mylėtojus bendram tikslui – puoselėti knygos kultūrą Anykščių krašte.

Klubo veiklos spektras yra platus: nuo knygų kaupimo ir keitimosi, dovanojimo bei dalyvavimo su knyga susijusiuose renginiuose iki teminių literatūrinių išvykų organizavimo, senųjų ir retų leidinių tyrinėjimo bei žinių rinkimo apie anykštėnų asmenines bibliotekas. Klubas taip pat siekia bendradarbiauti su kitais knygos mėgėjų klubais, viešinti savo veiklą socialiniuose tinkluose ir spaudoje, bei tęsti knygos kultūros tradicijas Anykščių krašte.

Pirmojo susitikimo metu, vasario 7 d., beveik dvi dešimtys knygos mėgėjų išsirinko klubo pavadinimą. Bibliotekininkė Ligita Matulienė pasiūlė pavadinimą „Knyginyčia“, kurį rado Konstantino Sirvydo žodyne – pirmajame lietuvių kalbos žodyne, kur šis žodis reiškia „biblioteką“. Šis pavadinimas vienbalsiai buvo priimtas.

Klubo Knyginyčia nariai susitiko antrą kartą, 2024 03 14

Kovo 14 d. į susitikimą klubo nariai atsinešė po dvi knygas su autografais iš savo asmeninių bibliotekų ir dalijosi istorijomis apie šių knygų svarbą. Kraštotyrininkas Artūras Šajevičius atskleidė savo šeimos bibliotekos lobius, o Romas Pačinskas pasidžiaugė knyga apie imtynininkus su garsių sporto meistrų autografais. Fotografas Alfredas Motiejūnas dalijosi fotomenininkų albumais su autografais, o gydytoja A. Baltušienė – poeto Lino Bitvinsko kūryba.

Į susitikimą atvykusi žinoma LRT žurnalistė Alma Valantinienė atsinešė knygą „Alma“ su Prezidento Valdo Adamkaus žmonos Almos Adamkienės autografu.

Gegužės 7 d., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, klubo nariai virtualiai išklausė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto prof. emerito, habil. dr. Domo Kauno pranešimą „Aušrą“ reikia įdarbinti“. Prof. D. Kaunas ragino skaityti „Aušrą“ ir skatinti visus domėtis šiuo tautai svarbiu leidiniu. Po pranešimo klubo nariai skaitė ištraukas iš XIX amžiuje leistų „Auszros“ numerių, dalijosi mintimis apie poeziją ir Lietuvos istoriją.

Genovaitė Ražanienė ir Artūras Šajevičius knygos mėgėjų klubo susitikime 2024 05 07

Susitikime dalyvavę nariai taip pat turėjo galimybę susipažinti su prof. Antano Tylos rankraščiais, liudijančiais lietuviškos spaudos draudimo laikotarpius. Viešosios bibliotekos savanorė Edita Stiklinskaitė pristatė istorinius dokumentus ir skaitė knygnešio Jono Šiaučiūno raštus.

Po oficialios dalies, prie arbatos puodelio, nariai klausėsi Lino Bitvinsko eilių, dalijosi savo asmeninių bibliotekų turtu ir aptarė būsimus klubo susitikimus. Poezijos knygų autorius L. Bitvinskas pasiūlė į klubą kviestis svečius, pristatančius savo knygas, ir aptarti naujausias bibliotekos gautas knygas.

Ateityje planuojame skaityti rašytojo Kęstučio Arlausko rankraščius, lygindami juos su spausdintais tekstais.

Parengė Audronė Berezauskienė
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja

Plačiau skaitykite:
https://www.anykstenai.lt/?pg=naujienos2&nj=1884
https://www.anyksta.lt/anyksciu-bibliotekoje-ikurtas-knygu-myletoju-klubas/
https://nyksciai.lt/dovana-knygu-myletoju-klubui-siuvineti-skirtukai
https://anyksciuvb.lt/klubo-knyginycia-nariu-gretos-auga/
https://nyksciai.lt/pamineta-spaudos-ir-knygos-diena-anyksciu-viesojoje-bibliotekoje