Naujienos

Naujausia rašytojo Rimanto P. Vanago dovana skaitytojamsNieko jau nestebina, kad gyvasis Anykščių klasikas Rimantas P. Vanagas skaitytojus beveik kiekvienais metais pradžiugina nauja savo kūrybos knyga.


Šiais metais rašytojas Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriui padovanojo net ne vieną, o dvi – 2021-ais metais išleistas savo kūrybos knygas.

Pirmoji šių metų autoriaus knyga „Skiedrų ganytojas“ (2021 m.) kviečia susipažinti skaitytoją su linksmai graudžiomis istorijomis iš sovietmečio Lietuvos (maždaug 1955–1985 m.). Veiksmas vyksta Valaukių miestelyje. „Yra toks upelis Valaukis. Kas norės, ras Valaukiuose ir Anykščius. Tiesiog nenorėjau eiti dokumentinės prozos keliu – įvardijus konkrečią vietovę, reiktų įvardinti ir konkrečius asmenis. O aš norėjau daugiau laisvės ir meniškumo, bet sąsajos su Anykščiais akivaizdžios“, – sakė rašytojas. Taigi, nors įvykiai ir veikėjų portretai paremti tikrais faktais, autentiškais autoriaus prisiminimais, nederėtų dėti lygybės ženklo tarp knygos veiksmo ir realių įvykių. ar asmenybių.

Naujausioje šiais metais išleistoje knygoje „Anykščių dantiraštis: atsisveikinimui“ (2021 m) R. P. Vanagas apžvelgia Anykščių žydų istoriją. Šį kartą per dokumentinę poemą ar išpažintinę sakmę, (neaišku, kaip tai pavadinti?) knygos autorius, pasiremdamas tikrais faktais ir vardais, perteikia Holokausto tragedijos epizodus, išsako savo emocijas, parodo savo skausmą dėl anykštėnų žydų pažeminimo ir žudynių, atskleisdamas net kai kurių kraštiečių žiaurumą. Knygos anotacijoje rašoma, kad „tai kartu viltis, bandymas morališkai apsivalyti, krikščioniškai, žmogiškai atsisveikinti su šalia gyvenusia tauta“.

Vietoje pratarmės autorius įveda skaitytoją į knygą tokiu tekstu:

„Iš laiko žydrynės ir atminties chaoso kažkodėl pirmiausia išplaukia aptrupėjusi, vos įžiūrima nuotrauka – prieškario Anykščių vandennešys Mendelsonas...

Из бездны времен и хаоса памяти почему-то прежде всего выплывает обтрепанный, туманно-размытый снимок–довоенный аникщайский Мендельсон…

Out of the depths of time and the chaos of memory, for same reason the first image the emerges is a frayed, barely visible prewar photo of Mendelsson, the water carrier of Anykščiai...

<...>
Vandens nešėjas Mendelsonas
kalbasi tik su vandeniu ir arkliais;
vandeny atsispindi dangaus žydrynė
su baltom debesėlių sruogom,
pro ausis šaudo žvirblių kulipkos,
arkliai ant bruko kepa garuojančius
pyragus, kinkuoja kampuotom lietuviškom
galvom ir jaučias gyvenantys danguje;

nebylys Mendelsonas mįslingai šypsosi,
plekšnodamas per besiplaikstančius karčių
keteras, dairydamasis po turgaus aikštės
šurmulį, o jei kas nesupranta jo šypsenos,
viena ranka prilaikydamas naščius,
kita užrašo ją ant popieriaus skiautės. (11 p.)
<...>
„Uždek, Viešpatie,
džiaugsmą mano širdyje,
kad vėl ateina Karalius Šeštadienis,
kurį su meile mums dovanoji...“;
čia telpa ir aštuonios viena už kitą
sraunesnės Šventosios su mikliomis žuvimis.
vėžių žnyplėmis ir gaivaus,
amžino pavasario lūkesčiais! (13 p.)

Knyga ypatinga ir tuo, kad kūrinio tekstas pateikiamas ne tik lietuvių, bet ir anglų bei rusų kalbomis. Lietuviškus rašytojo tekstus į anglų kalbą išvertė mokytojas Andrius Vitkūnas, į rusų kalbą – Georgijus Jefremovas. Knygą iliustravo dailininkė Loreta Uzdraitė.

Pagal R. Vanago knygą Anykščių kultūros centro režisierius Jonas Buziliauskas pastatė spektaklį „Anykščių dantiraštis“. Spektaklis buvo skirtas Anykščių žydų bendruomenės žūties 80-mečiui atminti.

Dėkojame rašytojui už dovanotą knygą ir linkime jai gero kelio ne tik pas Lietuvos, bet ir užsienio skaitytojus.


Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja
Audronė BEREZAUSKIENĖ