FilialaiAndrioniškis, Ažuožeriai, BudriaiBurbiškis, Debeikiai, Elmininkai, Kurkliai II, Kurkliai, Leliūnai, Mačionys, Kuniškiai, Raguvėlė, Rubikiai, Skiemonys, Staškūniškis, Surdegis, Svėdasai, Svirnai II, Šeriai, Traupis, Vaitkūnai, Viešintos, Kavarskas, Troškūnai

   Andrioniškis


El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkas Antanas Žvikas
Tel. (8 381) 58076

Biblioteka Andrioniškyje įsteigta 1950 m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Andrioniškio ir kitų seniūnijoje esančių kaimų: Butkiškio, Griežionėlių, Latavos, Mikierių, Padvarninkų, Peniankų, Sedeikių, Zabielynės– gyventojai.Bibliotekos fonduose per 4 tūkst. dokumentų. 2005 m. įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). 2010 m. jis modernizuotas. 2011 m. renovuotas bibliotekos pastatas. Bibliotekoje organizuojamos parodos, renginiai, populiarinantys knygą, krašto kultūrą, tradicijas. Palaikomi glaudūs ryšiai su kraštiečiais. Dažnas bibliotekos svečias rašytojas Antanas Drilinga. Parengti kraštotyros darbai: „Andrioniškio parapija ir kultūra“, „Andrioniškio seniūnijai 10 metų“, „Mūsų kraštietis rašytojas Antanas Drilinga“ ir kiti.

              

Renginiai ir parodos Andrioniškio bibliotekoje


į viršųAžuožeriai
 

El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.    
Bibliotekininkė Daiva Agafanovienė
Tel. (8 381) 58 257

Biblioteka įsteigta 1967 metais. Pradinis knygų fondas buvo perkeltas iš Šeimyniškių kaime (2 km, nuo Ažuožerių) 1955 metais įkurto Šeimyniškių apylinkės klubo – skaityklos. Šiuo metu bibliotekos fonduose per 7,5 tūkst. spaudinių. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Ažuožerių ir aplinkinių kaimų: Šeimyniškių, Vėjeliškių, Pagirių, Lepdegėnų, Vaišviliškių ir kitų gyventojai.

Bibliotekoje įkurtas kraštotyrinis muziejus, supažindinantis su kaimo praeitimi, senoviniais darbo įrankiais, iškiliaisiais kaimo žmonėmis.

Bibliotekoje veikia vaikų lėlių teatras „SKRUZDĖLYTĖS“.

Pirmasis spektakliukas „Raudonkepuraitė“ buvo parodytas 1993 spalio 15 dieną. Nuo to laiko bibliotekos vaikų lėlių teatras pastatė per 20 spektaklių. Pasirodymus matė ne tik anykštėnai, bet ir aplinkinių rajonų vaikučiai. Vaikų lėlių teatras „Skruzdėlytės“ kasmet dalyvauja tradicinėje lėlininkų šventėje „Kai prabyla lėlės“ - Anykščiuose. Nuo 2005 metų savo pasirodymais džiugina ir Aukštaitijos regiono bibliotekų lėlių teatrų šventės žiūrovus Rokiškyje. 2010 metais kovo-balandžio mėn. laimėję rajoninę vaikų lėlių teatrų atranką, dalyvavo 18-oje Lietuvos lėlių teatrų šventėje „Molinuko teatras“.

Biblioteka didelį dėmesį skirią vaikų vasaros laisvalaikio užimtumui. Laimėtų projektų dėka vaikų vasaros šventės „Skaityk, netingėk, o paskaitęs pakrutėk...“ tapo tradicinėmis. Baigiamasis renginys (su nakvyne) sukviečia į svečius ne tik mūsų rajono bibliotekų jaunuosius skaitytojus, bet ir svečius iš Rokiškio, Panevėžio, Vilniaus, Utenos.

Nuo 2007 metų bibliotekos kiemelyje, rengiama poezijos, dainos ir draugystės šventė.

2009 m. bibliotekoje pradėjo veikti Viešoji interneto prieiga. Ažuožeriečiai aktyviai dalyvauja nacionalinio projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuojamose internetinėse akcijose ir žaidimuose.


Ažuožeriu filialasAžuožeriu filialas Ažuožeriu filialas

Renginiai ir parodos Ažuožerių bibliotekoje


į viršų


Budriai

El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkas Valentinas Gudėnas

2015 metais Anykščių rajono tarybos sprendimu Nr. 1 - TS -14 įsteigta Budrių biblioteka. Pagrindinis knygų fondas sukomplektuotas iš Viešosios bibliotekos rezervų, nemažą kiekį knygų bibliotekai padovanojo vietos gyventojai, svečiai. Įkurtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams. Bibliotekos paslaugomis naudosis Budrių, Šovenių, Jurgėnų ir kitų aplinkinių kaimų gyventojai.

Renginiai ir parodos Budrių bibliotekoje

į viršų 

 

 


 

Burbiškis

El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė

Biblioteka įsteigta 1954 m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Burbiškio ir aplinkinių kaimų: Dilių, Juškonių, Klykūnų, Bičionių, Keblonių, Žažumbrio, Pagubrio ir kitų gyventojai. Fonduose – per 4,5 tūkst. dokumentų. 2008 m. įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). 2011 m. renovuotos bibliotekos patalpos. Biblioteka aktyviai dalyvauja akcijoje „Be smurto prieš vaikus“. Populiarinant knygą, krašto kultūrą organizuojamos parodos, renginiai. Ypač populiarūs renginiai skirti tautinėms lietuvių šventėms – „Joninės... Rasos... Kupolinės“, Žolinės šventė, „Adventas – metas daryti gerus darbus“ ir kt., juose aktyviai dalyvauja Burbiškio bendruomenės nariai.

