Naujienos

Bibliotekos lankytojams

Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu Bibliotekoms karantino ribojimai nebus lengvinami. Skaitytojus ir toliau aptarnausime laikantis visų saugumo priemonių.

Skaitytojų aptarnavimas karantino metu
Knygų užsakymas internetu

NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO 2021 m. kovo 10 d. Nr. 146