FilialaiAndrioniškis, Ažuožeriai, BudriaiBurbiškis, Debeikiai, Elmininkai, Kurkleliai, Kurkliai, Leliūnai, Mačionys, Piktagalys, Raguvėlė, Rubikiai, Skiemonys, Staškūniškis, Surdegis, Svėdasai, Svirnai II, Šeriai, Traupis, Vaitkūnai, Viešintos, Kavarskas, Troškūnai

   Andrioniškis


Dirba:
I – V       8.00 – 17.00  
  p. p.    12.00 – 12.45
El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkas Antanas Žvikas
Tel. (8 381) 58076

Biblioteka Andrioniškyje įsteigta 1950 m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Andrioniškio ir kitų seniūnijoje esančių kaimų: Butkiškio, Griežionėlių, Latavos, Mikierių, Padvarninkų, Peniankų, Sedeikių, Zabielynės– gyventojai.Bibliotekos fonduose per 4 tūkst. dokumentų. 2005 m. įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). 2010 m. jis modernizuotas. 2011 m. renovuotas bibliotekos pastatas. Bibliotekoje organizuojamos parodos, renginiai, populiarinantys knygą, krašto kultūrą, tradicijas. Palaikomi glaudūs ryšiai su kraštiečiais. Dažnas bibliotekos svečias rašytojas Antanas Drilinga. Parengti kraštotyros darbai: „Andrioniškio parapija ir kultūra“, „Andrioniškio seniūnijai 10 metų“, „Mūsų kraštietis rašytojas Antanas Drilinga“ ir kiti.
Andrioniškio filialas Andrioniškio filialas Andrioniškio filialas
Renginiai ir parodos Andrioniškio bibliotekoje


į viršųAžuožeriai
 

Dirba: 

II – V  10.00 – 19.00
VI       10.00 – 17.45
p. p.   12.30 – 13.00
El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.    
Bibliotekininkė Daiva Agafanovienė
Tel. (8 381) 58 257


Biblioteka įsteigta 1967 metais. Pradinis knygų fondas buvo perkeltas iš Šeimyniškių kaime (2 km, nuo Ažuožerių) 1955 metais įkurto Šeimyniškių apylinkės klubo – skaityklos. Šiuo metu bibliotekos fonduose per 7,5 tūkst. spaudinių. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Ažuožerių ir aplinkinių kaimų: Šeimyniškių, Vėjeliškių, Pagirių, Lepdegėnų, Vaišviliškių ir kitų gyventojai.
Bibliotekoje įkurtas kraštotyrinis muziejus, supažindinantis su kaimo praeitimi, senoviniais darbo įrankiais, iškiliaisiais kaimo žmonėmis.
Bibliotekoje veikia vaikų lėlių teatras „SKRUZDĖLYTĖS“.
Pirmasis spektakliukas „Raudonkepuraitė“ buvo parodytas 1993 spalio 15 dieną. Nuo to laiko bibliotekos vaikų lėlių teatras pastatė per 20 spektaklių. Pasirodymus matė ne tik anykštėnai, bet ir aplinkinių rajonų vaikučiai. Vaikų lėlių teatras „Skruzdėlytės“ kasmet dalyvauja tradicinėje lėlininkų šventėje „Kai prabyla lėlės“ - Anykščiuose. Nuo 2005 metų savo pasirodymais džiugina ir Aukštaitijos regiono bibliotekų lėlių teatrų šventės žiūrovus Rokiškyje. 2010 metais kovo-balandžio mėn. laimėję rajoninę vaikų lėlių teatrų atranką, dalyvavo 18-oje Lietuvos lėlių teatrų šventėje „Molinuko teatras“.
Biblioteka didelį dėmesį skirią vaikų vasaros laisvalaikio užimtumui. Laimėtų projektų dėka vaikų vasaros šventės „Skaityk, netingėk, o paskaitęs pakrutėk...“ tapo tradicinėmis. Baigiamasis renginys (su nakvyne) sukviečia į svečius ne tik mūsų rajono bibliotekų jaunuosius skaitytojus, bet ir svečius iš Rokiškio, Panevėžio, Vilniaus, Utenos.
Nuo 2007 metų bibliotekos kiemelyje, rengiama poezijos, dainos ir draugystės šventė.
2009 m. bibliotekoje pradėjo veikti Viešoji interneto prieiga. Ažuožeriečiai aktyviai dalyvauja nacionalinio projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuojamose internetinėse akcijose ir žaidimuose.


Ažuožeriu filialasAžuožeriu filialas Ažuožeriu filialas

Renginiai ir parodos Ažuožerių bibliotekoje


į viršų


Budriai


Dirba:

II           8.00 -10.00        16.00-18.00 
III          9.00 -11.00        16.00-18.00
IV          9.00-13.00         
V           9.00-13.00
VI          9.30-13.00

El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkas Valentinas Gudėnas

2015 metais Anykščių rajono tarybos sprendimu Nr. 1 - TS -14 įsteigta Budrių biblioteka. Pagrindinis knygų fondas sukomplektuotas iš Viešosios bibliotekos rezervų, nemažą kiekį knygų bibliotekai padovanojo vietos gyventojai, svečiai. Įkurtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams. Bibliotekos paslaugomis naudosis Budrių, Šovenių, Jurgėnų ir kitų aplinkinių kaimų gyventojai.

Renginiai ir parodos Budrių bibliotekoje

į viršų 


 

Burbiškis


Dirba:
II – V       10.00 – 17.00 
      VI      10.00 - 16.00
p. p.        13.00 – 13.45
El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Fortūna Rukšienė

Biblioteka įsteigta 1954 m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Burbiškio ir aplinkinių kaimų: Dilių, Juškonių, Klykūnų, Bičionių, Keblonių, Žažumbrio, Pagubrio ir kitų gyventojai. Fonduose – per 4,5 tūkst. dokumentų. 2008 m. įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). 2011 m. renovuotos bibliotekos patalpos. Biblioteka aktyviai dalyvauja akcijoje „Be smurto prieš vaikus“. Populiarinant knygą, krašto kultūrą organizuojamos parodos, renginiai. Ypač populiarūs renginiai skirti tautinėms lietuvių šventėms – „Joninės... Rasos... Kupolinės“, Žolinės šventė, „Adventas – metas daryti gerus darbus“ ir kt., juose aktyviai dalyvauja Burbiškio bendruomenės nariai.
Burbiškio filialas Burbiškio filialas

 Renginiai ir parodos Burbiškio bibliotekoje

į viršųDebeikiai


Dirba:
II – V  8.00 – 17.00
VI       8.00 – 15.45
p. p.   12.00 – 12.45
El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Ingrida Markuns
(8 381) 43 205

Biblioteka Debeikiuose įsteigta 1941 m. Bibliotekoje skaito Debeikių miestelio bei aplinkinių kaimų: Aušros, Bebarzdžių, Čekonių, Kalvelių, Papšių, Katlėrių, Meldučių, Varkųjų, Rašimų, Kurtinių ir kitų gyventojai. Bibliotekos dokumentų fonduose per 6 tūkst. spaudinių. 2005 m. įsteigtas aljanso „Langas į ateitį“ viešasis interneto centras, 2008m. jis modernizuotas, gauta keturi nauji kompiuteriai vartotojams, multifunkcinis įrenginys, įvestas greitesnis interneto ryšys. Visa tai įgyvendino nacionalinis projektas „Bibliotekos pažangai“. Bibliotekoje organizuojamos knygų parodos, renginiai, populiarinantys knygą, krašto kultūrą ir istoriją, palaikomi ryšiai su žymiais kraštiečiais: Baliu Sriubu, gyvenančiu Vilniuje, Palmira Ivanavičiene, anksti mirusios muziejininkės ir literatės Onos Sedelskytės seserimi. Šviesios atminties kraštietis – Čikagos knygnešys, kultūros mecenatas Kazys Rožanskas rūpinosi savo gimtuoju kraštu ir bibliotekai padovanojo nemažai grožinės bei mokslinės literatūros knygų. Surinkta medžiaga ir parengti kraštotyros darbai: „Senieji krašto vestuvių papročiai ir liaudies dainos“, „Kurtinių kaimo istorija“, „Sodybą kuriame patys“ ir kiti. Saugomi tremtinio ir daugybės amatų meistro Broniaus Tvarkūno prisiminimai. Organizuoti susitikimai su vaikų rašytoju Vytautu Račicku, aktoriumi Ferdinandu Jakšiu, rašytoja Vanda Juknaitė, poete Zita Gaižauskaitė ir kt. Bendradarbiaujama su Debeikiečių bendrija Šv. Baltramiejaus atlaidų išvakarėse biblioteka organizuoja tradicinį Debeikiečių sambūrį „Visada, visada namo sugrįšim“...

Debeikių filialas Debeikių filialas Debeikių filialas

Renginiai ir parodos Debeikių bibliotekoje


į viršųElmininkai


Dirba:
II – V  9.30 – 18.15 
VI       9.30 – 17.00 
p. p.   13.30 – 14.00
El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
Bibliotekininkė Diana Šermukšnienė 