Bibliotekoje apsilanko ir tokie garbūs svečiai kaip pasaulinio garso lietuvių profesorius, anykštėnas Algirdas Avižienis. Profesorius bibliotekai padovanojo dvi publicistikos meistro Rimanto Vanago knygas „Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai“ bei savo biografijos leidinį.

Burbiškio bendruomenės jaunimui įsiminė apsilankymas Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos rūsyje esančioje studijoje „Idėjų laboratorija“. Ten vykusių kūrybinių dirbtuvių metu jaunuoliai turėjo galimybę susipažinti su grafine raiška, skaitmeninio piešimo galimybėmis.


         

 Renginiai ir parodos Burbiškio bibliotekoje

į viršųDebeikiai

El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Ingrida Markuns
(8 381) 43 205

Biblioteka Debeikiuose įsteigta 1941 m. Bibliotekoje skaito Debeikių miestelio bei aplinkinių kaimų: Aušros, Bebarzdžių, Čekonių, Kalvelių, Papšių, Katlėrių, Meldučių, Varkųjų, Rašimų, Kurtinių ir kitų gyventojai. Bibliotekos dokumentų fonduose per 6 tūkst. spaudinių. 2005 m. įsteigtas aljanso „Langas į ateitį“ viešasis interneto centras, 2008m. jis modernizuotas, gauta keturi nauji kompiuteriai vartotojams, multifunkcinis įrenginys, įvestas greitesnis interneto ryšys. Visa tai įgyvendino nacionalinis projektas „Bibliotekos pažangai“.

Bibliotekoje organizuojamos knygų parodos, renginiai, populiarinantys knygą, krašto kultūrą ir istoriją, palaikomi ryšiai su žymiais kraštiečiais: Baliu Sriubu, gyvenančiu Vilniuje, Palmira Ivanavičiene, anksti mirusios muziejininkės ir literatės Onos Sedelskytės seserimi. Šviesios atminties kraštietis – Čikagos knygnešys, kultūros mecenatas Kazys Rožanskas rūpinosi savo gimtuoju kraštu ir bibliotekai padovanojo nemažai grožinės bei mokslinės literatūros knygų. Surinkta medžiaga ir parengti kraštotyros darbai: „Senieji krašto vestuvių papročiai ir liaudies dainos“, „Kurtinių kaimo istorija“, „Sodybą kuriame patys“ ir kiti. Saugomi tremtinio ir daugybės amatų meistro Broniaus Tvarkūno prisiminimai. Organizuoti susitikimai su vaikų rašytoju Vytautu Račicku, aktoriumi Ferdinandu Jakšiu, rašytoja Vanda Juknaitė, poete Zita Gaižauskaitė ir kt. Bendradarbiaujama su Debeikiečių bendrija Šv. Baltramiejaus atlaidų išvakarėse biblioteka organizuoja tradicinį Debeikiečių sambūrį „Visada, visada namo sugrįšim“...

Nemažai užsiėmimų vyksta su vaikais: pasakų skaitymai, popietės, viktorinos. Tradicine tapo Atvelykio šventė, dar vadinama Vaikų Velykėlėmis.

Debeikių bibliotekoje kaupiamas gausus nuotraukų archyvas, fotografijos darytos Broniaus Tvarkūno. Daugelis nuotraukose užfiksuotų vaizdų jau tapo istorija. Albumų nuotraukose užfiksuoti žmonės ir įvykiai nuo 1952 metų iki šių dienų.          

Renginiai ir parodos Debeikių bibliotekoje


į viršųElmininkai

El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
Bibliotekininkė Diana Šermukšnienė 

Elmininkų bibliotekai – šešiasdešimt treji. Įkurta ji 1954 m. Tik tada vardą kitą turėjo – Bikūnų. Ir keliavo iš trobos į trobą, iš vieno kaimo į kitą. Dabar – įsikūrusi N. Elmininkų gyvenvietėje. „Užgyveno“ ji nemenką turtą: fonde per 5 tūkstančius egz. spaudinių, 5 lankytojams skirti kompiuteriai su viešąja interneto prieiga, su spausdinimo, kopijavimo, skenavimo paslaugomis. Patalpos – nedidelės, tačiau jaukumo suteikia nuolat keičiamos parodos, puošia gausus, lankytojų dovanotų (pieštų, siuvinėtų, megztų, net iš tolimų kraštų „atkeliavusių“) suvenyrinių pelėdų – išminties simbolio, būrys. Jei biblioteka būtų žmogus, tai šiuo metu jau skaičiuotų, kokią pensiją uždirbo. Bet ji nesiruošia pasenti, nesiruošia nutraukti veiklos. Čia nuolat „verda“ gyvenimas: mažiausieji mokosi pažinti knygeles, mokinukai – informacijos ieško internete ar žaidžia žaidimus, dažnai lankosi kaimo jaunimas, vyresnieji ar itin garbaus amžiaus elmininkiečiai. Poreikiai įvairūs ir kiekvienas randa tai ko ieško: knygas, spaudą, informaciją, internetą, gali pabendrauti, pasitarti. Su kaimo bendruomenės aktyvu kartu planuojame veiklą, tariamės, kokie renginiai būtų įdomūs, kokius svečius pasikviesti. Čia vyksta literatūrinės popietės, knygų aptarimai, įvairūs kultūriniai renginiai, diskusijos, dalyvaujame akcijose, su bendruomene – projektinėje veikloje, net internetinėse kovose ir žaidimuose. Su bendruomenės moterų vokaliniu ansambliu „Elmė“ esame paruošę literatūrinę – muzikinę programą, kurią pristatėme ne tik savo rajono bibliotekoms, bendruomenėms, bet viešėjome ir Kupiškio, Rokiškio, Utenos rajonuose. Viską, kas vyksta bibliotekoje, fiksuojame: fotografuojame, filmuojame, informuojame vietinėje spaudoje ir internetiniame Anykščių viešosios bibliotekos puslapyje www.anyksciuvb.lt – kruopščiai kaupiame Elmininkų bibliotekos istoriją.

