Biudžeto ir finansinės ataskaitos

Finansinė atskaitomybė

 


2022

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2022 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2022 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2022 I ketv.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2021

2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2021 III ketv. 

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2021 II ketv.                         

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2021 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2021 I ketv.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2020

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. IV ketv. finansinės atskaitomybės

Finansinė atskaitomybė už 2020 12 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2020 III ketv.                        

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 III ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2020 II ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2020 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2020 I ketv.


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2019

Finansinė atskaitomybė už 2019 IV ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2019 III ketv.    

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2019 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 II ketv.
   

Finansinė atskaitomybė už 2019 I ketv.    

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 I ketv.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2018
Finansinė atskaitomybė už 2018 m.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 IV ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2018 III ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 II ketv.  

Finansinė atskaitomybė už 2018 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 I ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2018 I ketv.


2017
Finansinė atskaitomybė 2017 12 31 d.


Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2017 IV ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2017 III ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2017 III ketv. 

Finansinė atskaitomybė už 2017 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2017 II ketv. 
 

Finansinė atskaitomybė už 2017 I ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2017 I ketv.


2016
AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2016 m.  gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės

FINANSINIŲ ATASKAITŲ rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaita už 2016 m.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2016 III ketv.


Finansinė atskaitomybė už 2016 III ketv.


Finansinė atskaitomybė už 2016 I pusmetį

Biudžeto įvykdymo ataskaita 2016 liepos 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2016 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2016 I ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2016 I ketv.


2015
Finansinė atskaitomybė už 2015 metus

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2015 metus

Finansinė atskaitomybė už 2015 m. III ketvirtį     

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskata už 2015 III ketvirtį

Finansinė atskaitomybė už 2015 m. I pusmetį

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskata už 2015 II ketvirtį

 Aiškinamasis raštas 2015-I ketv

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015 M. KOVO MĖN. 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015 M. KOVO MĖN. 31 D.2

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2015 m. kovo mėn. 31 d.


2014
Finansinė atskaitomybė uz 2014 metus

Aiškinamasis raštas už 2014m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 12 31 ATASKAITA

Biudžeto isšlaidų sąmatos vykdymo 2014 12 31 ATASKAITA 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 12 31 ATASKAITA 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 12 31 ATASKAITA 3

  

2013
Aiškinamasis raštas 2013-12-31
  (.pdf 223 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31 (.pdf 441 KB)

Finansines būklės ataskaita 2013-12-31  (.pdf 356 KB)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013-12-31  (.pdf 471 KB)

Pinigų srautų ataskaita 2013-12-31  (.pdf 354 KB)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-12-31 (.pdf 198 KB)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 2013-12-31  (.pdf 193 KB)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 2013-12-31  (.pdf 193 KB)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 2013-12-31  (.pdf 192 KB)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 2013-12-31  (.pdf 187 KB)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-12-31  (.pdf 203 KB)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 2013-12-31  (.pdf 189 KB)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2013-12-31 (.pdf 192 KB)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-12-31 (.pdf 195 KB)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013-12-31 (.pdf 204 KB)

2013 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 2013-12-31  (.pdf 196 KB)

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  (.PDF 141 KB)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  (.pdf 255 KB)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS   (.pdf 309 KB)

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2013 m. kovo 31 d. finansinės atskaitomybės 2013 I ketv. (.doc 45.5 KB)


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.(.xls 26.5 KB)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 I ketv .(.xls 30.0 KB)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 I ketv. (.xls 32.0 KB)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS finansinė atskaitomybė 2013 m. II ketv. (.doc 45.0 KB)

FINANSAVIMO SUMOS 2013 m. II ketv. (.xls 26.0 KB)  

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 m. II ketv. (.xls 38.0 KB)  

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 m. II ketv. (.xls 32.0 KB)  

 


 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012-12-31    (.doc 73 KB)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012-12-31    (.xls  37 KB)

2012 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS   (.xls 32 KB)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  (.xls 31 KB)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ   (.xls 31 KB)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI    (.xls 27 KB)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA   (.xls 43 KB)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA   (.xls 34 KB)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA   (.xls 44 KB)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS    (.xls 83 KB)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ   (.xls 34 KB)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ   (.xls 40 KB)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS  (.xls 26 KB)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS   (.xls 32 KB)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS   (.xls 37 KB)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS   (.xls 29 KB)

Aiškinamasis raštas 2012 III ketv.     (.pdf   99 KB)