Elmininkų biblioteka ( iki 1966-ųjų vadinta Bikūnų), įkurta 1954 m. Bikūnų kaime. Daug kartų biblioteka buvo perkeliama iš vienų patalpų į kitas. 1990-aisiais perkelta į buvusio Elmininkų kaimo vaikų darželio pastatą. Biblioteka naudojasi ne tik elmininkiečiai, bet ir aplinkinių kaimų: Bikūnų, Lašinių, Pavarių, Stakių, Vosgėlių, Paelmio ir kitų gyventojai. Bibliotekos fonduose per 5 tūkst. spaudinių. Nuo 2008-ųjų bibliotekoje veikia viešosios interneto prieigos taškas, lankytojams skirta 5 kompiuteriai, teikiamos spausdinimo, skenavimo, kopijavimo paslaugos. Organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai (juos baigė daugiau nei 20 gyventojų). Kompiuteriais naudojasi ne tik vaikai ar jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės. Internetas atvėrė galimybes dalyvauti įvairiuose virtualiuose renginiuose: „Pirmas kartas internete“, „Protų kovos“, „Šeimų kovos“ ir pan. Bibliotekoje nuolat veikia įvairios literatūrinės parodos, puošia tautodailės darbai, rankdarbiai. Renginiai organizuojami kartu su vietos kaimo bendruomene, kartu vykdoma ir įvairi projektinė veikla. Viena iš pagrindinių bibliotekos veiklos krypčių - literatūrinės popietės - susitikimai su rašytojais, poetais ar literatais. Elmininkiečiai mielai klausosi eilių, bei pačių autorių pristatomų kūrinių ir pasakojimų apie kūrybinį kelią. Tokie renginiai visada sukviečia nemažą būrį žiūrovų, nepraleidžiančių galimybės ir knygą su autografu įsigyti. Bibliotekoje svečiavosi daug žymių žmonių, politikų, aktorių, rašytojų. Viešėjo ir Panevėžio lėlių vežimo teatras.

Elmininkų filialas Elmininkų filialas Elmininkų filialas

Renginiai ir parodos Elmininkų bibliotekojeį viršųKurkleliai


Dirba:
II – VI 12.00 – 16.00
El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Aldona Papšytė  


Biblioteka įsteigta 1954 m. Bibliotekoje skaito Kurklelių bei aplinkinių Starkiškio, Klenuvkos, Desiukiškio, Gražavietės, Gabrėlų, Užunevėžio ir kitų kaimų gyventojai. Fonde – beveik 4, tūkst. dokumentų. 2009 m. bibliotekoje įsteigtas projekto „Bibliotekos pažangai“ Interneto prieigos taškas. Bibliotekoje organizuojami renginėliai populiarinantys knygą, krašto kultūrą, tradicinių švenčių paminėjimai.

Renginiai ir parodos Kurklelių bibliotekoje
  
į viršųKurkliai


Dirba:
II – V        8.00 – 18.00
      VI       8.00 – 15.00
p. p.        13.00 - 15.00

El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  

Tel. (8 381) 43 258
Bibliotekininkė Danguolė Matulienė 


Biblioteka įsteigta 1946 m. Tai buvo mažytė skaityklėlė su 70 knygų. Šiuo metu bibliotekos fonduose per 7 tūkst. spaudinių. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Kurklių ir aplinkinių kaimų: Didžiakaimio, Trakinių, Vyliaudiškio, Šližų, Kryžokų, Šiaudinės ir kitų gyventojai. 2006 m. bibliotekoje įkurtas pirmasis ir vienintelis rajone Konsultavimo ir ugdymo centras su 4 kompiuteriais, interneto prieiga. Vyko įvairios paskaitos, kompiuterinio raštingumo mokymai. 2010 m. įgyvendinant nacionalinį projektą „Bibliotekos pažangai“ atnaujinta ir modernizuota kompiuterių bazė. Prie bibliotekos susibūrė kurkliečių bendrija, vienijanti čia gimusius, augusius žmones, skaitovų klubas, vaikų ir jaunimo klubas „Angelai“. Visiems bendradarbiaujant organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai, teatralizuoti knygų pristatymai, susitikimai su kraštiečiais. Renkama medžiaga apie Kurklių krašto amatininkus.

Kurkliu filialas   Kurklių filialas   Kurklių filialas

Renginiai ir parodos Kurklių bibliotekoje

į viršųLeliūnai


Dirba:
I – V 14.00 – 18.00
El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
(8 381) 59 343
Bibliotekininkė Birutė Ražanskienė  


Biblioteka įsteigta 1968 m. Bibliotekoje skaito Leliūnų bei kitų aplinkinių kaimų: Legų, Mičionių, Sterkiškio, Mickūnų, Medinų, Gerkonių ir kitų gyventojai. Fonde per 3 tūkst. spaudinių. 2009 m. bibliotekoje įsteigtas projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto prieigos taškas.


