You are currently viewing SURDEGIS SENOSE FOTOGRAFIJOSE

SURDEGIS SENOSE FOTOGRAFIJOSE

Lapkričio 18–30 Surdegio bibliotekoje eksponuojama fotografijų kopijų iš asmeninių surdegiečių albumų ir archyvų paroda.

Fotografijas surinko, suskaitmenino ir paruošė parodai profesorius Osvaldas Janonis.

Jose užfiksuotos 1925–1941 metų tarpukario Surdegio gyventojų susibūrimų akimirkos, gyventojų portretai. Tuo metu Surdegyje veikė pradžios mokykla, prie mokyklos buvo bibliotekėlė, katalikų moterų ir vyrų, mergaičių katalikių draugijos, pavasarininkų ir šaulių draugijos, jaunųjų ūkininkų ratelis. Surdegyje buvo pieno perdirbimo bendrovė, vartotojų bendrovė „Šviesa“, pašto agentūra.

Kviečiame užsukti į biblioteką susipažinti su Surdegio tarpukario istorija!

Paroda skirta suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi siluetai“.

Rita Liutkevičiūtė
Surdegio filialo bibliotekininkė