You are currently viewing Raguvėlės bibliotekoje – Jolantos Karaliūnienės knygos „Aš čia buvau“ pristatymas

Raguvėlės bibliotekoje – Jolantos Karaliūnienės knygos „Aš čia buvau“ pristatymas

Sudėjau spindinčius žodžius į šviesų indą,
Nes jie netilpo manyje.
Kaskart nauji širdy užgimę
Į laisvę veržėsi, skubėjo pas Tave,
Nes buvo Tau skirti, Tau sugalvoti
Šviesioj dienoj, tamsioj nakty.
Neleido man nurimt, neleido man miegoti…
Bijojau juos palikti praeity.
(Jolanta Karaliūnienė)

Jolanta veikli, muzikali ir kūrybinga asmenybė. Jos eilėraščiai, mintys, kelionių įspūdžiai nusėda socialiniuose tinkluose, bei asmeniniame tinklaraštyje.

Jolanta pristatė pirmąją savo eilėraščių knygelę, perskaitė keletą eilių ir padainavo savo kūrybos dainas.

Nuoširdžiai dėkoju bibliotekos bičiuliams, dalyvavusiems knygos pristatyme.

Raguvėlės bibliotekos informacija