Laisvos darbo vietos

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje vva.lrv.lt ir Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje
Darbo skelbimas  https://portalas.vtd.lt/