You are currently viewing Janinos Cibienės knygos „Jaunystės godos“ sutiktuvės

Janinos Cibienės knygos „Jaunystės godos“ sutiktuvės

Rugsėjo 24 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje buvo pristatyta ažuožerietės, tremtinės, literatės Janinos Kavoliūnaitės-Cibienės knyga „Jaunystės godos“ (2022 m.). Renginį vedė bei J. Cibienės (1932–2003) gyvenimo ir kūrybos kelią apžvelgė Viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Danguolė Matulienė.

Dar būdama gyva, J. Cibienė savo ranka rašytus eilėraščius sąsiuviniuose bei prisiminimų tekstus iš gyvenimo tremtyje perdavė Viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus darbuotojoms tikėdamasi, kad kada nors jie bus išspausdinti. 2022 m. pradžioje J. Cibienės bičiulis, sielos draugas, jos kūrybos gerbėjas Feliksas Markevičius atvyko į Viešąją biblioteką ir pasisiūlė finansuoti literatės eilėraščių rinktinės leidybą. Su Skyriaus vedėja Audrone Berezauskiene aptarus visus knygos leidimo variantus, buvo nutarta į leidinį sudėti rankraščiuose išlikusius eilėraščius, didesnį dėmesį skiriant literatės jaunystės laikų kūrybai, o knygą pavadinti „Jaunystės godos“. Anykščių VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus darbuotojų rūpesčiu, poezijos knyga, kurioje didžioji dalis skelbiamų eilėraščių iki tol dar niekur nepublikuoti, šių metų vasarą buvo išleista. Eilėraščių rinktinė „Jaunystės godos“ yra septintoji Janinos knyga, skirta literatės 90-osioms gimimo metinėms paminėti. D. Matulienė kalbėjo: „Džiaugiamės, kad pavyko išpildyti Janinos svajonę ir išleisti jos eilėraščių knygą, bet labai gaila, kad knygos mecenatas Feliksas nesulaukė šios dienos“.

Mintimis, kaip J. Cibienė pradėjo publikuoti savo kūrybą rajono laikraštyje „Kolektyvinis darbas“, dalinosi rašytoja, žurnalistė Milda Telksnytė. Ji atskleidė, kad Janina buvusi tyli, romantiška asmenybė, dažnai prisimindavusi metus, praleistus tremtyje: „Ne vien kančia tenai buvo, ne vien tik šaltis, alkis ir vargai <…>. Tenai sutikau aš pirmą meilę: laimingi buvome tada… Už tas akimirkas man padovanotas, tremtie, aš laiminu tave“, – citavo literatės eiles M. Telksnytė. Rašytoja kalbėjo, kad ruošdamasi operacijai J. Cibienė stengėsi visiems ją mylėjusiems kažką padovanoti. Mildai Janina prieš operaciją numezgė ir padovanojo pirštines su drugeliais.

Literatė Eugenija Pilinkienė pasakojo, kad Janina buvusi pati geriausia jos draugė. „Labai puikiai viena kitą supratome. Abi priklausėm Lietuvos kaimo rašytojų sąjungai. Ji labai lengvai susidraugaudavo su žmonėmis. Renginių metu Janina dažnai mane laikydavo už rankos, gal todėl, kad silpna buvo jos širdis“, – sakė E. Pilinkienė.

Pedagogė, literatė Genovaitė Ražanienė auditorijai pasakojo nutikimus iš laikotarpio, kai J. Cibienė Ažuožerių sodininkystės tarybiniame ūkyje dirbo direktoriaus Zinovijaus Nazarovo sekretore. Nors viršininkas ne visuomet būdavęs geros nuotaikos, Janina visus, atėjusius pas direktorių, pasitikdavo su šypsena. G. Ražanienė prisiminė, kaip visi ažuožeriečiai laukdavę Pabaigtuvių šventės, kurios metu kiekvienas tarybinio ūkio specialistas ne tik sulaukdavo premijos, bet ir naujo Janinos eilėraščio apie save. Pedagogė kalbėjo, kad Janinai esanti dėkinga už paraginimą tapti Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ nare.

Įspūdžiais apie tai, kaip J. Cibienės poezijos knyga „Jaunystės godos“ buvo leidžiama, pasidalino leidyklos „Petro ofsetas“ vadybininkė, Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkė Regina Smetonaitė. „Ši knyga yra išskirtinė. Jos leidybos istorija iliustruoja, kaip reikia vertinti, gerbti, atminti savo artimą“, – sakė R. Smetonaitė ir literatės J. Cibienės bei knygos mecenato F. Markevičiaus vaikams įteikė po knygą „Valdovai Anykščiuose: nuo Kazimiero Jogailaičio iki Zigmanto Vazos“.

Literatės Janinos eiles skaitė ir ją prisiminė bibliotekininkės: Ligita Matulienė, Birutė Venteraitienė, Daiva Varabliauskienė, literatų klubo „Marčiupys“ narė ir bibliotekininkė Diana Šermukšnienė. Knygos sutiktuvių dalyvius savo dainomis džiugino bardas Algimantas Baronas iš Svėdasų. Renginyje dalyvavo literatės J. Cibienės vaikai, anūkai, proanūkiai, kaimynai ir buvę bendradarbiai.

Birutė VENTERAITIENĖ
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė