You are currently viewing Sambūryje pasveikinta Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatė

Sambūryje pasveikinta Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatė

Gruodžio 2 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko šventinis anykštėnų kraštotyrininkų sambūris „Draugaukime–bendraukime–bendradarbiaukime“, į kurį atvyko gausus būrys anykštėnų kraštotyrininkų bei svečiai iš Vilniaus bei Panevėžio.

Kraštotyrininkų sambūrio metu Viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėjai Audronei Berezauskienei už kraštotyros inovacijas, šiuolaikiškai tęsiančias Teresės Mikeliūnaitės kurtas tradicijas, ugdančias ir stiprinančias vietos tapatybę bei leidžiančias Anykščių kraštui būti įkvepiančiu pavyzdžiu nacionalinės kraštotyros panoramoje buvo įteikta Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. Šiai premijai žinomą respublikoje kraštotyrininkę pristatė Lietuvos kraštotyros draugija (pirmininkas prof. habil. dr. Libertas Klimka).

Premiją laureatei įteikė ir jos nuveiktais darbais džiaugėsi Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis. Jis linkėjo A. Berezauskienei geros kloties ir ragino kraštotyrininkus iš laureatės pasisemti patirties.

A. Berezauskienė savo kalbą pradėjo muziejininkės, kraštotyrininkės T. Mikeliūnaitės žodžiais, užrašytais 1979 metų laiške agronomui, Arklio muziejaus įkūrėjui Petrui Vasinauskui: „Viršūnių paukščiai keičiasi, pačios viršūnės svyra į tą pusę, kur pučia tos minutės vėjas, o gilūs ir gyvenimo patikrinti žmogaus įsitikinimai lieka pastovi vertybė, kurios gynimas yra būtinas, norint išlikti žmogumi“. Kraštotyrininkė pabrėžė, jog būti įvertintai kultūros premija yra ne tik didžiulė garbė, bet ir didelis įsipareigojimas, nes „tai, ką darai, turi daryti kiek įmanoma geriau“. Laureatė dalinosi prisiminimais, kaip 2012 m. gimė pirmasis anykštėnų kraštotyrininkų sambūris „Draugaukime–bendraukime–bendradarbiaukime“, kaip ji organizavo sambūrius su muziejininku Tautvydu Kontrimavičiumi. „Kraštotyrininkai yra tarsi viena didelė šeima, o toje šeimoje jau vienuolika Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatų. Džiaugiuosi tapusi to gražaus kraštotyrininkų laureatų žiedo dar vienu lapeliu ir tikiu, kad tų lapelių daugės”, – kalbėjo A. Berezauskienė.

Laureatė dėkojo Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus komandai, dviejų kraštotyros draugijos laivų kapitonams – Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkui prof. L. Klimkai ir Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininkui T. Kontrimavičiui, Anykščių rajono savivaldybei, merui K. Tubiui, Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėjai Kristinai Jakubauskaitei-Veršelienei ir visiems, esantiems šalia. Laureatė savo kalbą baigė prof. Juozo Meškausko žodžiais: „Būkime dinamiški ir pozityviai pažangūs“.

Muziejininkas T. Kontrimavičius sveikinimo kalboje pažymėjo, kad į laureatės pagerbimo renginį ėjome keliolika metų. Jis citavo laureatės A. Berezauskienės kadaise ištartus žodžius, jog tikras kraštotyrininkas šalia garsių muzikų turėtų pastebėti eilinį sodžiaus muzikantą ir užrašyti tai, kas „šiandien galbūt atrodo neįdomu ir nenaudinga, bet ateityje galėtų praversti“.

Rašytojas Rimantas P. Vanagas sveikino ir gyrė A. Berezauskienę už darbštumą, geranoriškumą bei nuolatinę šypseną. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja K. Jakubauskaitė–Veršelienė kalbėjo, kad laureatė esanti tikrų tikriausia Anykščių viešosios bibliotekos vizitinė kortelė, kuriai kraštotyra – tai sugebėjimas pamatyti ir užfiksuoti dalykus, kurie kitiems atrodo menkesni. Menotyrininkė dr. Jolanta Zabulytė džiaugėsi, kad A. Berezauskienė pasipuošė tautiniais drabužiais, dėkojo jai už nuoširdų darbą ne dėl premijų ir linkėjo gyvuoti bei žydėti. Laureatę sveikino A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, rašytoja Milda Telksnytė, kraštotyrininkė Romualda Bražėnienė, alpinistas, keliautojas Vladas Vitkauskas, pedagogė Virginija Vilčinskienė, filosofas Adas Diržys, grafikė Loreta Uzdraitė ir kiti kraštotyrininkų bendruomenės nariai. Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotojas Arvydas Ščiukaitis sveikino kraštotyrininkę A. Berezauskienę Lietuvos kraštotyros draugijos valdybos vardu bei perdavė Draugijos pirmininko prof. L. Klimkos sveikinimus.

Renginio metu buvo parodytas Anykščių viešosios bibliotekos Ažuožerių filialo bibliotekininkės Daivos Varabliauskienės filmas „Lietuvos kraštotyros draugijos XIII suvažiavimas“, kurį žiūrėdami kraštotyrininkai galėjo pasidžiaugti pavasarį Anykščiuose vykusio Draugijos suvažiavimo, kurio pagrindinė organizatorė buvo A. Berezauskienė, akimirkomis.

Šventinį renginį vedė muziejininkas T. Kontrimavičius. Kraštotyrininkų sambūrio dalyviams koncertavo Anykščių meno mokyklos smuiko mokytoja Violeta Bugenienė, mokinė Odrė Bakanauskaitė, muzikas, pianistas Stanislovas Aglinskas.

Birutė VENTERAITIENĖ
Anykščių VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė
Tautvilio UŽOS nuotraukos