You are currently viewing „Šventosios Takais“. Alberto Kuliešiaus tapybos darbų paroda

„Šventosios Takais“. Alberto Kuliešiaus tapybos darbų paroda

„Šventosios Takais“

Kviečiame susipažinti su Kavarsko apylinkių kraštovaizdžiais aplankant Alberto Kuliešiaus tapybos darbų parodą mūsų bibliotekoje.
A. KULIEŠIUS 1937 04 28 – 2014 03 26 m. gyvenęs Pasusienio kaime, tapė paveikslus, drožinėjo medį ir kūrė eiles. Dirbo melioratoriumi, todėl daug laiko praleisdavo gamtoje. Anykščių apylinkių gamtos grožis pastūmėjo kūrybai. Visi paveikslai labai spalvingi ir gyvi, nors jiems jau apie 60 metų. Savo darbų niekur niekada neviešino, tik artimiesiems, draugams ir kaimynams. Kituose darbuose vyrauja ne tik gamta, bet ir to meto kaimo žmonių gyvenimo kasdienybė, antrojo pasaulinio karo pėdsakai. Drožiniais perteikė vieną populiariausių Anykščių krašto legendų apie velnią, nešanti akmenį.

Kavarsko miesto bibliotekos informacija