Apie asmenines bibliotekas Anykščių viešojoje bibliotekoje

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje saugomos ir tyrinėjamos žymių anykštėnų asmeninių bibliotekų kolekcijos. Į Viešosios bibliotekos elektroninį katalogą yra įtraukta 15 asmeninių bibliotekų kolekcijų, kuriose yra 4 518 fiz. vnt. knygų. Tai sudaro 54% viso kraštotyros dokumentų fondo.

Pirmosios, atkeliavusios į biblioteką, buvo kraštiečių išeivių asmeninių bibliotekų knygos. Visuomenės veikėjo, literato Juozo Šiaučiulio (1915–1998) iš Kanados atsiųsta 1990–1991 m. knygų kolekcija (1 041 fiz. vnt. knygų ir 14 fiz. vnt. rankraščių), turtinga senaisiais leidiniais bei lietuviškomis knygomis, išleistomis išeivijoje; Čikagos knygnešio Kazio Rožansko (1919–2010) perduota 1995–2004 m. knygų kolekcija (88 fiz. vnt.), kurios daugumą sudaro knygos istorine tematika lietuvių kalba išleistos išeivijoje; visuomenininko Julijono Kęstučio Laskausko (1922–2013) knygų kolekcija (74 fiz. vnt.), perduota 1997 m.; vertėjo, dramaturgo Juozo Paškevičiaus (1910–1996) asmeninės bibliotekos kolekcija (89 fiz. vnt.) kurią Skyriui perdavė 2010 m. Auksė Žukienė. 2012 m. į Viešąją biblioteką atkeliavo iš JAV prof. dr. Algirdo Antano Avižienio asmeninės bibliotekos knygos. Knygų kolekcija (299 fiz. vnt.) įdomi, kaip „migravusi“ asmeninė biblioteka – pradėta kaupti Lietuvoje, išvežta į užsienį, papildyta išeivijoje išleistomis knygomis ir vėl pargabenta į Lietuvą.

Literato Alekso Navicko (1928–2011) saugoma nedidelė retų ir senų spaudinių kolekcija (32 fiz. vnt. knygų ir 11 fiz.vnt rankraščių). Bibliofilo, kraštotyrininko Algimanto Bekenio (g. 1933) dovanotų 2012 m. knygų kolekcija (113 fiz.vnt.) reikšminga kaip paveldėtas iš jo senelės Julijos Styraitės-Bekenienės ir tėvelio Povilo Bekenio knygų palikimas. 2013 m. knygų rinkinį (132 fiz. vnt.) iš savo asmeninės bibliotekos anykštėnams padovanojo prof. Vytautas Landsbergis (g. 1932). Kraštietės vertėjos Aldonos Mickienės (1931–2012) asmeninės bibliotekos rinkinys (47 fiz. vnt.) bibliotekai perduotas 2014 m. Tai bibliotekos savininkės išverstos bei redaguotos knygos ir periodiniai leidiniai. Nuo 2005 m. Viešojoje bibliotekoje buvo pradėtos kaupti istoriko, prof. Antano Tylos (1929–2018) asmeninės bibliotekos knygos. 2019 m. pabaigoje, po profesoriaus mirties, Viešajai bibliotekai perduota visa mokslininko namų biblioteka, kurioje beveik 4000 knygų ir gausus asmeninis rankraščių archyvas. Šiuo metu į elektroninį katalogą įtrauktų yra tik 684 vnt. vnt. knygų.

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių anūkės, rašytojos Halinos Didžiulytės-Mošinskienės (1911–2004) ir jos vyro architekto Algirdo Mošinskio (1905–1991) asmeninė biblioteka (564 fiz. vnt.), iš Brazilijos į Lietuvą atkeliavusi 1994 m., o 2013 m. muziejininkų padovanota Viešajai bibliotekai yra turtinga išeivijos lietuvių autorių knygomis.

Nuo 2015 m. Skyriuje saugoma anykštėno Vytauto Galvono (1958–2015) asmeninė biblioteka, kurią perdavė jo sesuo meteorologė, fizinių mokslų daktarė Audronė Galvonaitė. Iš viso mokslininkė perdavė 1 125 fiz. vnt. knygų, iš kurių – 639 fiz. vnt. yra saugoma Skyriuje, kaip asmeninės bibliotekos kolekcija. Kitos knygos, bibliotekos savininkės pageidavimu, perduotos Anykščių viešosios bibliotekoms filialams.

