You are currently viewing Poezijos popietė Andrioniškio bibliotekoje

Poezijos popietė Andrioniškio bibliotekoje

Spalio 17 d., Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos filiale – Andrioniškio bibliotekoje vyko literatės, tremtinės Janinos Cibienės (1932–2003) poezijos knygos „Jaunystės godos“ (2022 m.) pristatymas.

Prisiminimais apie knygos autorę dalinosi Ažuožerių filialo bibliotekininkė Daiva Varabliauskienė. Ji pasakojo, kad literatė J. Cibienė sovietmečiu dirbo Ažuožerių tarybinio sodininkystės ūkio direktoriaus sekretore, buvusi draugiška, maloni darbuotoja, reikli sau ir aplinkiniams.

D. Varabliauskienė renginio dalyviams rodė skaidres, liudijančias J. Cibienės aktyvų dalyvavimą Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ veikloje ir atskleidžiančias, kad šviesus literatės atminimas Ažuožerių bibliotekoje puoselėjamas iki šių dienų.

J. Cibienės eiles skaitė ir apie tai, kaip buvo rengiama spaudai knyga „Jaunystės godos“ mintimis dalinosi AVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Birutė Venteraitienė. Ji pasakojo, kad knygos leidybą finansavo J. Cibienės jaunystės draugas Feliksas Markevičius, kurio prašymu poezijos rinktinės leidybos projektą įgyvendino Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus darbuotojos: Audronė Berezauskienė, Ligita Matulienė ir B. Venteraitienė. Bibliotekininkėms talkino rašytojai Vygandas Račkaitis ir Milda Telksnytė. Knygos viršelį sukūrė Viešosios bibliotekos dailininkė Violeta Matelienė. Knyga išleista leidykloje UAB „Petro ofsetas“.

Renginio metu muzikinius kūrinius atliko autorinių giesmių kūrėja Vitalija Sabanskienė.

Knygos pristatyme dalyvavo Andrioniškio seniūnijos seniūnas Rolandas Lančickas. Bibliotekininkė D. Varabliauskienė Andrioniškio bibliotekai dovanojo J. Cibienės poezijos knygas.

Andrioniškio bibliotekos informacija