You are currently viewing Norime pasidžiaugti! 

Norime pasidžiaugti! 

Ukrainos užsienio reikalų ministerija ir Ukrainos knygų institutas pasirinko tris bibliotekas, kurios yra rekomenduojamos ukrainiečių knygų leidykloms ir labdaros fondams tiekti knygas Lietuvoje. Norime pasidžiaugti, kad Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešajai bibliotekai teko garbė tapti vienai iš jų! 

Taip pat primename, kad antrajame bibliotekos aukšte yra įrengta ukrainietiškų knygų skaitykla – laukiame skaitytojų!