Nuo 2016 m. Skyriuje yra kaupiamos knygos iš anykštėno, atsargos pulkininko, kraštotyrininko Gedimino Grinos asmeninės bibliotekos. Į elektroninį katalogą įtraukta 125 fiz. vnt. knygų. Nuo 2017 m. Skyriuje kaupiamos knygos iš anykštėnų rašytojų Mildos Telksnytės ir Vygando Račkaičio namų bibliotekos. Tai rašytojams dovanotos autorių knygos su dovanojimo įrašais. Kolekciją sudaro 43 fiz. vnt. knygų ir 167 fiz. vnt. rankraščių. 2017 m. iš Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) į Anykščius atkeliavo kraštiečio gydytojo, mokslininko, visuomenės veikėjo, profesoriaus Juozo Meškausko asmeninė biblioteka. Ją sudaro 669 fiz. vnt. knygų, 40 periodinių leidinių ir 327 fiz. vnt. rankraščių.

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus informacija, 2023 m.


APIE ASMENINES BIBLIOTEKAS STRAIPSNIAI SPAUDOJE

https://www.anykstenai.lt/
Apie Anykščių krašto šviesuolio, gėlininko, bitininko ir kraštotyrininko Jono Juodelio, Anykštėno kraštotyrininko, fotografo Tautvilio Užos, Utenoje gyvenančio anykštėno kraštotyrininko Jono Sriubo, Viešintų miestelio šviesuolio, kraštotyrininkas Algimanto Bekenio, kraštiečio, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nario, buvusio Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus, atsargos pulkininko Gedimino Grinos asmenines bibliotekas.

*** *** ***

HALINOS DIDŽIULYTĖS-MOŠINSKIENĖS IR ALGIRDO MOŠINSKIO ASMENINĖ BIBLIOTEKA

https://www.zurnalai.vu.lt/
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje saugoma knygų kolekcija, H. Mošinkienės publikacijos išeivijos spaudoje ir įvairūs nepublikuoti dokumentai. Trumpai apžvelgtos ir A. Mošinskio asmeninės bibliotekos knygos, saugomos Vilniaus universiteto bibliotekos bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonduose.

*** *** ***

HALINOS DIDŽIULYTĖS-MOŠINSKIENĖS IR ALGIRDO MOŠINSKIO ASMENINĖ BIBLIOTEKA

https://www.lituanistika.lt/
Analizuojama išeivijoje gyvenusių Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų: rašytojos, pedagogės Halinos Didžiulytės-Mošinskienės (1911–2004) ir jos vyro inžinieriaus, architekto, bibliofilo Algirdo Mošinskio (1905–1991), šeimos biblioteka.

*** *** ***

KĄ SLEPIA IŠEIVIŲ ASMENINĖS BIBLIOTEKOS…

www.nyksciai.lt
Tautiečių gyvenimas išeivijoje sovietmečiu Lietuvoje buvo „tabu“ ir beveik niekas apie tai nerašė. Pirmosios žinutės apie lietuvius, gyvenančius anapus Atlanto, pradėjo atkeliauti Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Išeiviai į gimtinę pradėjo siųsti knygas iš savo asmeninių bibliotekų. Tokiu būdu kraštiečių anykštėnų knygų kolekcijos atkeliavo į Anykščių viešąją biblioteką.

*** *** ***

IŠ AMERIKOS Į GIMTINĘ ATKELIAVO TAUTIEČIO BIBLIOTEKA

http://mokslolietuva.lt/
Iš Amerikos į Anykščius atsiųsta tautiečio, garsaus gydytojo, mokslininko, visuomenininko, šviesaus atminimo profesoriaus dr. Juozo Meškausko asmeninė biblioteka.

*** *** ***

ANYKŠTĖNŲ DOVANOS BIBLIOTEKAI – SENI IR RETI SPAUDINIAI

https://www.anyksta.lt/
Iš kilmingos giminės kilęs buvęs Anykščių rajono tarybos narys Artūras Šajevičius iš protėvių paveldėjo gausią biblioteką. Vertingas knygas jis dovanoja bibliotekai, kad būtų prienamos visuomenei.

*** *** ***

ANYKŠTĖNŲ ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ KOLEKCIJOS

https://www.anykstenai.lt/
Anykščių krašto laikraštis „Šilelis“ publikuoja straipsnį, supažindinantį su Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąjoje bibliotekoje esančiais ypatingais fondais, ypatingu turtu – dovanotomis asmeninėmis kolekcijomis.

*** *** ***

GEDIMINO GRINOS ASMENINĖS BIBLIOTEKOS KNYGAS SKAITYS ANYKŠČIŲ BIBLIOTEKOS SKAITYTOJAI

https://www.anykstenai.lt/
Anykštėnams savo asmeninės bibliotekos knygų bei periodinių leidinių kolekciją padovanojo kaštietis, Anykščių teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius, atsargos pulkininkas Gediminas Grina.

*** *** ***

ASMENINĖS BIBLIOTEKOS SAUGO ISTORINĘ ATMINTĮ

https://www.anykstenai.lt
Apie kraštotyrininkų Jono Juodelio, Jono Sriubo, Algimanto Bekenio ir Mildos Telksnytės su Vygandu Račkaičiu sukauptas asmenines bibliotekas.

*** *** ***