You are currently viewing „Sveikinimai rašytojai Bronei Buivydaitei“

„Sveikinimai rašytojai Bronei Buivydaitei“

Nuo metų pradžios Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus erdves puošia Anykščių meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybos darbų paroda „Sveikinimai rašytojai Bronei Buivydaitei“.

Jaunuosius kūrėjus šiam darbui subūrė dailės mokytojos Rita Juodelienė ir Jūratė Vingrienė. Prisimindami anykštėnę rašytoją ir poetę Bronę Buivydaitę, vaikai piešė eilėraščių iliustracijas iš jos knygų „Pavasario lašai“, „Stebuklingoji radasta“, „Karklo švilpa“. Tai tarsi atspindys eilėraščiuose pavaizduotų metų laikų.

Balti ir ligi kelių sniego pilni laukai, šniokščiantis vėjas, miške šokinėjanti bei kvatojanti stirnaitė, pasišiaušęs ir piktas, speigus besikviečiantis raudonskruostis senis Sausis, ledinio vėjo pravirkdytos zylelės bei gležnas gėlių žiedų galvas glostanti baltapirštė šalna – tai mokinių sukurtas snieguotos žiemos grožis pagal rašytojos eilėraščius apie žiemą.

Pavasario pabudimas ir gamta nepalieka abejingų jaunųjų kūrėjų. Nuotaikingi eilėraščiai apie pavasarį inspiravo mokinius sukurti pavasario nuotykį su čiurlenančiais šaltiniais, pro tirpstantį sniegą išlindusiomis melsvomis žibutėmis, bundančiomis žolėmis ir medžiais.

Mokinių kūriniuose gražiai išreikštas vasaros pajautimas, kuris atspindi šilumą ir nuotaiką eilėraščiuose apie pievoje žydinčią baltą ramunę, smuikeliu čirenantį žiogiuką, geltonuoju laiveliu per žydrynę plaukiančią saulę ir mėlynąjį drugelį.
Skyriaus lankytojai, jaunųjų kūrėjų tėveliai, draugai domisi paroda, žavisi vaikų fantazija ir kūrybiškumu.

Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus informacija
Violetos Matelienės nuotraukos