You are currently viewing Atidaryta paroda „Profesoriaus Antano Tylos asmeninės bibliotekos atodangos“

Atidaryta paroda „Profesoriaus Antano Tylos asmeninės bibliotekos atodangos“

Liepos 23 d., miesto šventės metu, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje buvo atidaryta paroda „Profesoriaus Antano Tylos asmeninės bibliotekos atodangos“.

Paroda surengta prisiminti ir pagerbti mokslininką, istoriką, publicistą, visuomenininką, ilgametį Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininką prof. A. Tylą (1929–2018) ir atverti duris į jo asmeninę biblioteką, kuri po profesoriaus mirties perduota saugoti Anykščių viešajai bibliotekai.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius savo kalboje pabrėžė prof. A. Tylos veiklos svarbą Anykščių krašto kultūriniam bei intelektualiam gyvenimui. Meras kalbėjo, kad kraštietis mokslininkas Anykščių vardą aukštai iškėlęs nešė ir nacionaliniu lygiu, ir Lietuvos mokslų akademijoje. „Dabar yra galvos skausmas, kaip jo paliktą biblioteką tinkamai eksponuoti, kaip tinkamai ją įvertinti. Manau, kad rasime tuos sprendimus“, – sakė meras.

Pranešimą apie kraštiečio profesoriaus A. Tylos asmeninę biblioteką perskaitė Anykščių VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Danguolė Matulienė. Ji pasakojo, kad istoriko bibliotekoje sukaupta daugiau kaip 4000 knygų, tačiau į Viešosios bibliotekos elektroninį katalogą šiuo metu įtraukta tik per 400 egzempliorių, kurie yra iškelti į parodos lentynas, o kitos mokslininko knygos saugomos saugykloje kartu su rankraščiais, kurie šiuo metu sudėti į 36 dėžės. 18 dėžių jau yra peržiūrėta. Skaitytojai, apsilankę bibliotekininkų parengtoje parodoje, galės susipažinti ne tik su žymaus anykštėno A. Tylos buvusioje namų bibliotekoje sukauptais leidiniais, išleistais nuo XIX a. vidurio iki XXI a. pradžios bei bibliotekos savininkui dovanotomis knygomis su įrašais, bet ir pamatyti mokslininkui įteiktas padėkas bei garbės raštus, gautus įvairius diplomus, ranka rašytus pranešimų tekstus, įvairių straipsnių rankraščius lietuvių bei užsienio kalbomis.

Viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka kalbėjo, kad habilituoto daktaro A. Tylos asmeninė bibliotekos knygų kolekcija Viešojoje bibliotekoje pradėta kaupti 2005 metais. Nuo pat pradžių kraštietis bibliotekai dovanojo naujas knygas. Pradėjęs dovanoti knygas anykštėnams, profesorius skambindavo bibliotekininkėms telefonu ir klausdavo, ar skaitytojai skaito jo dovanotas knygas, kokių knygų pageidaujama ir ar reikalingi periodiniai leidiniai.

Apie profesorių A. Tylą atsiminimais dalinosi režisierius Justinas Lingys. Buvo parodytas šio režisieriaus LRT televizijai sukurtas filmas „Lietuvos mokslininkai. Istorikas Antanas Tyla“. Parodos atidaryme dalyvavo Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkė Regina Smetonaitė, istorikas dr. Tomas Baranauskas, dr. Irma Randakevičienė, mokslininkas Juozas Lapienis ir kiti garbūs svečiai, kurie dalinosi prisiminimais apie prof. A. Tylą. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Ananas Verbickas Viešajai bibliotekai padovanojo įrėmintą Vilniaus universiteto istorijos-filologijos fakulteto 1956 m. laidos istorikų nuotrauką, kurioje yra ir A. Tylos fotografija.

Prof. A. Tyla yra parengęs ir išleidęs daugybę monografijų, istorijos šaltinių leidinių, paskelbęs daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių bei studijų istorinėmis temomis. Žymų istoriką jaudino ir skrupulingam tyrinėjimui atsidėti vertė XVI ir XVII a. valstybiniai, politiniai, diplomatiniai, kariniai ir kitokie santykiai su Rusija, Švedija bei kitomis valstybėmis. Domino kraštietį XIX a. antrosios pusės lietuvių tautinio atgimimo klausimai, spaudos draudimo byla ir knygnešystės fenomenas.


Viešosios bibliotekos informacija