Mūsų biblioteka atvira visiems: ir vietiniams, ir aplinkinių kaimų gyventojams, ir svečiams. Ji pasiruošusi padėti, patarti ir laukia Jūsų.

              

Renginiai ir parodos Elmininkų bibliotekojeį viršųKurkliai II

El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Aldona Papšytė  


Biblioteka įsteigta 1954 m. Jos fonduose yra beveik 4 tūkst. dokumentų. Bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi Kurklelių bei aplinkinių Starkiškio, Klenuvkos, Desiukiškio, Gražavietės, Gabrėlų, Užunevėžio ir kitų kaimų gyventojai. 2009 m. bibliotekoje įsteigtas projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto prieigos taškas. 2012 m. biblioteka įsikūrė atnaujintose patalpose kartu su kaimo bendruomene. Bibliotekoje organizuojami renginiai populiarinantys knygą, krašto kultūrą, tradicinių švenčių paminėjimai.

Renginiai ir parodos Kurklių II bibliotekoje
  
į viršųKurkliai


El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  

Tel. (8 381) 43 258
Bibliotekininkė Danguolė Matulienė 


Biblioteka įsteigta 1946 m. Tai buvo mažytė skaityklėlė su 70 knygų. Šiuo metu bibliotekos fonduose per 7 tūkst. spaudinių. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Kurklių ir aplinkinių kaimų: Didžiakaimio, Trakinių, Vyliaudiškio, Šližų, Kryžokų, Šiaudinės ir kitų gyventojai. 2006 m. bibliotekoje įkurtas pirmasis ir vienintelis rajone Konsultavimo ir ugdymo centras su 4 kompiuteriais, interneto prieiga. Vyko įvairios paskaitos, kompiuterinio raštingumo mokymai. 2010 m. įgyvendinant nacionalinį projektą „Bibliotekos pažangai“ atnaujinta ir modernizuota kompiuterių bazė. Prie bibliotekos susibūrė kurkliečių bendrija, vienijanti čia gimusius, augusius žmones, skaitovų klubas, vaikų ir jaunimo klubas „Angelai“. Visiems bendradarbiaujant organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai, teatralizuoti knygų pristatymai, susitikimai su kraštiečiais. Renkama medžiaga apie Kurklių krašto amatininkus.

Kurklių biblioteka 2015 m. gruodžio mėn. persikėlė į naujas Kurklių Stepono Kairio pagr. mokyklos bibliotekos patalpas — abi bibliotekos patalpintos po vienu stogu. 2016 m. biblioteka minėjo savo gyvavimo 70-etį. Čia vyksta daug įvairių renginių suaugusiems ir vaikams.

              

Renginiai ir parodos Kurklių bibliotekoje

į viršųLeliūnai

El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
(8 381) 59 343
Bibliotekininkė Birutė Ražanskienė  


Biblioteka įsteigta 1968 m. Bibliotekoje skaito Leliūnų bei kitų aplinkinių kaimų: Legų, Mičionių, Sterkiškio, Mickūnų, Medinų, Gerkonių ir kitų gyventojai. Fonde per 3 tūkst. spaudinių. 2009 m. bibliotekoje įsteigtas projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto prieigos taškas.


į viršųMačionys


El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Iveta Stankevičiūtė-Požėlienė  


Biblioteka įsteigta 1951 metais. Bibliotekos skaitytojai - Mačionių, Paežerių, Gečionių, Velykūnų, Baltenių ir kitų aplinkinių kaimų gyventojai. Bibliotekos fonduose netoli 5 tūkst. spaudinių. Įkurtas žaidimų ir piešimo kampelis vaikams. Sukaupta nemažai žaislų, kurie panaudojami skaitymo su mažiausiais bibliotekos lankytojais valandėlėse. Bibliotekos pagalbininkai ir bendrų renginių organizatoriai yra: kaimo klubas, Mačionių kaimo bendruomenė bei Moterų užimtumo informacijos centras. Tradiciniais renginiais tampa Adventiniai vakarai, Motinos dienos paminėjimai, Užgavėnių eitynės, kuriuose prisimenamos ir populiarinamos mūsų tautos tradicijos. 2008 metais Mačionių bibliotekoje įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Bibliotekoje yra 5 kompiuteriai, daugiafunkcinis aparatas. Bibliotekos kompiuterizavimas turėjo įtakos lankytojų skaičiaus padidėjimui.
  

 

          

 


Renginiai ir parodos Mačionių bibliotekojeį viršų


Kuniškiai


El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 58 314
Bibliotekininkė Daiva Šišlienė 


Biblioteka Piktagalyje buvo įsteigta 1955 m. 2001 m. buvo uždaryta. 2008 m. Rajono Tarybos sprendimu Piktagalio kaime įkuriama biblioteka. Sukauptas pradinis 2695 vnt. spaudinių fondas. Šiuo metu spaudinių fondas per 3 tūkst. dokumentų. Bibliotekos aptarnaujamoje teritorijoje – Piktagalio, Gilių, Kuniškių, Lagedžių, Pagojės, Naujonių, Vikonių, Posinių, Zablockų, Klimiškių, Šepetiškių kaimai. 2009 m. įsteigtas projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto prieigos taškas. Bibliotekoje organizuojami renginiai, švenčių paminėjimai, rengiamos knygų parodos. Mažiesiems skaitytojams neretai organizuojamos pažintinės išvykos į gamtą, lankomi spektakliai.

