You are currently viewing Mokslininko Ado Diržio dovana Anykščių bibliotekos skaitytojams

Mokslininko Ado Diržio dovana Anykščių bibliotekos skaitytojams

Spalio 24 d. anykštėnas mokslininkas Adas Diržys Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos skaitytojams padovanojo knygą „Ezoterizmo fenomenas. Tarp Rytų ir Vakarų“ (2023 m.), kurioje paskelbtas ir jo mokslinis straipsnis „Transmutuojant konceptualizaciją: (Vakarų) ezoterizmo studijų metodologijos“ (p. 257–276).

Mokslinių straipsnių rinktinėje pirmą kartą lietuviškame akademiniame lauke analizuojamas dar vis dažnai ignoruojamas ezoterizmo fenomenas. Keliamas klausimas, ar ezoterizmo reiškinio apibūdinimai galimi platesniame, nei vien Vakarų kultūros kontekste? Ar negalėtume kalbėti apie globalųjį ezoterizmą, kuris sujungia Vakarų, Azijos ir kitų regionų ezoterinius papročius, praktikas ir tekstus, ir analizuoti jį pasitelkdami įvairias teorines prieigas ir metodologijas?

Filosofai, orientalistai ir religijotyrininkai knygoje bando atsakyti į svarbius klausimus: kokios savitos istorinės ezoterizmo formos egzistavo ir vis dar skleidžiasi įvairiose Vakarų ir Azijos tradicijose – Indijoje, Kinijoje, budizmo, islamo pasauliuose, Lietuvoje?

Knyga skiriama ne tik mokslininkams, bet ir visiems besidomintiems šiuo mįslingu reiškiniu.

Dėkojame knygos bendraautoriui už dovaną ir linkime knygai gero kelio pas skaitytojus.

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus informacija