Naujienos

Pristatome naująją EUROPE DIRECT kartą!

„Europe Direct centrų tinklas“ nuo šiol vadinsis tiesiog EUROPE DIRECT.

EUROPE DIRECT yra visose Europos Sąjungos šalyse veikiantis tinklas, teikiantis informaciją apie Europos Sąjungą.

Jis padeda gerinti piliečių suvokimą apie tai, kuo ES jiems yra naudinga kasdieniniame gyvenime.

Kartu jis padeda nustatyti, kokie ES politikos aspektai yra svarbūs vietos lygmeniu, išsiaiškinti piliečių lūkesčius ir ES institucijoms gauti grįžtamąją informaciją.

Naujoji EUROPE DIRECT karta suteiks daug naudos vietos bendruomenėms ir ES institucijoms organizuodama praktinius seminarus ir kitus renginius apie ES aktualijas, taip pat skatindama piliečių dialogą apie Europos ateitį ir kviesdama visus gyventojus įsitraukti į diskusijas, įskaitant ir konferenciją dėl Europos ateities.

EUROPE DIRECT reguliariai teikia svarbią informaciją apie ES politikos prioritetus ir sprendimus vietos žiniasklaidai ir kitiems informacijos skleidėjams, įtraukia juos į savo veiklą su visuomene. Savo ruožtu EUROPE DIRECT atkreipia Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje dėmesį į vietoje kilusį susirūpinimą dėl ES politikos ar projektų, taip pat į sklindančią netikslią ar iškraipytą informaciją, kuri gali neigiamai paveikti vietos bendruomenės nuomonę apie Europos Sąjungą.

EUROPE DIRECT palaiko ryšį su savo veiklos teritorijoje esančiomis mokyklomis ir populiarina oficialią ES mokomąją medžiagą, įtraukia akademinę bendruomenę į renginius, viktorinas ar kitus projektus.

EUROPE DIRECT glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir Europos Parlamento biuru Lietuvoje, taip pat su kitais ES informavimo tinklais ir vietiniais komunikacijos partneriais – padeda jiems keistis informacija, atsakyti į klausimus ir tarpusavyje derinti veiksmus.

Lietuvoje veiks 9 EUROPE DIRECT centrai (Kaune, Klaipėdoje ,Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje ir Visagine). Jų veikla prasidės 2021 metų gegužės 1 d.

Kontaktus rasite čia: https://www.eudirect.lt/


Pagarbiai,
Sigita Škirkaitė
Europos informacijos centras
Gedimino pr. 16 (įėjimas iš Vilniaus g.)
(8-5) 2 313 183

---

Europos Komisija yra įsipareigojusi saugoti asmens duomenis. Visi asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2018/1725 asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.Visa asmeninė informacija, kurią turi Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, tvarkoma atitinkamai.