Finansinė atskaitomybė

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012-12-31    (.doc 73 KB)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012-12-31    (.xls  37 KB)

2012 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS   (.xls 32 KB)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  (.xls 31 KB)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ   (.xls 31 KB)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI    (.xls 27 KB)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA   (.xls 43 KB)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA   (.xls 34 KB)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA   (.xls 44 KB)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS    (.xls 83 KB)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ   (.xls 34 KB)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ   (.xls 40 KB)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS  (.xls 26 KB)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS   (.xls 32 KB)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS   (.xls 37 KB)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS   (.xls 29 KB)

Aiškinamasis raštas 2012 III ketv.     (.pdf   99 KB)

Finansinės būklės atsaskaita 2012 m. III ketv.   (.pdf   194 KB)

Finansavimo sumų likučiai 2012 m. III ketv.      (.pdf   87 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. III ketv.    (.pdf  142 KB)

Aiškinamasis raštas 2012 II ketv.     (.pdf   98 KB)

Finansinės būklės atsaskaita 2012 m. II ketv.   (.pdf   165.27 KB)

Finansavimo sumų likučiai 2012 m. II ketv.      (.pdf   87 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. II ketv.    (.pdf  215 KB)