You are currently viewing Vitalijos Sabanskienės autorinių giesmių vakaras Kurklių bibliotekoje

Vitalijos Sabanskienės autorinių giesmių vakaras Kurklių bibliotekoje


Kas pasakys kur Dievas mane veda?
Kas pasakys kokią ateitį Jis man yra numatęs?
Einu šiam pasaulyje pirmyn lyg per rūką…
Bet aš nebijau, nes Jis mato už mane geriau!

Vitalija Sabanskienė


Lapkričio 22 d. Kurklių bibliotekoje vyko Vitalijos Sabanskienės autorinių giesmių vakaras. Autorė pasakojo apie tai, kaip prasidėjo kelionė link to, kad pradėjo kurti ir giedoti giesmes. Prieš dešimtmetį patikėjo, kad Dievas yra, Jis myli mane ir aš Jam reikalinga, o su tikėjimu ir branda atėjo troškimas daryti daugiau nei tik sėdėti bažnyčios suole. Pradėjo žavėti mintis šlovinti Dievą giesmėmis. Įsigijo savo gitarą, nelankė jokių muzikos, vokalo pamokų. Būna paklausia „kaip gimsta giesmės“? Aš pati kartais nesuprantu kaip jos gimsta… Ateina tekstas mintyse, turiu melodiją ir tenka mokytis.

Kartu su Vitalija giedojo giesmes Neringa Vaicekauskienė ir pasakojo taip pat savo išgyvenimus.

Birutė Venteraitienė skaitė eiles iš Elenos Kaminskienės knygos „Kitokia meilė“.

Vitalija Sabanskienė visus užbūrė savo giesmių melodija.

Bibliotekininkė Gražina, ir Kurklių bendruomenės pirmininkė Elena Dedelienė įteikė šaunioms merginoms saldžių dovanų.

Nuoširdžiai dėkoju bibliotekos bičiuliams, atėjusiems į autorinių giesmių vakarą.


Bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė
Nuotraukos Gintaro Venteraičio