į viršųMačionys


Dirba:
II – VI  12.30 – 16.30
El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Janė Šidlauskienė   

Biblioteka įsteigta 1951 metais. Bibliotekos skaitytojai - Mačionių, Paežerių, Gečionių, Velykūnų, Baltenių ir kitų aplinkinių kaimų gyventojai. Bibliotekos fonduose netoli 5 tūkst. spaudinių. Įkurtas žaidimų ir piešimo kampelis vaikams. Sukaupta nemažai žaislų, kurie panaudojami skaitymo su mažiausiais bibliotekos lankytojais valandėlėse. Bibliotekos pagalbininkai ir bendrų renginių organizatoriai yra: kaimo klubas, Mačionių kaimo bendruomenė bei Moterų užimtumo informacijos centras. Tradiciniais renginiais tampa Adventiniai vakarai, Motinos dienos paminėjimai, Užgavėnių eitynės, kuriuose prisimenamos ir populiarinamos mūsų tautos tradicijos. 2008 metais Mačionių bibliotekoje įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Bibliotekoje yra 5 kompiuteriai, daugiafunkcinis aparatas. Bibliotekos kompiuterizavimas turėjo įtakos lankytojų skaičiaus padidėjimui.
  Mačionių filialas Mačionių filialas Mačionių filialas

 

 

 

 

 Renginiai ir parodos Mačionių bibliotekojeį viršų


Piktagalys

Dirba:
I – V 15.00 – 19.00
El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 58 314
Bibliotekininkė Daiva Šišlienė 


Biblioteka Piktagalyje buvo įsteigta 1955 m. 2001 m. buvo uždaryta. 2008 m. Rajono Tarybos sprendimu Piktagalio kaime įkuriama biblioteka. Sukauptas pradinis 2695 vnt. spaudinių fondas. Šiuo metu spaudinių fondas per 3 tūkst. dokumentų. Bibliotekos aptarnaujamoje teritorijoje – Piktagalio, Gilių, Kuniškių, Lagedžių, Pagojės, Naujonių, Vikonių, Posinių, Zablockų, Klimiškių, Šepetiškių kaimai. 2009 m. įsteigtas projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto prieigos taškas. Bibliotekoje organizuojami renginiai, švenčių paminėjimai, rengiamos knygų parodos. Mažiesiems skaitytojams neretai organizuojamos pažintinės išvykos į gamtą, lankomi spektakliai.

Piktagalio filialas Piktagalio filialas Piktagalio filialas 

Renginiai ir parodos Piktagalio bibliotekoje

į viršųRaguvėlė


Dirba:
I – V  10.00 – 14.00
El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Rita Ivanova  


Biblioteka įsteigta 1950 m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Raguvėlės, Juostininkų, Rukiškio, Kirmėlių, Skauradų, Nausodės bei kitų aplinkinių kaimų gyventojai. Bibliotekos fonde per 4,2 tūkst. dokumentų. Biblioteka aktyviai bendradarbiauja su Raguvėlės pagrindine mokykla, kartu organizuojami renginiai, ir aktyviausi skaitytojai čia – vaikai, jie mėgsta bibliotekoje pabūti, paskaityti, pažaisti. Organizuota šventė pradinukams „Knygelė – mano draugas“. 2010 m. rugsėjį biblioteka pasitiko Raguvėlės pagrindinės mokyklos pastate naujoje patalpoje su atskiru įėjimu. 2011 m. čia įsteigiamas projekto „Bibliotekos pažangai“ Viešosios interneto prieigos taškas.

Renginiai ir parodos Raguvėlės bibliotekoje

į viršųRubikiai


Dirba:
I – IV  8.00 – 17.00
V        8.00 – 15.45
p. p.   12.00 – 12.45
El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Genovaitė Šarskuvienė 


Rubikių biblioteka įsteigta 1971 m., nors jos užuomazgos siekia 1952-1954 metus, kada ji kūrėsi ne pačioj gyvenvietėje, o tuometinėje Rubikių apylinkėje. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Rubikių, Elmiškio, Puodžių, Kiaušų, Medžiuolių ir kitų kaimų gyventojai bei vasarojantys pas gimines ar prie garsaus Rubikių ežero. Bibliotekos fonduose – per 4,000 dokumentų. 2008 m. įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT)atnešė daug naujovių kaimo žmonėms. Organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai neturintiems įgūdžių, supažindinti lankytojai su e-paslaugomis, pakviesti dalyvauti projekto „Bibliotekos pažangai“ rengiamose akcijose, kurios yra transliuojamos tiesiogiai. Biblioteka savo darbe daugiau dėmesio skiria jaunosios kartos kultūriniam ugdymui. Jau tradicinėmis tapo vaikų Joninės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, akcijos „Renkame metų knygą“ ir „Padovanok knygą bibliotekai“, edukacinės valandėlės, bei kūrybiniai mokymai: „Veliam veliam veltinėlį“, „Duonelė kasdieninė“, „Prie balto Kūčių stalo“, „Bitelė ratuota“. Kartu su bendruomene yra rengiamos vakaronės. Biblioteka yra parengusi kraštotyros darbus: „Rubikių krašto dainos“, „Dalia Ramoškaitė. Gyvenimas ir kūryba“, „Apie mus rašo...“. Bibliotekos teikiamos paslaugos yra ne tik spaudinių išdavimas, kultūriniai renginiai ,bet ir pagalba gyventojams naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis: bendravimas internetu, darbo paieška, registracija į gydymo įstaigas ir t.t.

