Finansinė atskaitomybė

2013
Aiškinamasis raštas 2013-12-31
  (.pdf 223 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31 (.pdf 441 KB)

Finansines būklės ataskaita 2013-12-31  (.pdf 356 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013-12-31  (.pdf 471 KB)

Pinigų srautų ataskaita 2013-12-31  (.pdf 354 KB)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-12-31 (.pdf 198 KB)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 2013-12-31  (.pdf 193 KB)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 2013-12-31  (.pdf 193 KB)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 2013-12-31  (.pdf 192 KB)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 2013-12-31  (.pdf 187 KB)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-12-31  (.pdf 203 KB)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 2013-12-31  (.pdf 189 KB)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2013-12-31 (.pdf 192 KB)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-12-31 (.pdf 195 KB)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-12-31 (.pdf 204 KB)

2013 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 2013-12-31  (.pdf 196 KB)

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  (.PDF 141 KB)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  (.pdf 255 KB)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS   (.pdf 309 KB)

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2013 m. kovo 31 d. finansinės atskaitomybės 2013 I ketv. (.doc 45.5 KB)


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.(.xls 26.5 KB)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 I ketv .(.xls 30.0 KB)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 I ketv. (.xls 32.0 KB)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS finansinė atskaitomybė 2013 m. II ketv. (.doc 45.0 KB)

FINANSAVIMO SUMOS 2013 m. II ketv. (.xls 26.0 KB)  

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 m. II ketv. (.xls 38.0 KB)  

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 m. II ketv. (.xls 32.0 KB)