You are currently viewing Piešinių kūrimas iš augalinės kilmės medžiagų

Piešinių kūrimas iš augalinės kilmės medžiagų

Rugpjūčio 30 d. Kavarsko miestelio bibliotekoje susirinko aktyviausi lankytojai. Palydėti besibaigiančią vasarą ir sukurti spalvingus paveikslus. Dideli ir maži margino atsineštus augalų lapus, gėles ir kūrė savo piešinius.

Kavarsko miesto bibliotekos informacija