Finansinės būklės atsaskaita 2012 m. III ketv.   (.pdf   194 KB)

Finansavimo sumų likučiai 2012 m. III ketv.      (.pdf   87 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. III ketv.    (.pdf  142 KB)

Aiškinamasis raštas 2012 II ketv.     (.pdf   98 KB)

Finansinės būklės atsaskaita 2012 m. II ketv.   (.pdf   165.27 KB)

Finansavimo sumų likučiai 2012 m. II ketv.      (.pdf   87 KB)

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. II ketv.    (.pdf  215 KB)

 

 

 

  

   

Apie mus

Apie mus

Knyga Biblioteka istorijos vingiuose 1937-2007

 

Biblioteka atlieka ypatingą vaidmenį Anykščių miesto kultūros gyvenime, siedama turtingą knygos meno tradiciją su naujomis informacijų technologijų teikiamomis galimybėmis kaupti, saugoti ir skleisti informaciją ne tik apie savo krašto, bet ir visos šalies kultūrą.

Čia rengiamos literatūros parodos, tautodailės ir meno darbų pristatymai, susitikimai su rašytojais, politikais, įdomiais žmonėmis. Organizuojamos ekskursijos po bibliotekos erdves ir unikalią spaudos fotografo Izidoriaus Girčio kūrybinę-edukacinę erdvę, pristatančią žymaus Anykščių krašto fotomenininko kūrybinę veiklą.

Viešoji biblioteka kviečia naudotis įvairiomis informacijos laikmenomis nuo rankraščių iki kompiuterinių duomenų bazių. Spaudinius bibliotekos lankytojams komplektuoja Informacijos išteklių formavimo skyrius. Lankytojų paslaugoms: Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus abonementas, bendroji, muzikos, meno ir interneto skaityklos, Vaikų literatūros ir edukacijos, Krašto dokumentų ir kraštotyros, Metodikos skyriai.

Bibliotekoje taip pat veikia „Idėjų laboratorija“ – erdvė kūrybai, saviraiškai ir laisvalaikiui (garso įrašų studija, grafinis dizainas, studijinės fotografijos technika, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, stalo žaidimai, laisvalaikio erdvė).


Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyrius (Vyskupo skveras 1):

 

  

 Fondas – 47000 fiz. vnt., iš jų 4000 fiz. vnt. lietuvių išeivių dovanoti leidiniai.

 

 

Skaitytojų paslaugoms:

Abonemente:

- elektroninis katalogas, spaudinių užsakymas, rezervavimas, pratęsimas;

- knygų grąžinimo, išdavimo savitarna;

- knygų ir straipsnių iš knygų bei žurnalų užsakymas iš kitų respublikos bibliotekų (TBA);  

- knygų ir ir žurnalų skolinimas į namus;

- knygų pristatymas į namus judėjimo negalią turintiems skaitytojams;

 

 
 
Periodikos skaitykloje:

-  laikraščiai ir žurnalai;     2022 m. gaunama spauda

- naudojimasis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, specialiaisiais žodynais, naujausiais leidiniais kompiuterijos, sociologijos, gamtos ir kt. klausimais;

 - žurnalų skolinimas į namus;

- naujų mokslinių knygų paroda;

- Šeimos relikvijų ekspozicija

- elektroninių knygų skaitymas portale www.ibiblioteka.lt;

- elektroninės skaityklės;

- belaidis internetas Wi – Fi.

 
 
 
Interneto skaitykloje:

viešosios interneto prieigos vietose nemokamai galima naudotis: kompiuteriais, liečiamu terminalu, internetu, daugiafunkciais aparatais (dokumentų skenavimas, kopijavimas ir spausdinimas), KŪRYBINIO ir PROGRAMAVIMO PAKETŲ technine įranga ir programomis

- informacijos paieška internete, Lietuvos periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių bazėje, „Verslo žinių“ archyvas internete, EBSCO Publishing eIFL.net duomenų bazėse, LR Seimo teisinių dokumentų ir kt. bazėse; 

- naudojimasis nacionalinės bibliografijos duomenų baze, Viešosios bibliotekos kompiuteriniu katalogu;

- interneto vartotojų konsultavimas, pagalba skaitytojams naudojantis informacijos paieškos sistemomis internete bibliotekos žiniatinklio svetaine, elektroniniu katalogu, kitomis elektroninėmis paslaugomis;

- informacijos teikimas bibliotekoje, telefonu ir el. paštu;

- siuntimas faksu;

- teksto spausdinimas;

- kopijavimas, skenavimas.

 
 
 
Fonotekoje:

 

- teminės ir naujų leidinių bei garso dokumentų parodos;

- 1380 fiz. vnt. plokštelių, kompaktinių diskų ir kasečių;

- klasikinės ir šiuolaikinės muzikos klausymasis;

- aklųjų bibliotekėlė, garsinių knygų išdavimas akliesiems ir silpnaregiams.

FONOTEKOS  NAUJIENOS   
     
 
 
    
 

 

Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius (Vyskupo skveras 1):

- apie 18735 fiz. vnt. knygų vaikams ir jaunimui;

- 38 pavadinimų periodiniai leidiniai;

- viešojo interneto prieigos taškas teikia nemokamas interneto paslaugas gyventojams.

 
 
 
 

 

 

 

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius (Vyskupo skveras 1):

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos (toliau – Viešoji biblioteka) Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius (toliau – Skyrius) kaupia, tvarko, saugo ir tyrinėja autoriais, turiniu ar kitais aspektais su Anykščių kraštu

 susijusius dokumentu, saugo Anykščių krašte išleistus spaudinius: periodinius, serialinius leidinius, lankstinukus ir kitą smulkiąją produkciją, Viešajai bibliotekai dovanotas knygas su autografais, pavienius archyvinius ir rankraštinius dokumentus bei jų rinkinius, fotografijas ir kitą kraštotyros medžiagą, susijusią su Anykščių krašto istorija, kultūra, mokslu bei visuomeninio gyvenimo reiškiniais ar įvykiais.

Skyriuje kaupiamos žymių anykštėnų asmeninių bibliotekų kolekcijos, jos tyrinėjamos ir rezultatai pristatomi visuomenei. Rašomi straipsniai ir skelbiamos publikacijos spaudoje bei internete apie žymius, nusipelniusius Anykščių krašto kultūros, mokslo, meno bei visuomenės atstovus, organizuojamos kraštotyros dokumentų parodos bei kiti masiniai renginiai, susiję su Skyriaus veiklos specifika, įgyvendinami su kraštotyros veikla susiję leidybos projektai, leidžiamos išliekamąją vertę turinčios kraštotyros knygos.

Atsakingos Skyriaus darbuotojos dalyvauja Viešosios bibliotekos elektroninio katalogo bei Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrime: aprašo Anykščių rajono periodinius leidinius, kuria knygų analizinius įrašus, vykdo skaitytojų aptarnavimą, dokumentų išdavimą, kopijavimą pagal skaitytojų poreikius, bibliografinių konsultacijų bei informacijų teikimą. Rengia anykštėnų rašytojų, poetų bei kitų žymių žmonių personalines bibliografijas.

Skyriaus darbuotojos populiarina rašytinį Anykščių krašto kultūros paveldą ir kraštotyros dokumentų fondą, dokumentuose užfiksuotas žinias bei informaciją, susijusią su Anykščių kraštu.

 
 
Informacinių išteklių formavimo skyrius:

- užsako knygas, periodinius leidinius, garso, vaizdo, kompiuterinius ir kitus dokumentus 
 Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams, atsižvelgdamas į 
bibliotekos vartotojų poreikius;

- nuo 2001 metų Viešoji biblioteka dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) projekte, nuo to laiko visi dokumentai kataloguojami, inventorinami ir paskirstomi kompiuterizuotai;

- kuria bibliotekos elektroninį katalogą, kuris yra nuolat pildomas naujais ir rekataloguotais įrašais, šiuos įrašus gali  susirasti kiekvienas internetu besinaudojantis skaitytojas;

- suteikia galimybę nemokamai naudotis Viešosios bibliotekos kompiuteriniu katalogu, Lietuvos Nacionalinės bibliotekos (LNB) ir kitų bibliotekų kompiuteriniais katalogais;

- tvarko visų rajono Viešosios bibliotekos padalinių fondo apskaitą.


 
 
 

 

 

 

 

 

 

Laisvos darbo vietos

  

 

Data

Pareigybė Darbo pobūdis Reikalavimai, privalumai Pateikiami dokumentai Pastabos

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nuorodos

Anykščių savivaldybė Muziejus Pasaulio anykštėnai
Anykšta Nykščiai Silelis
VMI LRT biobliotekos pažangai
Bibliotekininkų draugija Europe direct Utena  
   draugiškas internetas
 Anykščių turizmo informacijos centras