Piktagalio filialas Piktagalio filialas Piktagalio filialas 

Renginiai ir parodos Kuniškių bibliotekoje

į viršųRaguvėlė


El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Rita Ivanova  

Raguvėlės biblioteka įsteigta 1950m. Fondą sudaro virš 3103 spaudinių. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Raguvėlės, Juostininkų, Rūkiškio, Jackagalio, Vidugirio, Nausodės ir Kanciapolio kaimų gyventojai. Bibliotekoje kaupiama kraštotyrinė medžiaga. Parengti kraštotyros darbai: „Raguvėlės dvaro istorija“, „Patarlės apie Darbą ir Duoną“, „Raguvėlės krašto tautosaka“, „Mūsų mokiniai žemės ūkyje“, „Raguvėlės tarybinis ūkis“ – 1986m., „Darbščioje šeimoje – darbštūs vaikai“ – 1972m., „Raguvėlės kaimo II-ojo pasaulinio karo veteranai“, „Raguvėlės pagrindinei mokyklai 100 metų“. 2010 m. rugsėjį biblioteka perkelta į Raguvėlės pagrindinę mokyklą. 2011m. įsteigtas projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto prieigos taškas. Tai puiki galimybė gyventojams semtis žinių, mokytis, bendrauti. Biblioteka bendradarbiauja su moterų klubu, Vaikų dienos centru, mokykla ir darželiu.

Bibliotekoje vyksta parodų pristatymai, organizuojami įvairūs renginiai, popietės, viktorinos, garsiniai skaitymai, knygų pristatymai. Tradiciniais renginiais tapo advento vainikų gamyba bei jų paroda Raguvėlės bažnyčioje, eglučių puošimas ir jų pastatymas Raguvėlės pagrindinėje gatvėje. Kartu su moterų klubu organizuota viktorina „Protų mūšis“, skirtas Lietuvos 100-mečiui.

          

Renginiai ir parodos Raguvėlės bibliotekoje

į viršųRubikiai


El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Genovaitė Šarskuvienė 

Rubikių biblioteka įsteigta 1971 m., nors jos užuomazgos siekia 1952-1954 metus, kada ji kūrėsi ne pačioje gyvenvietėje, o tuometinėje Rubikių apylinkėje. Anksčiau bibliotekos paslaugomis naudojosi Rubikių, Elmiškio, Vajėšių, Puodžių, Kiaušų, Medžiuolių ir kitų kaimų gyventojai. Mažėjant gyventojams ir nykstant kaimams, pagrindiniai bibliotekos vartotojai teliko rubikiečiai bei vasarojantys pas gimines ar prie garsaus Rubikių ežero. 2008 m. bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT) atnešė daug naujovių kaimo žmonėms. Organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai neturintiems įgūdžių, lankytojai supažindinti su e-paslaugomis. Biblioteka tapo bendruomenės susirinkimų, renginių vieta.

Rubikių biblioteka palaiko glaudžius ryšius su kaimyninėmis Burbiškio ir Mačionių bibliotekomis. 2015 m. muzikos ir poezijos vakaras ,,Rudens vėjų kuždesy“ AKC Burbiškio skyriuje, Teklės Grigienės ir Vitos Grigaitės-Jokubaitienės knygos ,,Pasikalbėk su manimi“ pristatymas sodyboje ,,Saulės blynas“ Burbiškyje, 2016 m. „Gaspadinės diena“ Mačionių bendruomenės namuose – tai kartu ruošti renginiai, skatinantys bendrystę.

Biblioteka savo darbe daugiau dėmesio skiria jaunosios kartos kultūriniam ugdymui. Jau tradicinėmis tapo vaikų Joninės, vaikų Velykėlės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kurioje dalyvaujame jau 10 metų, akcijos „Renkame metų knygą“ ir „Knygų Kalėdos“. Jų dėka bibliotekos fondai pasipildo naujais vertingais leidiniais. Vasarą biblioteka taip pat kviečia nepamiršti knygos, dalyvauti įvairiuose konkursuose. „Skaitymo iššūkis 2017“ – skaitymas su užduotimis – atnešė daug teigiamų emocijų Rubikių bibliotekos jauniesiems dalyviams.

Biblioteka yra parengusi kraštotyros darbus: „Rubikių krašto dainos“, „Dalia Ramoškaitė. Gyvenimas ir kūryba“, „Apie mus rašo...“. Bibliotekos fonduose – apie 4,000 dokumentų. Bibliotekos teikiamos paslaugos yra ne tik spaudinių išdavimas, kultūrinė veikla, bet ir pagalba gyventojams naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis: bendravimas internetu, darbo paieška, registracija į gydymo įstaigas, spaudinių užsakymas iš kitų bibliotekų ir t.t.

          

 

 
Renginiai ir parodos Rubikių bibliotekoje


į viršųSkiemonys

El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Danguolė Gaidukevičienė


Skiemonių biblioteka įsteigta 1941m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi ne tik skiemoniečiai, bet ir aplinkinių kaimų: Voversių, Remeikių, Pūstalaukių, Miškiniškių, Želtiškių, Pašilių, Katlėrių. Žiogų ir kt. gyventojai. Bibliotekoje sukauptas 7,3 tūkst. spaudinių fondas. 2009m. spalio mėn. įsteigtas projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto prieigos taškas. Tai puiki galimybė gyventojams semtis žinių, mokytis, bendrauti, atveriant langą į neaprėpiamą informacinių technologijų pasaulį. Bibliotekoje vyksta parodų pristatymai, garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, susitikimai su rašytojais, menininkais, medikais. Mažiesiems kasmet organizuojama pirmoji pažintinė išvyka į biblioteką „Greit pažinsim raideles ir skaitysim knygeles“. Tradiciniais tapo Skiemonių moksleivių, vadovaujamų technologijų mokytojos Liubomiros Boičiuk, įvairios teminės darbų parodos. Kartu su bendruomene organizuojami bendri švenčių paminėjimai. Tradicine tapo „Juozapotos mugė“, sukviečianti krašto tautodailininkus, amatininkus, rankdarbių mėgėjus. Bibliotekoje parengti kraštotyriniai darbai: „Skiemonių apylinkės dvarai“, apie Skiemonių krašto tremtinius „Nepalaužti kančių“, „Skiemoniečių kūryba“ ir kt. Šiandien biblioteka ne tik tradicinio skaitymo, bet ir nuoširdaus bendravimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, bendraminčių susibūrimo vieta.

