You are currently viewing Viešintų bibliotekoje – Janinos Kavoliūnaitės-Cibienės knygos „Jaunystės godos“ pristatymas

Viešintų bibliotekoje – Janinos Kavoliūnaitės-Cibienės knygos „Jaunystės godos“ pristatymas

„Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą.
Mažai svarbu yra tai, ką galvojame,
ar ką mes žinome, ar kuo tikim.
Svarbiausia yra tai, ką mes darome.“ (Just. Marcinkevičius)

Lapkričio 10 d. Viešintų bibliotekoje vyko Janinos Kavoliūnaitės-Cibienės knygos „Jaunystės godos“ pristatymas.

Su literatės J. Cibienės biografija supažindino Daiva Varabliauskienė – Ažuožerių filialo bibliotekininkė.

Apie knygos išleidimą, tekstų surinkimą ir parengimą, apie visą šaunią komandą papasakojo Birutė Venteraitienė – viena iš knygos „Jaunystės godos“ sudarytojų.

Vitalija Sabanskienė visus užbūrė savo giesmių melodija.

Nuoširdžiai dėkoju bibliotekos bičiuliams, atėjusiems į knygos pristatymą.

Foto Rasos Selevičienės, Vitalijos Sabanskienės, Gintaro Venteraičio
Jolanta Mameniškienė,
Viešintų filialo bibliotekininkė