You are currently viewing „Netradicinė eglutė“

„Netradicinė eglutė“

Gruodžio mėnesį Raguvėlės biblioteka kartu su Raguvėlės VDC ir Moterų klubu „Bitės“ adventiniu laikotarpiu kūrėme adventinius vainikus, vaikai gamino netradicines eglutes, kūrėme žaisliukus lauko eglutėms, papuošėme lauko eglutes, pasidalindami patirtimi…
Laukėme švenčių. Vaikų pagamintos eglutės papuošė mokyklos salę.

Raguvėlės bibliotekos informacija