You are currently viewing Prie Vašuokėnų dvaro griuvėsių vėl skambėjo Maironio poezija

Prie Vašuokėnų dvaro griuvėsių vėl skambėjo Maironio poezija


Spalio 21-osios popietę negausus būrys Maironio poezijos gerbėjų suvažiavo į Vašuokėnus paminėti poeto 160-ųjų gimimo metinių.


Nuo 1914 m. spalio iki 1915 m. vasario mėn. Maironis gyveno Vašuokėnų dvare, nes tuo metu buvo Kauno kunigų seminarijos rektorius, tačiau prasidėjus karo baisumams seminarija laikinai įsikūrė poeto bičiulio Broniaus Brazdžio dvare Vašuokėnuose.

Nors ir trumpą laiką Maironiui teko praleisti Vašuokėnuose, tačiau vietiniai gyventojai spėjo jį pamilti, didžiavosi, jog teko pažinti tokį įžymų žmogų ir susipažinti su juo artimiau.

1996 m. muziejininkui R. Guobiui gimė idėja Vašuokėnuose organizuoti tradicinius Maironio poezijos skaitymus. Į juos susirinkdavo gausus būrys iš aplink esančių vietovių jaunųjų skaitovų su to krašto bibliotekų darbuotojomis, mokytojomis. Į Maironio poezijos skaitymus atvažiuodavo svečių iš Raguvėlės, Surdegio, Viešintų, Troškūnų, prisijungdavo ir vietiniai Vašuokėnų mokyklos mokiniai.

Šiemet, minint 160-ąsias poeto gimimo metines, vėl apie tai buvo prisiminta ir pažadėta jog šią primirštą tradiciją reiktų atgaivinti. Nors iš didingo ir gražaus dvaro liko tik griuvėsiai ir prisiminimai, bet poeto Maironio stogastulpis, pastatytas prie buvusios Vašuokėnų mokyklos vis dar mena tuos laikus, kai čia buvo apsistojęs poetas. Tikimės, kad pažadus vykdysime, jų laikysimės ir kasmet rinksimės į Vašuokėnus skaityti Maironio poezijos.

Daugiau informacijos Maironio poezijos skaitymai Vašuokėnuose.

Sigita Steponavičienė, Troškūnų bibliotekos bibliotekininkė
Nuotraukos Aurėlijos Deveikienės