You are currently viewing Reginos Morkūnaitės tapybos darbų paroda „Nuo Šventosios upės krantų“

Reginos Morkūnaitės tapybos darbų paroda „Nuo Šventosios upės krantų“

2023 m. gruodžio 21 d. Andrioniškio bibliotekoje atidaryta Reginos Morkūnaitės tapybos darbų paroda “Nuo Šventosios upės krantų”.

Regina Morkūnaitė – anykštietė, fizinių mokslų daktarė, gimusi Kazachijoje. Reginos senelė kilusi iš Plotų kaimo, netoli Andrioniškio. Tad šis kraštas autorei itin brangus, todėl Regina norėjo surengti parodą Andrioniškyje, susitikti su andrioniškiečiais. Šventosios upės krantai ne tik išmindžioti Reginos Morkūnaitės pėdučių, bet ir matyti iš paukščio skrydžio, kadangi vaikystėje daug tekę keliauti lėktuvu.

Regina baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą, dirbo Mokslo Akademijos sistemoje mokslinį tiriamąjį darbą. Su bendraautore yra išleidusios knygelę apie Šventąją. Remiantis tyrimais Regina geba nustatyti kurios pakrantės yra tinkamos žmogui, bet geriausiai tai jaučia pačios autorės širdis.

Į parodos atidarymą susirinko nemažai lankytojų. Regina rodė senas artimųjų nuotraukas, kai kas rado ir giminystės ryšių, vyresnioji karta pažinojo Reginos Morkūnaitės gimines.

Autorė kalbėjo apie kūrybą, aiškino kaip suvokti tautodailę. Išsakė nuomonę, kad kurdamas žmogus yra laisvas ir gali žaisti tarsi vaikas, bet nežiūrint to, kūriniuose perteikiamas unikalus žmogaus matymas ir gyvenimo patirtys.

Regina Morkūnaitė pakalbino ir jaunimą, teiravosi, kaip jie suvokia tapybos darbus. Kilo diskusija apie spalvas, gamtą, architektūrą, matymą ir vaizdavimą.

Apie savo kūrybinį kelią Regina pasakojo, kad nuo 2002 metų priklauso Vilniaus rajono kultūros centro studijai “Palete”, nuo 2017 m. yra susijusi su Vilniaus regiono tautodailes draugijos Vilniaus skyriumi. Baigė Vienožinskio vakarinę dailės mokyklą. 2014 m, dar anksčiau (1984-1990 m) lankė J. Stauskaitės dailės užsiėmimus. Surengė apie septynias ar aštuonias, ir daugiau, personalinių parodų.”

Praleidome jaukų vakarą apsupti Reginos Morkūnaitės tapybos darbų ir įdomių pašnekesių.

Andrioniškio bibliotekinikė Lina Vaišnytė