Rubikių padalinys Rubikių padalinys Rubikių padalinys
Renginiai ir parodos Rubikių bibliotekoje


į viršųSkiemonys


Dirba:
I – IV  8.00 – 17.00
V        8.00 – 15.45
p. p.   12.00 – 12.45
El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Danguolė Gaidukevičienė


Skiemonių biblioteka įsteigta 1941m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi ne tik skiemoniečiai, bet ir aplinkinių kaimų: Voversių, Remeikių, Pūstalaukių, Miškiniškių, Želtiškių, Pašilių, Katlėrių. Žiogų ir kt. gyventojai. Bibliotekoje sukauptas 7,3 tūkst. spaudinių fondas. 2009m. spalio mėn. įsteigtas projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto prieigos taškas. Tai puiki galimybė gyventojams semtis žinių, mokytis, bendrauti, atveriant langą į neaprėpiamą informacinių technologijų pasaulį. Bibliotekoje vyksta parodų pristatymai, garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, susitikimai su rašytojais, menininkais, medikais. Mažiesiems kasmet organizuojama pirmoji pažintinė išvyka į biblioteką „Greit pažinsim raideles ir skaitysim knygeles“. Tradiciniais tapo Skiemonių moksleivių, vadovaujamų technologijų mokytojos Liubomiros Boičiuk, įvairios teminės darbų parodos. Kartu su bendruomene organizuojami bendri švenčių paminėjimai. Tradicine tapo „Juozapotos mugė“, sukviečianti krašto tautodailininkus, amatininkus, rankdarbių mėgėjus. Bibliotekoje parengti kraštotyriniai darbai: „Skiemonių apylinkės dvarai“, apie Skiemonių krašto tremtinius „Nepalaužti kančių“, „Skiemoniečių kūryba“ ir kt. Šiandien biblioteka ne tik tradicinio skaitymo, bet ir nuoširdaus bendravimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, bendraminčių susibūrimo vieta.
 
Skiemonių filialas Skiemonių filialas Skiemonių filialas 

Renginiai ir parodos Skiemonių bibliotekoje


į viršųStaškūniškis
 

Dirba:

II – V         8.20 – 16.20 
      VI        8.20 – 16.15
El. p.    Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
Bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė


Biblioteka įsteigta 1952m. Bibliotekoje skaito Staškūniškio ir aplinkinių Dejūnų, Džiugų, Gaidelių, Plaštakos, Vanagų, Luciūnų, Mackonių, Gudonių ir kitų kaimų gyventojai. Bibliotekos fonduose per 5,5 tūkst. spaudinių. 2008m. bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Populiarinant knygą, krašto kultūrą bibliotekoje organizuojami renginiai, rengiamos knygų, tautodailės, vaikų piešinių ir darbelių parodos. Biblioteka kartu su kaimo bendruomene, moterų klubu organizuoja jau tradiciniais tapusius renginius: „Užgavėnių“, „Atvelykio“, „Joninių“, „Žolinės“ šventes, „Būsimų pirmokų išleistuves“, „Adventas - metas daryti gerus darbus“, „Vienišų senelių lankymas prieš šv. Kalėdas“ ir kita. Palaikomi ryšiai su kraštiete, tautodailininke Regina Alešiūniene. Ji pagarsėjusi ne tik savo tapytais paveikslais, bet ir medžio drožiniais. Paveikslai yra pabuvoję net Švedijoje. Bibliotekoje parengti kraštotyros darbai: „Kunigas Stasys Yla“, apie Staškūniškio bendruomenės veiklą - „Užfiksuotos akimirkos“.

Staškūniškio filialas Staškūniškio filialas 

Renginiai ir parodos Staškūniškio bibliotekoje

į viršųSurdegis


Dirba:
I – V  10.30 – 14.30
El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Janina Uzdrienė  

Biblioteka įsteigta 1949m. Bibliotekos fonduose per 5,1 tūkst. spaudinių. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Surdegio ir aplinkinių kaimų: Mitošiūnų, Žudžgalio, Žviliūnų, Papilių, Vilkatupės, Pelyšų ir kitų kaimų gyventojai. Bibliotekoje organizuojamos parodos, renginiai, populiarinantys knygą, krašto kultūrą, tradicijas. Jau eilę metų bibliotekoje gyvuoja lėlių teatras „Buratinas“, vyksta įvairūs renginiai vaikams, mįslių popietės, kryžiažodžių konkursai, garsiniai knygų skaitymai, Maironio poezijos skaitymai prie Vašuokėnų dvaro. Rengiant renginius vaikams bendradarbiaujama su kitomis bibliotekomis - Ažuožerių, Viešintų. 2008 m. įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Bibliotekoje yra įkurtas etnografinis kampelis, jame puikuojasi vertingas eksponatas - aktoriaus Algimanto Masiulo padovanotas kryžius kurį nukaldino Tėvas Stanislovas. Palaikomi glaudūs ryšiai su kraštiečiais. 2010 m.vyko prafesoriaus Osvaldo Janonio knygos pristatymas „Surdegis 1510-1940 m“. Poetas Povilas Lapeikis išleidžia kiekvienais metais po naują poezijos knygą ir apsilanko bibliotekoje. Kraštiečiai podovanoja bibliotekai knygų iš savo asmeninių bibliotekų.

