You are currently viewing Retos knygos iš V. Staniulio knygyno-antikvariato

Retos knygos iš V. Staniulio knygyno-antikvariato

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus knygų fondas papildytas retais leidiniais, įsigytais Vidmanto Staniulio knygyne-antikvariate <https://www.knygynas-antikvariatas.lt/> . Skyriaus lankytojai galės rasti anykštėnų autorių knygas, kurių kraštotyros dokumentų fonde iki šiol nebuvo. Biblioteka įsigijo 1907 m. Kaune Saliamono Banaičo spaustuvėje išleistą knygą „Vyskupas Antanas Baranauskas, kaip matematikas“, kurią parašė kunigas A. Dambrauskas; Knygos antraštiniame lape yra Kirvelaičio autografas. Nors vardo inicialo nėra, spėjame, kad autografas yra kunigo Pijaus Kirvelaičio.  

Tarp naujai įsigytų knygų – 1918 m. Vilniuje M. Kuktos spaustuvėje išleistas V. Malkauskio knygyno leidinys „Graudūs verksmai“, kurį vertė vyskupas A. Baranauskas; 1921 m.  Kaune išleistos anykštėno prozininko bei publicisto, lyrinės prozos pradininko Jono Biliūno (J. Barzdylos) knygelės „Žemės gyvenimo reiškiniai“ antraštiniame lape, spėjame, yra kun. B. Babrausko autografas. Knygoje esančios marginalijos rodo, kad ji buvo atidžiai skaitoma.

Kraštotyros knygų skaitytojai galės susipažinti ir su 1919 m. Kaune išleista Petro Biržio (Liūdiškiečio, kaip pažymėta prie autoriaus pavardės) knyga „Sielos sparnai“. Su autoriaus dovanojimo įrašu : „Mielam G. V. Narbutui…“  ir Vidmanto Staniulio ekslibriu pažymėta anykštėno poeto, dramaturgo Kazio Inčiūros  knyga „Padavimai“ (1936 m). Knygos originalas  įrištas kietu viršeliu, įrišo knygrišys R. Isevičius.  Tikime, kad, besidomintys Rubikių ežero praeitimi, norės paskaityti minėtoje knygoje išspausdintą eiliuotą K. Inčiūros  padavimą „Apie Rubikių ežerą“:

„Kalnas ant kalno.– Pakalnėje,

godą posmuodamas švelniąją,

burinis plaukia laivelis.

Žydi prabėgdamos salos,

žydi vyšnynai Rubikiuose,

ežeras žydi didysis,

ežeru skrenda daina.

 

Dar ir dabar žmonės tiki:

žėri bažnyčia dugne,

puošusi Lietuvą plačią.

Ir kai žvejai tinklus skečia,

kažkur tinklai tuoj užkliūna,

suskamba varpas skardus –

danda palaukėm ir šaukia;

eik pas mus, eik pas mus!

 

Tai bent bažnyčia stovėjusi!

Bokštai į debesis nėrėsi,

visi kalnai ir piliakalniai,

būdavo,  žiūri ir gėrisi,

galvas atmetę plikas<…>“.  (P. 37–40)

V. Staniulio knygyne-antikvariate įsigyti leidiniai yra tikrai vertingi. Kiekviena sena ir reta anykštėnų autorių knyga su įrašais, įvairiais radiniais, marginalijomis, spaudais ar ekslibriais yra unikali informacijos apie praėjusį laiką saugotoja.

Audronė BEREZAUSKIENĖ 

AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja