Naujienos

„Laisvės troškimo tankais nesutraiškysi!“

Į Tautą kyla jos ranka šviesi...
Jaunom gyvybėm žuvusių prisiekiame:
Net paskutinį priešui akmenį suaižius-
Mes būsime – krauju pakrikštyti – drauge visi! 
Ir mes budėsime – nūnai, rytoj, per amžius!
                                            Onė Baliukonytė


Šerių bibliotekos ir bendruomenės languose 1991-ųjų metų Sausio 13-osios aukų nuotraukos ir vaikų piešinių paroda „Laisvės troškimo tankais nesutraiškysi!“

Būtent šie žodžiai ir atsispindi  vaikų piešiniuose.

Kviečiu visus po 30-ties metų dar kartą prisiminti Sausio 13-osios įvykius ir pagerbti tuos, kurie „paaukojo savo širdis, kad nesustotų plakusi Lietuvos širdis“.


Šerių bibliotekos bibliotekininkė Virginija Jakučionienė
Nuotraukos Daivos Bakšienės