You are currently viewing Širdyje Anykščiai brangesni už Romą

Širdyje Anykščiai brangesni už Romą

Spalio 17 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su vienuole, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėja, prisidėjusia prie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidybos ir platinimo – Felicija Nijole Sadūnaite.

Sesuo Nijolė atskleidė, jog buvo gavusi tris pasiūlymus pristatyti naujojo leidimo knygą „Skubėkime daryti gera“ ir išgirdusi, jog vienas iš kviečiančių miestų yra Anykščiai – nesudvejojusi pasirinko šį kraštą, kuriame augo nuo septynerių metų iki aštuoniolikos. „Širdyje Anykščiai man brangesni už Romą.“ – kelissyk kartojo Felicija Nijolė Sadūnaitė.

Renginyje dalyvavo ir Felicijos Nijolės Sadūnaitės bičiulis – Jonas Kadžionis, partizaninio judėjimo dalyvis, politinis kalinys, visuomenininkas. 1990 m. atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Algimanto apygardos partizanų vadas, dimisijos kapitonas. Felicija Nijolė Sadūnaitė neslėpė džiaugsmo sutikusi ilgametį draugą.

Kartu su viešnia atvyko Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo DONUM įkūrėjas Tomas Raventas. Tai jo dėka rankose turime naujai perleistą sesers Nijolės knygą „Skubėkime daryti gera“, kuri yra papildyta naujais pasakojimais, nuotraukomis, išnašomis. Gerbiamas Tomas Raventas padovanojo Bibliotekai keletą sesers Nijolės knygos egzempliorių, netrukus bus prieinamos saitytojams.

Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas „Donum“ pradeda leisti knygų seriją „Pergalės ženklas“, skirtą 1940–1990 m. Lietuvos istorijai ir Nepriklausomybės kovai atminti.
Knygų serija pristato ginkluotojo ir neginkluotojo pasipriešinimo dalyvius, kurie visomis išgalėmis kovojo prieš totalitarinio blogio apraiškas ir siekė atkurti Lietuvos laisvę. Jie – dabarties kartoms bylojantis pavyzdys, ugdantis sąmoningą ir socialiai atsakingą, pilietišką asmenybę. F. N. Sadūnaitės knyga yra pirmoji šioje serijoje, netrukus turėtų pasirodyti disidento Petro Plumpos, apdovanoto Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, autobiografinė knyga „Kelionė į gyvenimą“ ir planuojama išleisti disidentės, laisvės premijos laureatės, sesers Gerardos Elenos Šuliauskaitės autobiografinę knygą.

Viešosios bibliotekos informacija