You are currently viewing Piešinių paroda ir paminėjimas „Sausio 13-oji gyva atmintyje“ Staškūniškio bibliotekoje

Piešinių paroda ir paminėjimas „Sausio 13-oji gyva atmintyje“ Staškūniškio bibliotekoje

Laisvės gynėjų atmintis gyva. Šiemet kaip ir kasmet dalyvaujame pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Bibliotekoje ryte 8 val. sužibo žvakutės, kuriomis prisimename ir pagerbiame žuvusius ir nukentėjusius 1991 m. sausio 13-ąją.

Šiai dienai paminėti vaikai piešė Lietuvos vėliavą, Televizijos bokštą ir bandė atkurti istorinius sausio 13-osios įvykius, parodydami, kad vertina Laisvės kovotojų auką ir yra dėkingi, jog gali šiandien džiaugtis gyvendami Nepriklausomoje Lietuvoje.

Kalbėjomės apie žmonių drąsą, kurie nepabūgę tankų, iškovojo mums LAISVĘ .

Aptarėme kuo svarbi ši diena yra kiekvienam iš mūsų.

O, mano Lietuva Tėvyne,
Kokia stipri buvai.
Kai sausio tryliktą sustojus
Visam pasauliui pasakei…

Mes esame labai vieningi,
Nebaisūs tankai, nei kariai,
Ir atėjūnai čia – nereikalingi,
Mes Nemuno šalies vaikai.


Bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė
Nuotraukos Smiltės Liuizaitės