Naujienos

Budrių filiale susibūrė kraštotyros grupė „Pienė“


Jau dvejus metus bibliotekoje vykdavo diskusijos, kuriose buvo kalbėta apie norą surinkti medžiagą apie išnykusius kaimus, sodybas. Surinkti ir susisteminti senas nuotraukas. Šiais metais kalbos pavirto darbais.

Sausio 23 dieną rankdarbių ir dailės galerijoje „Pienė“ susirinko bibliotekos skaitytojai ir svečiai. Bibliotekos kraštotyros veiklos grupė buvo pavadinta „Pienės“ vardu. Grupės vadovu išrinktas gamtininkas, biologas-entomologas, biomedicinos mokslų daktaras Dalius Dapkus. Vadovui talkins verslininkas Albertas Burneika, gimęs ir augęs Budrių kaime, šiuo metu gyvenantis Kaune ir Vilius Burneika, gyvenantis Utenoje. Grupėje darbuosis 12 kraštotyrininkų.

Simboliškai 2022 metai pavadinti kraštotyros metais. Grupė šiais metais numatė šiuos darbus:
1. Budrių, Raščiagalio, Dambuvkos, Šovenių kaimų išnykusių sodybų nuo 1955 metų žemėlapio pagaminimas ir aprašymas. Žemėlapis su aprašymu bus pateiktas 2022 birželio 25 dieną bibliotekos skaitytojams ir bendruomenės nariams, svečiams.
2. Šovenių, Budrių gyventojų senovinių nuotraukų susisteminimas ir aprašymas. Darbas tęstinis, pildomas kiekvienais metais.
3. Prisiminimų ir pasakojimų įrašymas, filmavimasis su seniausiais Budrių, Šovenių kaimų gyventojais.

Džiaugiamės papildę bibliotekos darbus nauja veikla.

Budrių filialo bibliotekininkas Valentinas Gudėnas