Biblioteka kasmet dalyvauja Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiuose. 2017 m. pakvietėme ištikimiausius bibliotekos lankytojus, bendruomenės narius į popietę „Turi pomėgių, idėjų? Susitikime bibliotekoje“. Kartu su bendraminčiais ieškome naujų darbo formų, kuriame jaukią aplinką kiekvienam norinčiam semtis žinių ir realizuoti savo sugebėjimus. Vyksta edukacinės popietės, kurių metu mūsų krašto amatininkai gali pamokyti rankdarbių meno, kiekvienas bibliotekos lankytojas gali atrasti savo širdžiai mielą užsiėmimą.


 
          

Renginiai ir parodos Skiemonių bibliotekoje


į viršųStaškūniškis 

El. p.    Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
Bibliotekininkė Gražina AdomavičiūtėBiblioteka įsteigta 1952m. Bibliotekoje skaito Staškūniškio ir aplinkinių Dejūnų, Džiugų, Gaidelių, Plaštakos, Vanagų, Luciūnų, Mackonių, Gudonių ir kitų kaimų gyventojai.Bibliotekos fonduose yra 3728 tūkstančių spaudinių.

2008m. bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Populiarinant knygą, krašto kultūrą bibliotekoje organizuojami renginiai, rengiamos knygų, tautodailės, vaikų piešinių ir darbelių parodos. Biblioteka kartu su kaimo bendruomene, moterų klubu organizuoja jau tradiciniais tapusius renginius: „Užgavėnių“, „Atvelykio“, „Joninių“, „Žolinės“ šventes, „Būsimų pirmokų išleistuves“, „Adventas - metas daryti gerus darbus“, „Vienišų senelių lankymas prieš šv. Kalėdas“ ir kita. Palaikomi ryšiai su kraštiete, tautodailininke Regina Alešiūniene. Ji pagarsėjusi ne tik savo tapytais paveikslais, bet ir medžio drožiniais. Paveikslai yra pabuvoję net Švedijoje. Bibliotekoje parengti kraštotyros darbai: „Kunigas Stasys Yla“, apie Staškūniškio bendruomenės veiklą - „Užfiksuotos akimirkos“.

2015 m. Staškūniškio kaimo biblioteką suniokojęs gaisras skaitytojus paliko ne tik be patalpų, bet ir be knygų. Nelaimė paskatino imtis iniciatyvos viso Anykščių krašto žmones. Pasaulio anykštėnai iniciavo akciją ,,Padovanok knygą Staškūniškio bibliotekai‘‘. Tuokart buvo surinkta ir padovanota 1077 egz. spaudinių. Knygas taip pat dovanojo Lietuvos nacionalinės bibliotekos direktorius Renaldas Gudauskas, tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius, rašytojas Rimantas Vanagas ir kiti bibliotekos bičiuliai. 2017 m. gruodį buvo suorganizuota padėkos diena visiems prisidėjusiems prie bibliotekos knygų fondo atkūrimo.

                  

 

Renginiai ir parodos Staškūniškio bibliotekoje

į viršųSurdegis


El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Žilvina Jasiulienė  

Surdegio biblioteka įsteigta 1949 m. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Surdegio ir aplinkinių kaimų: Mitošiūnų , Žudžgalio , Žviliūnų , Papilių, Vilkatupės , Pelyšų , Petkūnų bei kitų kaimų gyventojai. Bibliotekos fonduose yra per 3700 spaudinių, tarp jų ir knygos, kurias padovanojo kraštiečiai A. Masiulis ir K. Kuzavinis iš savo asmeninių bibliotekų.

Nuo 1991 metų bibliotekoje gyvuoja lėlių teatras „Buratinas“. Vyksta įvairūs renginiai vaikams: mįslių popietės, kryžiažodžių konkursai, garsiniai knygų skaitymai. Bendradarbiaujama su Ažuožerių, Viešintų, Troškūnų, Kurklių bibliotekomis ir bendruomenėmis.

Bibliotekoje yra įkurtas etnografinis kampelis, kuriame eksponuojami senoviniai buities rakandai: gelda, lyžė, rėtis ir t.t. Vienas vertingiausių eksponatų — tai aktoriaus Algimanto Masiulio padovanotas kryžius, kurį nukaldino Tėvas Stanislovas.

2008 m. įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Lankytojai nemokamai gali naudotis kompiuteriais ir internetu.

Bibliotekoje organizuojamos parodos ir renginiai, kurie populiarina knygą, supažindina su mūsų krašto kultūra ir tradicijomis. Palaikomi glaudūs ryšiai su kraštiečiais, vyksta knygų pristatymai. Skaitytojai turėjo galimybę susitikti su prof. Osvaldu Janoniu, poetu Povilu Lapeikiu, fotografu, kraštotyrininku Tautviliu Uža.

