You are currently viewing Pašto ženklai

Pašto ženklai


Spalio 9 d. minima Pasaulinė pašto diena. Ta proga šią savaitę kviečiame aplankyti nedidelę pašto ženklų parodą mūsų bibliotekoje. Čia galėsite pamatyti tarpukario Lietuvos ir įvairių šalių pašto ženklus.

Filatelija (gr. phileō – mėgstu + ateleia – atleidimas nuo mokesčių) – pašto ženklų, vokų ir atvirukų su pašto ženklais bei antspaudais kolekcionavimas ir tyrimas. Viena populiariausių kolekcionavimo rūšių. Pašto ženklus renka mėgėjai, draugijos, muziejai.

Rinkiniai būna: bendrieji (renkami visi vienos šalies ar regiono ženklai), klasikiniai (iki 1875, dažnai iki 1900, išleisti pašto ženklai), teminiai (vienos temos pašto ženklai), tiriamieji (pašto ženklai, liudijantys jų leidimo, spausdinimo istoriją).


Kavarsko miesto bibliotekos informacija