You are currently viewing „Puoškime Lietuvą savo darbais“. Paroda Šerių bibliotekoje

„Puoškime Lietuvą savo darbais“. Paroda Šerių bibliotekoje

Vasario 16-oji, yra didelė šventė, didi mūsų visų diena. Lietuviais esame mes gimę, bet tai dar ne viskas. Reikia ir užaugti. Kaip ir kiekviena valstybė turinti savo herbą, taip ir vaikai savo kurtuose herbuose išreiškė savo norus, svajones, tikslus, kuriuos svajoja pasiekti gyvenime.

Bibliotekoje parengta vaikų kurtų herbų paroda.

Šerių bibliotekos informacija
Nuotraukos L. Jakučionytės