Naujienos

Mūsų Biblioteka dalyvauja tarptautiniame projekte

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių Viešoji biblioteka kartu su Kijevo leidykla Baltija-Druk vykdo tarptautinį projektą „Ukrainos Naujoji mokykla. Mokytojų pažangos skatinimas diegiant naujoviškas vaikų kompetencijų ugdymo patirtis“.

Projekto tikslas – skatinti Ukrainos mokytojų ir bibliotekininkų pažangą, diegiant naujoviškas vaikų kompetencijų neformalaus švietimo patirtis, išmokyti Ukrainos regionų, įskaitant Donecko ir Lugansko sričių mokytojus ir bibliotekininkus kūrybingai ir iniciatyviai mokyti ir lavinti vaikų pilietiškumo, socialines ir kitas kompetencijas, naudojant netradicines erdves ir šiuolaikinius leidinius (knygas), tokiu būdu prisidėti prie Ukrainos Naujosios mokyklos kūrimo koncepcijos įgyvendinimo. Ukrainos mokytojai ir bibliotekininkai įgis naujų praktinių žinių, kurias galės panaudoti savo praktinėje profesinėje veikloje mokydami vaikus pilietiškumo ir kitų kompetencijų.

Ukrainoje Naujosios mokyklos reforma patvirtinta 2016 metais. Pagrindinis jos tikslas – mokyklos reforma, inovatyvių, patriotiškų asmenybių lavinimas.

Anykščių bibliotekininkų sukurti netradicinių erdvių pritaikymo švietimo veikloms pavyzdžiai paskatins Ukrainos mokytojus ir bibliotekininkus labiau pasitikėti savo jėgomis, drąsiau ir aktyviau kurti.

Bus organizuojami penki nuotoliniai mokymo seminarai. Tikimasi, jog seminarų metu vyksiančios diskusijos ir dalijimasis patirtimi bus naudingas ir Anykščių bibliotekininkams.

Vieno seminaro autorius – iš Anykščių kilęs, istorijos mokslų daktaras Mindaugas Nefas, mokytojas, nuo rugsėjo VDU licėjaus „Sokratus“ direktorius.

Projektas yra finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis ir Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje iniciatyva.

---

Trečiąją tarptautinio projekto – nuotolinių seminarų „Ukrainos Naujoji mokykla. Mokytojų pažangos skatinimas diegiant naujoviškas vaikų kompetencijų ugdymo patirtis“ diena. Seminare dalyvauja apie 300 Ukrainos mokytojų ir bibliotekininkų.

Didelio susidomėjimo sulaukė šiandienos tema – Pilietinių kompetencijų ugdymas mokant pažinti savo kaštą ir edukacjos „Pažinkime Anykščių laiko juostą“ pristatymas.
Diskusijos metu seminaro dalyviai dalijosi savo praktinėmis patirtimis ir džiaugėsi sužinoję apie naujas veiklos formas ir galimybes.

Po giminės medžio sukūrimo edukacijos pristatymo užvirė diskusija apie tai, jog giminės medžio sukūrimo tema Ukrainos šeimose dažnai tampa labai jautria, kai susikerta iš rytų ir vakarų Ukrainos kilusių šeimos narių pažiūros – totalitarizmas ir nacionalizmas, laisvės ir baimės būti nubaustam už praeityje padarytus veiksmus. Ukrainos pedagogams reikia daug tolerancijos, profesinių žinių, geros praktikos pavyzdžių sprendžiant iškylančias tokias ir panašias situacijas.

Nuotraukoje matyti, kad kai kurie seminaro dalyviai iš kompiuterių ekranų mojavo lietuviškomis vėliavėlėmis.

--- --- --- --- --- --- ---