You are currently viewing KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO INFORMACIJA

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO INFORMACIJA

Parengtas Knygnešio, bibliografo Stanislovo Didžiulio kapo (unikalus kodas 10479), Anykščių rajono sav., Andrioniškio sen., Padvarninkų k., individualus apsaugos reglamentas 2023-09-28 Nr. IRPUS-5-(12.98-PU) ir jo tvirtinimo aktas 2023-09-28 Nr. LRPU-75-(12.98-P).

Dokumentai registruoti Kultūros vertybių registre.

Visi duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO INFORMACIJA

https://www.anyksciai.lt/