Bibliotekoje saugomi kraštotyros darbai apie aktorių Algimantą Masiulį, poetą Povilą Lapeikį, Feliksą Vaitiekūną ir kitus žymius krašto žmones. Jau kelerius metus iš eilės bibliotekoje galima susipažinti su prof. O. Janonio rengiamais kalendoriais apie Surdegio krašto reikšmingus jubiliejus ir kitas paminėtinas datas. Jau tapo tradicija – kasmet balandžio mėnesį vykstančios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu apdovanoti geriausius bibliotekos skaitytojus. 2017 metų kalendoriuje užfiksuota beveik pustrečio šimto įvykių ir sukakčių.

      

Renginiai ir parodos Surdegio bibliotekojeį viršųSvėdasai


El. p.    Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel.      (8 381) 43 200
Bibliotekininkės Inga Kilienė, Dalia Paulavičienė

 

Biblioteka įsteigta 1940 m., jos paslaugomis naudojasi Svėdasų miestelio ir aplinkinių kaimų – Bajorų, Čiukų, Galvydžių, Butėnų, Liepagirių, Naujikų, Drobčiūnų, Narbučių, Daujočių, Savičiūnų bei kitų vietovių gyventojai.

Lankytojus aptarnauja dvi darbuotojos. Dokumentų fonde yra netoli 12 tūkst. spaudinių.

2000 m. bibliotekoje įkurta Meno galerija, čia nuolat veikia meninės parodos. Prie bibliotekos susikūręs literatų klubas „Sietuva“. 2005 m. įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT), 2010 m. – modernizuotas.

Bibliotekoje organizuojami turiningi literatūriniai renginiai, susitikimai su rašytojais, vyksta įvairūs mokymai, suaugusių ir vaikų jogos užsiėmimai. Biblioteka organizuoja Kalėdinę mugę ir įvairias išvykas. Vyksta įdomios knygų parodos. Biblioteka palaiko glaudžius ryšius su kraštiečiais: biomedicinos mokslų daktaru Juozu Lapieniu, moksliniu bibliotekininku Vytautu Rimša, Algimantu Indriūnu, aktoriumi Ferdinandu Jakšiu ir kitais literatais bei menininkais.

Parengta nemažai kraštotyros darbų apie garsius krašto žmones, kaimus, bibliotekos organizuojamus renginius, tvarkomas Meno galerijos metraštis. Rėmėjų dėka prie bibliotekos pastatytos supynės, vaikų kampelį pagyvino „Pasakų grytelė“, atsirado galimybė smulkius ir vertingus eksponatus talpinti stiklinėje vitrinoje. Meno galerijoje atnaujintos lubos ir šviestuvai bei pakeista pakabinimo sistema. Vėl pradėjo veikti vaikų klubas „Šypsenėlė“. Skaitytojai nuolat dovanoja knygas.
 


Renginiai ir parodos Svėdasų bibliotekojeį viršųSvirnai II


El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Jurga Chlibik

2009 m. rugpjūčio 27 d. rajono tarybos sprendimu Nr. TS-280, po aštuonių metų pertraukos (2001 m. biblioteka buvo uždaryta), II Svirnų kaime vėl atidaryta biblioteka.

Įsikūrusi Antrųjų Svirnų kaimo bendruomenės patalpose biblioteka aptarnauja II Svirnų bei kitų aplinkinių kaimų gyventojus. Čia sukauptas 3,5 tūkst. knygų fondas, kuris nuolat papildomas naujais spaudiniais.

Filiale vartotojai gali naudotis visais viešosios bibliotekos ir interneto tinkle esančiais informacijos šaltiniais.


Bibliotekoje ruošiamos literatūrinės parodos, konkursai ir kiti renginiai populiarinantys knygą. Kartu su bendruomene švenčiamos tradicinės šventės: Užgavėnės, Velykos ir Šv. Kalėdos.

Čia lankosi žmonės norintys bendrauti, besidomintys juos supančiu pasauliu, turintys potraukį skaityti knygas, laikraščius ir žurnalus. Nuolatiniai svečiai – vaikai, kurie aktyviai dalyvauja bibliotekos rengiamose šventėse ir konkursuose.

 

        

 Renginiai ir parodos Svirnų II bibliotekoje

į viršųŠeriai


El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
Bibliotekininkė Virginija Jakučionienė

Šerių biblioteka įsikūrusi Kavarsko seniūnijoje, 4 kilometrai į pietus nuo Kavarsko, Šventosios upės kairiajame krante. Biblioteka įsteigta 1967 m. Bibliotekos skaitytojai ir lankytojai Šerių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojai: Janonių, Medžiočių, Pravydžių, Paberžės, Jakšiškio. Bibliotekos fonduose per 4 tūkst. spaudinių. 2008 m. bibliotekoje įsteigtas viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Interneto prieiga tapo populiari bibliotekoje ne tik vaikų tarpe, bet ir suaugusiųjų. 2010 m. bibliotekoje vyko kompiuterinio raštingumo kursai „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms — geresnis gyvenimo kokybės garantas“.

2015 m. P. Širvio jubiliejui paminėti skirto renginio metu į biblioteką atvyko teatras „Rebus“ su spektakliu pagal P. Širvio poeziją „Velnioniškai vienas“ (spektaklio režisierius J. Buziliauskas). Iš bibliotekos gyvenimo įsimintina ir „Gaspadinės diena“. Šios popietės metu aktyviausios bendruomenės tarybos narės gamino virtinukus „Šaltanosius“, kuriais buvo vaišinami bibliotekos skaitytojai vaikai. 2017 m. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo pradėta rašyti knyga „Kuriame patys“. Į šią knygą dedamos bibliotekos skaitytojų savos kūrybos eilės, proza.

