You are currently viewing „Raštas ir knygos“

„Raštas ir knygos“

Lapkričio 16 d.Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos Raguvėlės skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 4-6 metų vaikai dalyvauja projekte „Žaidimai moko“ (logopedė Vilma Žvybiene, mokyt. Stasė Švilpienė).

Šį kartą užsiėmimas tema „Raštas ir knygos“ vyko bibliotekoje prisijungus prie zoom programos.

Vadovaujami lektorės vaikai gamino knygutę, klausėsi pasakos apie žibintus, patys buvo paskatinti sukurti pasaką ir išleisi knygutę.

Bibliotekininkė Rita Ivanova supažindino vaikus, kokio dydžio, svorio ir formų būna knygų. Vaikai vartė ir skaitė knygeles, pasakojo, kokios knygutės jiems labiausiai patinka.

Raguvėlės bibliotekos informacija