PLANAVIMO DOKUMENTAI

Tarybos sprendimas 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimas

Tarybos sprendimas 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimas (1 PRIEDAS)