Šerių biblioteka palaiko glaudžius ryšius su bendruomene, taigi daugelis renginių yra rengiami bendradarbiaujant. Nemažai renginių yra tapę tradiciniais, tai: Motinos diena, Užgavėnės, jubiliatų pagerbimo vakaras, Atvelykio popietė su vaikais. Į susitikimus su bibliotekos lankytojais yra kviečiami ne tik rašytojai, poetai, bet ir gydytojai, žolininkai.

 

          

Renginiai ir parodos Šerių bibliotekojeį viršųTraupis


El. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Ramunė MusteikienėBiblioteka įsteigta 1951 m.

Bibliotekos paslaugomis naudojasi Traupio ir aplinkinių kaimų: Klaibūnų, Mickūniškių, Surdaugių, Laukagalių, Nevėžninkų, Alukėnų, Janapolio gyventojai. Bibliotekoje skaito daugiau nei 200 skaitytojų, dokumentų fonduose – apie 4000 spaudinių. 2005 m. bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT), 2010 m. – atnaujintas ir modernizuotas. Bibliotekos lankytojai naudojasi nemokamu internetu, kopijavimo, skenavimo paslaugomis, mokomi kompiuterinio raštingumo. 2009 m. biblioteka sujungta su Traupio pagrindinės mokyklos biblioteka. 

Pagrindiniai bibliotekos tikslai ir uždaviniai: organizuoti mikrorajono gyventojų bibliotekinį aptarnavimą, kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, teikti reikalingą bibliografinę informaciją, rengti parodas, organizuoti kultūrinę, kraštotyrinę veiklą, organizuoti masinius renginius, mokyti vartotojus naudotis informacinėmis technologijomis, ugdyti vaikų skaitymo kultūrą.
Tradiciniai renginiai: kasmetinės Oninių šventės metu organizuojami susitikimai su žymiais kraštiečiais, rengiamos parodos, vyksta kūrybos pristatymai. Palaikomi glaudūs ryšiai su kraštiečiais: kraštotyrininku J. Lukše, dailininku P. Šiaučiūnu, rašytojais B. Silevičiene, G. Stankevičiumi, kaimo rašytojų sąjungos pirmininku K. Federavičiumi.
Skaitytojai vaikai dalyvauja netradicinėse pamokose bibliotekoje, vyksta garsiniai skaitymai, kasmet dalyvaujama „Metų knygos“ rinkimuose, Nacionalinės šiaurės bibliotekų savaitės renginiuose, švenčiama Knygos diena.

Daug dėmesio skiriama kraštotyrinei veiklai. Parengta per 20 kraštotyrinių darbų. 2013 m. išleistas informacinis leidinys „Traupis“ (56 psl.). 2009 m. biblioteka pelnė LR kultūros ministerijos padėką „Už didelį entuziazmą, garsinant savo krašto grožį“, 2013 m. tapo Anykščių viešosios bibliotekos organizuotos apžiūros „Kraštotyros darbas bibliotekose“ nugalėtoja. Nuo 2008 m. biblioteka pildo Traupio miestelio internetinę svetainę www.traupis.lt.

Biblioteka bendradarbiauja su Traupio pagrindine mokykla, miestelio bendruomene, seniūnija, kultūros namais. Vykdomi bendri projektai, organizuojami kultūriniai renginiai.

Atnaujinta 2019 spalis


       

Renginiai ir parodos Traupio bibliotekoje
į viršųVaitkūnai

El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekininkė Lionė Beliūnaitė


Biblioteka įsteigta 1950 m. Bibliotekoje skaito Vaitkūnų, Kunigiškių, Malaišių, Jotkonių, Gykių, Visėtiškių, Miškinių, Rimdžių kaimų gyventojai. Bibliotekos dokumentų fonde – per 4,8 tūkst. spaudinių. 2010 m. projekto „Bibliotekos pažangai“ įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas. Organizuojami renginėliai populiarinantys knygą, krašto istoriją ir kultūrą. Su mažaisiais skaitytojais, vykdant pažintinę ir pramoginę veiklą, lankomas J. Tumo-Vaižganto muziejus Malaišiuose.

Minint piliakalnių metus su vaikų grupe buvo suorganizuota ekskursija dviračiais į Juodonių piliakalnį. Kiekvienais metais minima Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė.

 

Vaitkūnų filialas      

į viršų 

Viešintos


El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 47 492
Bibliotekininkė Jolanta Mameniškienė


Biblioteka Viešintose įsteigta 1952 m. Bibliotekoje skaito Viešintų ir aplinkinių kaimų: Viešintėlių, Nemeirių, Laitelių, Papilių, Skudų, Smėlinkos, Žliobiškių, Gilvydžių, Varneliškio ir kitų gyventojai. Bibliotekos fonduose per 7.2 tūkst. spaudinių. 2009m. bibliotekoje įkurtas viešosios interneto prieigos taškas. Populiarinant knygą, puoselėjant krašto kultūrą, organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai, skaitymai netradicinėje aplinkoje, organizuojamos pasakų popietės, viktorinos, švenčių paminėjimai. Nuo 2006 m. veikia lėlių teatro būrelis „Viešintukas“, kasmet dalyvaujantis rajoninėje lėlininkų šventėje „Kai prabyla lėlės“ ir 2009m. dalyvavęs Aukštaitijos regiono lėlių teatro šventėje Rokiškyje. Jau tradicine yra tapusi kelionė dviračiais po Viešintų apylinkes. Kartu su moterų klubu biblioteka organizuoja susitikimus su krašto literatais, įžymiais žmonėmis, Kalėdinio lango konkursą. Puoselėjant tradicijas - organizuojami įvairiausi renginiai: užgavėnės, margučių marginimas, vaistažolių rinkimas, advento papročiai Viešintų krašte. Biblioteka bendradarbiauja su mokykla, organizuoja šventines popietes jauniesiems skaitytojams. Parengti kraštotyros darbai: „Atsiminimai apie dvarus“, “Išrovė iš Tėvynės mus kaip medžius“, „Tremties išgyvenimai“, „Iš Viešintų kilę žymūs žmonės“, „Viešintų seniūnijos senkapiai“, „Mūsų krašto audėjos“ ir kiti. Bibliotekoje įrengtas etnografinis kampelis, kur eksponuojami senieji buities reikmenys.
2014 m. biblioteka persikėlė į Viešintų pagrindinės mokyklos patalpas ir įsijungė į čia įsteigto Universalaus daugiafunkcinio centro veiklą.

