You are currently viewing Nacionalinė bibliotekų savaitė su „Draugoteka“

Nacionalinė bibliotekų savaitė su „Draugoteka“

Balandžio 24 dieną Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius pradėjo edukacine programa „Žaidžiame „Draugoteką“, kurioje dalyvavo Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 8 B klasės mokiniai kartu su auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja Dangira Nefiene.

Mokiniai susipažinę su virtualios bibliotekos erdvėse veikiančiais penkiais nepažįstamais paaugliais-personažais Jonu, Klaudija, Luna, Elija ir Saule, sėkmingai vykdė jiems paskirtas užduotis. Tapdami Saulės draugais, pasakojo savo istorijas ir apie tai, kaip jiems sekėsi spręsti gyvenimiškus iššūkius. O suprasti  Saulės gyvenimo sunkumus padėjo knygos A. Marshall „Aš moku šokinėti per balas“, K. Paterson „Tiltas į Terabitiją“, O.Q. Rauf „Berniukas klasės gale“, kurios pasakoja apie negalią turinčius ar kitokius knygų herojus.

Edukacines veiklas paįvairino ir judrūs žaidimai, į kuriuos noriai įsitraukė ne tik aštuntokai, bet ir jų auklėtoja.

Šis edukacinis užsiėmimas – tai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos su partneriais vykdomo projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ dalis. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka yra šio projekto partnerė. Žaisk – ateik – skaityk!

Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus informacija

Ivetos Stankevičiūtės-Požėlienės nuotraukos