Surdegio filialas Surdegio filialas Surdegio filialasRenginiai ir parodos Surdegio bibliotekoje


į viršųSvėdasai


Dirba:
II – V   9.00 – 18.00
VI        9.00 – 16.45

El. p.    Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel.      (8 381) 43 200
Bibliotekininkės Asta Medinienė, Dalia Paulavičienė


Biblioteka įsteigta 1940 m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Svėdasų miestelio ir aplinkinių kaimų: Bajorų, Čiukų, Galvydžių, Butėnų, Liepagirių, Naujikų, Drobčiūnų, Narbučių, Daujočių, Savičiūnų ir kitų gyventojai. Dokumentų fonde netoli 12 tūkst. spaudinių. 2000 m. bibliotekoje įkurta Meno galerija, čia nuolat veikia meno parodos. Prie bibliotekos susikūręs literatų klubas „Sietuva“. 2005 m. įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT), 2010 m. – modernizuotas. Bibliotekoje organizuojami turiningi literatūriniai renginiai, susitikimai su rašytojais, kasmet organizuojama šventė Malaišiuose, rašytojo J. Tumo-Vaižganto gimtinėje „Vaižgantinės“, pokalbių ciklas su Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigu. Biblioteka organizuoja netradicinius renginius – Vasaros palydas, Kaziuko mugę. Įdomios ir turiningos knygų parodos bei meno parodos Meno galerijoje. 2010 m. biblioteka šventė 70 metų jubiliejų. Prie bibliotekos įsikūręs draugijos „Tėviškei pagražinti“ Svėdasų skyrius. Biblioteka palaiko glaudžius ryšius su kraštiečiais: biomedicinos mokslų daktaru Juozu Lapieniu, mokslininku, bibliotekininku Vytautu Rimša, literatais, menininkais Donatu Šiliniu, Algimantu Indriūnu, aktoriumi Ferdinandu Jakšiu ir kitais. Parengta nemažai kraštotyros darbų apie garsius krašto žmones, kaimus, bibliotekos organizuojamus renginius, tvarkomas Meno galerijos metraštis.
Svėdasų filialas Svėdasų filialas Svėdasų filialas

Renginiai ir parodos Svėdasų bibliotekojeį viršųSvirnai II


Dirba
I-V    12.00 - 16.00 val. 
El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Jurga Chlibik

2009 m. rugpjūčio 27 d. rajono tarybos sprendimu Nr. TS-280, po aštuonių metų pertraukos (2001 m. biblioteka buvo uždaryta), Svirnų II kaime vėl atidaryta biblioteka. Sukauptas pradinis 2,6 tūkst. knygų fondas, kuris einamojo komplektavimo metu nuolat papildomas naujais spaudiniais. Biblioteka aptarnauja Svirnų II bei kitų aplinkinių kaimų gyventojus. 2010 m. projekto „Bibliotekos pažangai“ bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas. Bibliotekoje rengiamos knygų parodos, literatūrinės valandėlės, pokalbiai-diskusijos, kartu su bendruomenės taryba organizuojami tradicinių švenčių paminėjimai.
Akimirkos iš bibliotekos atidarymo šventės:
Svirnų II atidarymas Svirnų II atidarymas Svirnų II atidarymas Svirnai II Svirnai II Svirnai II   


Renginiai ir parodos Svirnų II bibliotekoje

 

į viršųŠeriai


Dirba:
II – V  9.00 – 18.15
VI       9.00 – 17.00
p. p.  13.00 – 14.00
El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
Bibliotekininkė Virginija Jakučionienė

