Naujienos

...Kalba gimtoji – kaip šaltinis trykštantis skaidrus ir tyras – ačiū Tau už tai. (Kęstutis Genys)


Dėl karantino suvaržymų vis dar negalime pakviesti bibliotekos bičiulių į renginius. Bet, pasinaudodami virtualiu koridorium, stengiamės pasiekti kiekvieną, kam įdomi bibliotekos veikla. Kovo 3 d. pakvietėme lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją-ekspertę Dangirą Nefienę padiskutuoti tema: „Kuo man svarbi lietuvių kalba. Kalbos ateitis“.

Lietuvių kalbos dienų renginiai organizuojami jau ne pirmus metus ir vyksta jie tarp dviejų brangių kiekvienam lietuviui datų – nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. Mes pasirinkome kovo 3 d., nes tai – Rašytojų diena ir pokalbį pradėjome cituodami anykštėną rašytoją Rimantą Vanagą, kokia „švelni, ilgesinga, šlamanti mūsų kalba...“

Maloniai kviečiame pasiklausyti diskusijos įrašo ir tegul dar kartą mus užlieja pasididžiavimo banga, kad kalbame seniausia, unikalia kalba, menančia sanskrito laikus. Žinoma, XXI a. diktuoja naujas laiko aplinkybes, keičiasi ir kalba, bet jos ateitis, savasties grožis neturi paskęsti globalėjančiame pasaulyje.

D. Nefienė kviečia visus prisijungti prie Lietuvių kalbos draugijos, „Lituanistų sambūrio“, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto iniciatyvos dalyvauti konkurse „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą“.

Viešosios bibliotekos informacija