VIRTUALIOS PARODOS


Biblioteka laiko tėkmėje

Laikas…
Tai metai, mėnesiai, dienos… visas gyvenimas.
Laikas…
Tai vakar, šiandien, rytoj, praeitis, ateitis… Kad ir kaip skubėtume, pavyti Laiko neįstengsime, bet mintimis, prisiminimais galime grįžti į jo tėkmes…

1937 m. kovo 15 d. Anykščiuose buvo įsteigta viešoji biblioteka. 1955–1995 m. biblioteka veikė viename seniausių Anykščių miesto mūrinių pastatų – taip vadinamame Okuličiūtės dvarelyje. Nuo 1995 m. biblioteka įsikūrė pertvarkytame XX a. antrosios pusės gyvenamajame name. 2013 m. gruodžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka pradėjo savo veiklą naujame pastate, Vyskupo skvere ant Šventosios upės kranto. Šioje parodoje kviečiame pažiūrėti Bibliotekos 1995 m. ir 2013 m. įkurtuvių akimirkas.

Parodoje eksponuojamos fotografijos iš Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos fototekos. Nuotraukų autoriai: Jonas Junevičius, Violeta Matelienė, Robertas Dačkus.

Žiūrėti parodą

Virtualią parodą parengė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Ligita Matulienė
Internete publikavo Kultūros vadybos ir personalo vystymo skyriaus dizainerė-maketuotoja Violeta Matelienė


Liudvika Didžiulienė-Žmona „Lietuvos gaspadinė arba pamokinimai kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas“ 

„Tamstos ne viena, jaunos mano gaspadinėlės, išvydusios šias knygeles, pasakysite: „oi, kam čia man jų reikia, aš ir be knygų moku gaspadinauti, o čia da nauja išlaida; nereikėjo mano motinėlei – nereikia nė man: kaip išvirsiu, teip pavalgysiu…“                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                          Žmona

2023 m. sukanka 130 metų, kai 1893 m. Tilžėje pirmą kartą išleista Liudvikos Didžiulienės-Žmonos gastronomijos knyga lietuvių kalba „Lietuvos gaspadinē, arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas“. L. Didžiulienės-Žmonos receptų knyga įdomi ir kaip bibliografinė retenybė, ir kaip etnografinis daugiau kaip šimto metų lietuvių buities dokumentas, parodantis mūsų kalbos būseną spaudos draudimo laikotarpiu, išlaikęs tuo metu vartotus indų, valgių, prieskonių, svorio ir kiekio matų pavadinimus. „Lietuvos gaspadinė“ neprarado savo praktinės reikšmės ir šiandien.

Parodoje eksponuojama knyga ir fotografijos iš L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos fondų, A. Baranausko ir
A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų, portalo https://www.epaveldas.lt/

Žiūrėti parodą

Parodos medžiagą parengė Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Ligita Matulienė
Internete publikavo Kultūros vadybos ir personalo vystymo skyriaus dizainerė-maketuotoja Violeta Matelienė


„Gražiau už auksą dvasia šviečia širdys…“

2022 metų lapkričio 26 d. sukako 120 metų nuo iškiliausios devynioliktojo amžiaus figūros, klasikinio lietuvių poezijos kūrinio „Anykščių šilelis“ autoriaus, mūsų dialektologijos pradininko, pirmojo lietuvių matematiko, vertėjo, vyskupo Antano Baranausko (1835–1902) mirties.

Jaunystės metais savo „Dienoraštyje“ apie savo svajones A. Baranauskas užrašė tokius žodžius: „Trokštu jau ne laikinos garbės, bet po mirties arba dangaus tėvynėje. O tas graudinantis ilgesys labiausiai apima ypač maloniais vakarais, tykiomis naktimis ir vasaros rytais prieš saulėtekį, man primena gamtą, Dievą, tikėjimą, meilę, viltį, amžinybę, atpildą ir bausmę. Sugraudina mane, plėšte išplėšia iš krūtinės atodūsį arba, iš akių išsunkdamas saldžią ašarą, drėkina skruostus.“

Virtualioje parodoje pristatome Anykščių krašto iškilios asmenybės biografiją, kūrybą, leidinius, saugomus Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, supažindiname su A. Baranausko ikonografine medžiaga, peržvelgiame literatūros klasiko įamžinimo vietas Anykščiuose bei kitose vietovėse, pateikiame ir keletą naudingų interneto nuorodų.

Parodoje eksponuojami dokumentai ir fotografijos iš Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos fondų. Parodą papildo fotografijos iš Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų bei muziejininko, žurnalisto Tautvydo Kontrimavičiaus bei bibliotekininkės Birutės Venteraitienės asmeninių archyvų.