Šerių biblioteka įsikūrusi Kavarsko seniūnijoje, 4 kilometrai į pietus nuo Kavarsko, Šventosios upės kairiajame krante. Biblioteka įsteigta 1967m. Bibliotekos skaitytojai ir lankytojai Šerių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojai: Janonių, Medžiočių, Pravydžių, Paberžės, Jakšiškio. Bibliotekos fonduose per 4 tūkst. spaudinių. 2008 m. bibliotekoje įsteigtas viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Interneto prieiga tapo populiari bibliotekoje ne tik vaikų tarpe, bet ir suaugusių. 2010 m. bibliotekoje vyko kompiuterinio raštingumo kursai „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms - geresnis gyvenimo kokybės garantas“. Bibliotekos tradiciniai renginiai: Motinos dienos šventė, Užgavėnės, Vėlykinės popietės su vaikais. Kartu su bendruomene rengiamos Joninių šventė , darbų pabaigtuvių vakaronės. Į susitikimus su bibliotekos lankytojais yra kviečiami ne tik rašytojai, poetai, bet ir gydytojai, žolininkai.
Šerių filialas Šerių filialas

Renginiai ir parodos Šerių bibliotekoje


į viršųTraupis


Dirba:
II –V  10.00 – 19.00
VI      10.00 – 17.45
p. p.  13.00 – 13.45
El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Ramunė Musteikienė

Biblioteka įsteigta 1951 m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Traupio ir aplinkinių kaimų: Klaibūnų, Mickūniškių, Surdaugių, Laukagalių, Nevėžninkų, Alūkėnų, Janapolio gyventojai. Kasmet bibliotekoje skaito arti 300 skaitytojų, dokumentų fonduose - per 4,5 tūkst. spaudinių. 2005 m. bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas ( VIPT), 2010 m. - modernizuotas: gauti du nauji kompiuteriai ir multifunkcinis aparatas. Bibliotekos lankytojai naudojasi nemokamu internetu ir kopijavimo, skenavimo paslaugomis. Gyventojai mokomi kompiuterinio raštingumo. 2009 m. gruodžio 24 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu miestelio biblioteka perkelta į Traupio pagrindinės mokyklos pastatą ir įsikūrė vienoje patalpoje su mokyklos biblioteka. Kultūros įstaiga neteko savo erdvės parodoms ir renginiams, didelę dalį knygų teko nurašyti. Nepaisant to, bibliotekoje plėtojama masinė, informacinė, kultūrinė veikla: ugdoma vartotojų informacinė kultūra, ieškoma naujų erdvių kultūriniams renginiams, dalyvaujama projektinėje veikloje, miestelio bendruomenės veikloje, puoselėjamos krašto tradicijos. Tradiciniai renginiai: Oninių šventės metu organizuojami susitikimai su žymiais kraštiečiais, vyksta jų kūrybos pristatymai. Vaikai kasmet dalyvauja „Metų knygos“ rinkimuose, Nacionalinėje šiaurės bibliotekų savaitėje. Didelį dėmesį biblioteka skiria kraštotyrinei veiklai. Sukaupta visa šūsnis kraštotyrinių darbų, kurie 2009 m. sugulė į internetinės krašto enciklopedijos „Graži tu mano“
 puslapius. Biblioteka buvo apdovanota Kultūros ministerijoje „Už didelį entuziazmą, garsinant savo krašto grožį“. Konkurse „Atvirukai iš gimtinės“ patalpinta per 100 Traupio atvirukų, vaizduojančių miestelio išskirtinumą. Palaikomas glaudus ryšis su kraštiečiais kūrėjais: dailininku grafiku P. Šiaučiūnu, rašytojais B. Silevičiene, G. Stankevičiumi. Bibliotekos kvietimu Traupyje yra viešėję pedagogas, logopedas J. Danilavičius, Kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas K. Fedaravičius. Biblioteka aktyviai dalyvauja projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuojamuose konkursuose ir akcijose.

  
  
Renginiai ir parodos Traupio bibliotekoje
į viršųVaitkūnai


Dirba:
II – VI  10.00 - 14.00
El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Lionė Beliūnaitė


Biblioteka įsteigta 1950 m. Bibliotekoje skaito Vaitkūnų, Kunigiškių, Malaišių, Jotkonių, Gykių, Visėtiškių, Miškinių, Rimdžių kaimų gyventojai. Bibliotekos dokumentų fonde – per 4,8 tūkst. spaudinių. 2010 m. projekto „Bibliotekos pažangai“ įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas. Organizuojami renginėliai populiarinantys knygą, krašto istoriją ir kultūrą. Su mažaisiais skaitytojais, vykdant pažintinę ir pramoginę veiklą, lankomas J. Tumo-Vaižganto muziejus Malaišiuose.
Vaitkūnų filialas Vaitkūnų filialas Vaitkūnų filialas
į viršų 

Viešintos


Dirba:
I – IV  8.00 – 17.00
V         8.00 – 15.45
p. p.   12.00 – 12.45

El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 47 492
Bibliotekininkė Jolanta Mameniškienė


