Naujienos

Traupio bažnyčios paveikslas – Bažnytinio paveldo muziejaus parodoje Vilniuje

Traupio šv. Onos bažnyčios vertingiausią ir garsiausią paveikslą „Gidelskio šv. Panelės stebuklingojo atvaizdo istorija“ pasiskolino Bažnytinio paveldo muziejus, kuriame šis paveikslas eksponuojamas parodoje „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“.

Sausio 20 d. 18 val. „Zoom“ platformoje dr. Tojana Račiūnaitė skaitė paskaitą „Gidlų Švč. Marijos Marijos statulėlės istorija Traupio bažnyčios paveiksle: stebuklingas atvaizdas ir stebuklo atvaizdas“. Dailėtyrininkė pristatė šį stebuklingų galių turintį paveikslą, kaip vieną įdomiausių parodoje pristatomų eksponatų.

Paveikslas „Gidelskio šv. Panelės stebuklingojo atvaizdo istorija“ tapytas XVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje nežinomo liaudies dailininko. Paveikslo centrinėje dalyje nutapyti šv. Dominykas ir šv. Hiacintas, keliantys Švč. Mergelės Marijos figūrėlę, o ją supančiose vaizdų ir tekstų „rėmuose“ pasakojama stebuklingos Gidlų Švč. Mergelės Marijos statulėlės istorija.

Paskaitoje buvo analizuojama paveikslo ikonografija ir kompozicinė sąranga, aptariamos tokio pobūdžio kompozicijų ištakos ir paskirtys.

Istorija apie švenčiausią Švč. Gidlių Mergelės Marijos atvaizdą:

1515 m. valstietis Jonas Čečekas, ardamas savo žemę, rado ant akmens gulintį Švč. Mergelės atvaizdą, kai prieš jį jaučiai sustojo, toliau judėti negalėjo, tuomet apėjo jiems iš priekio ir pamatė uolekties ketvirčio dydžio atvaizdą. Tas valstietis priklaupęs paėmė ir nusinešė namo, ten saugojo skrynioje po savo drabužiais. Kadangi atvaizdą norėjo paslėpti, Dievas valstietį ir jo žmoną nubaudė sunkia liga ir kurtumu, kad vienas kito išgirsti negalėtų, todėl pasamdė tarnauti jauną moterį, kuri, įėjusi į kamarą ir kažkuriam reikalui atidariusi skrynią, tarp drabužių pamatė didžiai spindintį atvaizdą ir tada pasakė ligoniams garsiai: „Jūsų namus Dievas nubaudė, nes turite tokį šventą daiktą, apie kurį reikia klebonui pranešti“. Tai išgirdęs, valstietis namuose turėtą atvaizdą Klebonui atidavė, kai įnešęs į koplyčią klebonas atvaizdą ant ciborijos pastatė, visi ligoniai tą pačią valandą pasveiko. Tačiau kai kunigas paskui tą atvaizdą slėpė, jis iš naujo atsidūrė ant žemės, kur buvo rastas. Į šį stebuklą pasižiūrėti susirinko daug žmonių, greitai Dievo valia tas atvaizdas ant postamento buvo išstatytas, prie jo ilgą laiką daugybė žmonių apsilankė ir daug įvairių malonių patyrė. Kartą J. D. Ponas dvarininkas Martynas Gidelskis Švč. Mergelės paliepimu jos titulo koplyčią pastatydino. Bažnyčia iškilo po keliasdešimties metų Pono tuomečio Seniūno Dobrovolskio malone, Dievo ir Švč. Mergelės Marijos garbei puošniai toji bažnyčia buvo sumūryta.“

Kaip atkeliavo į Traupį šis paveikslas, nežinoma. Buvo svarstoma, kad, ko gero, iš artimiausio Palevenės Dominikonų vienuolyno.

Paskaitos įrašo nuoroda:
https://we.tl/t-DO2hKyZQpM

Traupio bibliotekos informacija