You are currently viewing Sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės knygos „Skubėkime daryti gera“ naujojo leidimo pristatymas

Sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės knygos „Skubėkime daryti gera“ naujojo leidimo pristatymas

Š I A N D I E N 

Kviečiame Jus dalyvauti sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės knygos „Skubėkime daryti gera“ naujojo leidimo pristatyme, kuris vyks šių metų spalio 17 d. 18:00 val. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje ( Vyskupo skv. 1, Anykščiai ).
Renginio metu vyks susitikimas su knygos autore ir knygą išleidusio Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo „Donum“ steigėju ir vadovu Tomu Reventu ( daugiau apie fondo projektus: www.fondasdonum.lt ). Planuojama renginio trukmė – 1.5 val.

Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvės, Laisvės premijos laureatės, pasaulyje žinomos tikinčiųjų ir žmogaus teisių gynėjos sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės knyga „Skubėkime daryti gera“ yra polifoninis literatūros kūrinys, darniai jungiantis istorinio, religinio ir autobiografinio naratyvo registrus. Atsiminimus vienija pasitikėjimo Dievu leitmotyvas, prigimtinėmis vertybėmis grįsta laikysena, politinė ir visuomeninė nuostata, išsiskleidusi konkrečiais žodžiais ir darbais. Autobiografijos momentus (asmeninę autorės akistatą su totalitarine sovietų sistema) pildo per gyvenimą sutiktų šviesuolių portretai. Nemaža dalis istorinio pasakojimo dėmenų savitai nusidriekia iki šiandienos, regisi atpažįstami ir iš naujo aktualiai suskamba dabartinių sociokultūrinių ir geopolitinių įvykių kontekste.

„Pergalės ženklas“ – knygų serija, skirta 1940–1990 m. Lietuvos istorijai ir Nepriklausomybės kovai atminti, pristatanti ginkluotojo ir neginkluotojo pasipriešinimo dalyvius, kurie visomis išgalėmis kovojo prieš totalitarinio blogio apraiškas ir siekė atkurti Lietuvos laisvę. Jie – dabarties kartoms bylojantis pavyzdys, ugdantis sąmoningą ir socialiai atsakingą, pilietišką asmenybę. Sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės knyga „Skubėkime daryti gera“ yra pirmasis šios serijos leidinys.

Knygos pristatymo renginys – viešas, atviras kiekvienam.