Biblioteka Viešintose įsteigta 1952 m. Bibliotekoje skaito Viešintų ir aplinkinių kaimų: Viešintėlių, Nemeirių, Laitelių, Papilių, Skudų, Smėlinkos, Žliobiškių, Gilvydžių, Varneliškio ir kitų gyventojai. Bibliotekos fonduose per 7.2 tūkst. spaudinių. 2009m. bibliotekoje įkurtas viešosios interneto prieigos taškas. Populiarinant knygą, puoselėjant krašto kultūrą, organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai, skaitymai netradicinėje aplinkoje, organizuojamos pasakų popietės, viktorinos, švenčių paminėjimai. Nuo 2006 m. veikia lėlių teatro būrelis „Viešintukas“, kasmet dalyvaujantis rajoninėje lėlininkų šventėje „Kai prabyla lėlės“ ir 2009m. dalyvavęs Aukštaitijos regiono lėlių teatro šventėje Rokiškyje. Jau tradicine yra tapusi kelionė dviračiais po Viešintų apylinkes. Kartu su moterų klubu biblioteka organizuoja susitikimus su krašto literatais, įžymiais žmonėmis, Kalėdinio lango konkursą. Puoselėjant tradicijas - organizuojami įvairiausi renginiai: užgavėnės, margučių marginimas, vaistažolių rinkimas, advento papročiai Viešintų krašte. Biblioteka bendradarbiauja su mokykla, organizuoja šventines popietes jauniesiems skaitytojams. Parengti kraštotyros darbai: „Atsiminimai apie dvarus“, “Išrovė iš Tėvynės mus kaip medžius“, „Tremties išgyvenimai“, „Iš Viešintų kilę žymūs žmonės“, „Viešintų seniūnijos senkapiai“, „Mūsų krašto audėjos“ ir kiti. Bibliotekoje įrengtas etnografinis kampelis, kur eksponuojami senieji buities reikmenys.
2014 m. biblioteka persikėlė į Viešintų pagrindinės mokyklos patalpas ir įsijungė į čia įsteigto Universalaus daugiafunkcinio centro veiklą.
    

Renginiai ir parodos Viešintų bibliotekoje


į viršųKavarskas


Dirba:
II – V  9.00 – 18.00
VI       9.00 – 17.00

El. p.
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel.  (8 381) 55 123
Bibliotekininkės Žydrūnė Šiaučiulė, Vilma Kisieliūtė

Biblioteka Kavarske įsteigta 1937 metais. Bibliotekoje skaito ne tik Kavarsko miesto gyventojai, bet ir aplinkinių kaimų: Pumpučių, Šovenių, Narbutų, Dauginčių, Pienionių, Dvarelių, Dabužių, Janušavos bei kitų. Bibliotekos fonduose per 18,7 tūkst. spaudinių. 2005 m. įkurtas viešosios interneto prieigos taškas (VIPT ), 2010 m. įgyvendinant nacionalinį projektą „Bibliotekos pažangai“ - modernizuotas. Išsiplėtė bibliotekos teikiamos paslaugos. Populiarinant knygą, puoselėjant krašto kultūrą, organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai, rengiamos tautodailės parodos. Tradiciniais tapo poezijos vakarai prie Šv. Jono šaltinio, kurie vyksta jau daugiau nei 15 metų. Čia savo kūrybą skaito ne tik mūsų krašto kūrėjai, bet ir svečiai iš Ukmergės, Alytaus. Biblioteka kasmet dalyvauja Nacionalinės bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose. Bendradarbiaujama su Ažuožerių, Traupio, Svirnų II bibliotekomis.
2013 m. biblioteka persikėlė į Kavarsko pagrindinės mokyklos patalpas ir įsijungė į čia  įsteigto Universalaus daugiafunkcinio centro veiklą.

          

Renginiai ir parodos Kavarsko bibliotekoje

į viršųTroškūnai


Dirba:
I – IV   9.00 – 18.00
V         9.00 – 16.45

El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 53 348
Bibliotekininkės Aurėlija Deveikienė, Sigita Steponavičienė


Biblioteka Troškūnuose įsteigta 1947 m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Troškūnų miesto bei aplinkinių kaimų: Bareišių, Gerkiškių, Kalnuočių, Karčių, Latavėnų, Milaikiškių, Nakonių, Pajuosčio, Smėlynės, Umėnų, Vaidlonių, Vašuokėnų ir kitų gyventojai. Dokumentų fonde yra per 9,5 tūkst. spaudinių. 2005 m. įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT), 2010 m. – modernizuotas. Organizuojami įvairūs renginiai, susitikimai su rašytojais, menininkais, politikais. Parengti kraštotyros darbai: „Darbas puošia žmogų“, „Troškūnų miesto bibliotekos istorija“ (I d. 1947-1970 m., II d. 1970-1985 m.), „Poeto, dramaturgo Kazio Inčiūros 75-ųjų gimimo metinių minėjimas poeto gimtinėje Vidugiriuose ir Troškūnuose“ ir kiti.
Troškūnų filialas Troškūnų filialas Troškūnų filialas
Renginiai ir parodos Troškūnų bibliotekoje

į viršų