Žiūrėti parodą

Virtualią parodą parengė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Birutė Venteraitienė
Internete publikavo Metodikos skyriaus dailininkė Violeta Matelienė


 „Pasivaikščiojimas Kalbų alėjoje“

Vaikščiojant Vyskupo skvere Anykščiuose, dažnas nustemba pamatęs grindinio plytelėse pasisveikinimą „Laba diena“ įrašytą  įvairiomis užsienio kalbomis. Kalbų alėja pradėta kurti Vyskupo skvere 2013 m. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos iniciatyva. Kalbų alėja prie bibliotekos pastato tarsi sako miestelėnams ir visiems atvykusiems, kad Anykščiai yra svetingas, gražus, žalias, laukiantis miestas su visiems draugiška, atvira kiekvienam biblioteka. Susiformavo tradicija, kad plyteles su pasisveikinimais atidengia užsienio šalių diplomatai ar kiti oficialūs asmenys. Kviečiame virtualiai pasisveikinti ir pasivaikšcioti Kalbų alėja.

Žiūrėti parodą

Virtualią parodą parengė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Ligita Matulienė
Internete publikavo dailininkė Violeta Matelienė


„Mano draugai – visos gamtos sudėtinės dalys“

2021 metais sukanka 75 metai, kai gimė žinomas gamtininkas, Rytų Aukštaitijos šviesulys, ilgametis Aukštaitijos nacionalinio parko mokslo darbuotojas BRONIUS ŠABLEVIČIUS.

Šiai sukakčiai pažymėti Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka parengė virtualią parodą „Mano draugai – visos gamtos sudėtinės dalys“.

Kraštietis parašė šimtus straipsnių periodikoje ir kelias dešimtis leidinių apie retuosius augalus, paukščius, naktinius drugius sfinksus, vabalus, varliagyvius ir roplius, taip pat apie Aukštaitijos nacionalinį parką, jo augalus ir paukščius.

Visi straipsniai ir pažintinio pobūdžio knygos turi gamtos išsaugojimo kryptį ir ekologinio švietimo bei aiškinimo tikslą. Jo kūrybos aruode ir grožinės kūrybos rinkiniai, taip pat keletas fotoalbumų, nes Bronius ne tik gamtininkas ir literatas, bet ir fotografas.

Parodoje pristatomos fotonuotraukos iš asmeninio Broniaus Šablevičiaus archyvo.

Žiūrėti parodą

Parodos medžiagą parengė ir vaizdus skaitmenino Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Ligita Matulienė
Internete publikavo dailininkė Violeta Matelienė


„Gyvenamo laiko atspindžiai“

Paroda  parengta žinomo rašytojo poeto, prozininko, žurnalisto, ANTANO DRILINGOS 85 metų sukakčiai paminėti.

Parodoje eksponuojamas A. Drilingos kūrybinis palikimas, saugomas Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos fonduose: knygos, jo sudaryti ir redaguoti leidiniai, kūrybos vertimai.

Parodą papildo dokumentai iš asmeninio rašytojo archyvo: fotografijos, kuriose užfiksuota šeima, susitikimai, švenčių akimirkos, rankraščiai.

Parodos rengėjai tikisi, kad parodos lankytojai perskaitys dar neskaitytas kraštiečio rašytojo A. Drilingos knygas.

Žiūrėti parodą

Virtualią parodą parengė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Ligita Matulienė

Internete publikavo dailininkė Violeta Matelienė


Plačiai ir giliai įaugęs į mūsų tautos kultūrinį gyvenimą

2019 metais sukanka 150 metų nuo iškilaus kūrėjo, „deimančiukų“ ieškotojo, uolaus visuomenės, politikos ir tautinio sąjūdžio veikėjo, publicisto, literatūros kritiko, pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) gimimo.

Svarbiausiu savo gyvenimo tikslu jis laikė tarnystę tautai: „Tėvynė neturi daugiskaitos… Ji mylima ne dalimis, o visuma“. Mylima be išlygų: „Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas, ne, dar daugiau – jos vergas. Dėl jos metų metais nebematęs, kaip skaisti saulutė šviečia ir džiugina. Kur tik kas man liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas, kas jį įgaliojo man liepti: bet tik visuomenės labui. Ėjau, dirbau be atodairos, laiku nesumetęs, ar aš tam kvalifikuotas“. Štai kodėl Lietuvai jis toks svarbus, o 2019-ieji paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais.

Virtualioje parodoje pristatome Anykščių krašto iškilios asmenybės leidinius, saugomus Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, supažindiname su J. Tumo-Vaižganto biografija, ikonografine medžiaga, nuotraukose peržvelgiame literatūros klasiko gimtąsias vietas Malaišiuose, pateikiame ir keletą naudingų interneto nuorodų.

Parodoje eksponuojami dokumentai ir fotografijos iš L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos fondų. Parodą papildo fotografijos iš kraštotyrininko, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus Kunigiškiuose vedėjo Vytauto Bagdono asmeninio archyvo.

Žiūrėti parodą

Virtualią parodą parengė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Ligita Matulienė

Internete publikavo Metodikos skyriaus dailininkė Violeta Matelienė