Kartu su šio centro bendruomene dalyvaujame akcijose – „Mes darom“, „Suteik paukščiams namus“ ir kt., ruošiamės rudens šventei „Mykolinės“, organizuojame „Knygos šventę“ su mažaisiais bibliotekos bičiuliais.

2017 m. rugsėjo mėnesį kartu Viešintų bendruomenės namuose įvyko kraštotyrininko T. Užos penktosios knygos „Viešintų kraštas, kaimai ir žmonės“ sutiktuvės.


          

Renginiai ir parodos Viešintų bibliotekoje


į viršųKavarskas


El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel.  (8 381) 55 123
Bibliotekininkės Žydrūnė Šiaučiulė, Vilma Kisieliūtė

Biblioteka Kavarske įsteigta 1937 metais. Bibliotekoje skaito ne tik Kavarsko miesto gyventojai, bet ir aplinkinių kaimų: Pumpučių, Narbutų, Dauginčių, Pienionių, Dvarelių, Dabužių, Janušavos bei kitų. Bibliotekos fonduose per 16,6 tūkst. spaudinių. 2005 m. įkurtas viešosios interneto prieigos taškas (VIPT ), 2010 m. įgyvendinant nacionalinį projektą „Bibliotekos pažangai“ - modernizuotas. Išsiplėtė bibliotekos teikiamos paslaugos. Populiarinant knygą, puoselėjant krašto kultūrą, organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai, rengiamos įvairios parodos. Tradiciniais tapo poezijos vakarai prie Šv. Jono šaltinio, kurie vyksta jau daugiau nei 30 metų. Čia savo kūrybą skaito ne tik mūsų krašto kūrėjai, bet ir svečiai iš kitų Lietuvos miestų. Biblioteka kasmet dalyvauja Nacionalinės bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose. Bendradarbiaujama su kitomis bibliotekomis, Kavarsko pagrindine mokykla- daugiafunkciu centru, bei kitomis vietos bendruomenėmis.
2013 m. biblioteka persikėlė į Kavarsko pagrindinės mokyklos patalpas ir įsijungė į čia įsteigto Universalaus daugiafunkcinio centro veiklą.
2017 m. gegužės mėnesį, gausiame bičiulių būryje biblioteka paminėjo įkūrimo 80-ąjį jubiliejų.          

Renginiai ir parodos Kavarsko bibliotekoje

į viršųTroškūnai


El. p.   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Tel. (8 381) 53 348
Bibliotekininkės Aurėlija Deveikienė, Sigita Steponavičienė

 

Troškūnų biblioteka įsteigta 1941 m. Fondą sudaro virš 9500 dokumentų, skaitytojų skaičius apie 500, kiekvienais metais apsilanko beveik 9000 lankytojų. Bibliotekos paslaugomis naudojasi Troškūnų miesto ir 45 aplinkinių kaimų gyventojai. Aptarnaujamas mikrorajonas yra didelis ir plačiai išsidėstęs, todėl bibliotekoje yra per 40 knygnešių, kurie knygas pristato į namus atokiau gyvenantiems žmonėms.

2004 m. bibliotekoje įsteigtas viešojo interneto prieigos taškas (VIPT), kuris 2010 m. buvo modernizuotas. Bibliotekoje yra galimybė pasinaudoti nemokomu internetu, VMI, darbo biržos specialistų konsultacijomis, vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai, teikiamos kopijavimo ir skenavimo paslaugos.

Bibliotekoje kaupiama kraštotyrinė medžiaga. Parengti kraštotyros darbai: „Troškūnų m. gyventojų tautosaka“ (1970 m.), „Troškūnų miesto bibliotekos istorija“ (I d. 1947-1970 m., II d. 1970-1985 m.), „Niekur neišeisi iš laukų tų. Kazys Inčiūra“ (1976, 1982, 2002 m.) ir kiti. Renkama medžiaga apie liaudies talentus, tremtinius ir kitus iškilius Troškūnų krašto žmones. Nauja medžiaga papildomi „Troškūnų bažnyčios ir vienuolyno istorija“, „Troškūnų seniūnijos kaimai ir žmonės“, „Atminimo vartai. Paminklas Algimanto apygardos partizanams Troškūnuose“ ir kiti darbai.

2009 m. straipsnis apie Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios ir vienuolyno ansamblį internetinėje gyvojo krašto enciklopedijoje „Graži tu mano“ Lietuvos viešųjų bibliotekų specialistų konkurse pelnė pergalę už originalumą, išradingumą, kūrybiškumą, informatyvumą bei puikius gebėjimus pasitelkti informacines technologijas savo istorijai perduoti. Filialui suteiktas „Žinių meistro“ vardas.

Visus metus bibliotekoje veikia literatūrinės parodos, organizuojami įvairūs renginiai: susitikimai su rašytojais, menininkais, vykstą knygų pristatymai, diskusijos, popietės ir viktorinos, išvykos. Dalyvaujama organizuojamuose konkursuose ir akcijose. Biblioteka bendradarbiauja su bendruomenėmis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

   

Renginiai ir parodos Troškūnų bibliotekoje

į viršų