You are currently viewing Padėkos popietė vasaros skaitytojams Traupio bibliotekoje

Padėkos popietė vasaros skaitytojams Traupio bibliotekoje

Jau eilę metų Traupio biblioteka įsijungia į visoje šalyje vykstantį projektą „Vasara su knyga“. Skaitymo iššūkis kviečia įvairaus amžiaus žmones skaityti 5-ias pasirinktas knygas pagal tam tikras temas-užduotis.

Traupio bibliotekos skaitytojams šis iššūkis nėra sudėtingas, jie per vasarą perskaito tikrai daugiau nei penkias knygas. O užduotys įveikiamos, nes bibliotekininkė pasiūlo įdomesnes knygas paskirtoms temoms. Užduočiai perskaityti ekranizuotą knygą, populiariausios buvo „Ten, kur gieda vėžiai”, „Šindlerio sąrašas”, o ir „Tadą Blindą” ar „Baltaragio malūną” su malonumu prisiminėme. Temai perskaityti fantastinę knygą buvo proga susipažinti su kraštietės ses. Rimos Malickaitės pasakų knyga „Dvi karalienės”. Užduočiai perskaityti negrožinę knygą, plačiau susipažinome su knygomis apie tremtį, juk šie metai – tremtinių ir politinių kalinių metai. Laisvės temai populiariausia knyga buvo „Dėdės Tomo trobelė”, o užduočiai perskaityti knygą, kurios pavadinime minimas vietovardis, knygų pasirinkimas buvo didžiulis.

Vasaros skaitymo iššūkyje dalyvavo 17-ka skaitytojų. Gaila, kad ne visi galėjo susirinkti į padėkos popietę. Dalyviams įteikti diplomai, bibliotekininkės įsteigtą prizą – Mariaus Marcinkevičiaus knygą „Juodoji Vilniaus saulė” burtų keliu laimėjo konkurso dalyvė Justina. Gurkšnodami arbatą maloniai pasišnekučiavome apie skaitymą, aptarėme knygas, kurios paliko didžiausią įspūdį.

Ačiū visiems dalyvavusiems ir nedalyvavusiems, bet skaitantiems!

Traupio bibliotekos informacija